background preloader

Planering

Facebook Twitter

Classroom Timers - Fun Timers. Clipartsalbum -Gratis bilder. Läsförståelsestrategier i praktiken: Språkinriktad undervisning i alla ämnen - idrott och hälsa. Att lyfta språket i alla ämnen är viktigt och för mig som både är svensklärare och idrottslärare så blir det naturligt att knyta ihop de olika ämnena och i praktiken förstärka det vi gör i svenskämnet på idrottslektionerna.

Läsförståelsestrategier i praktiken: Språkinriktad undervisning i alla ämnen - idrott och hälsa

Sedan vi började att arbeta mer systematisk med genrepedagogik utifrån Cirkelmodellen och fokusera och fördjupa oss i en texttyp i taget blev det ännu mer naturligt att koppla det till idrotten. När vi arbetade med berättande texter förde jag in berättandet även i idrotten. Tillsammans byggde vi upp ett landskap med olika utmaningar och eleverna fick välja vilken huvudperson de vill vara i sagan. Antingen en sköldpadda eller en hare eftersom sagan handlade om just dessa två djur som en dag kom på att de skulle tävla om vem som var snabbast. Min undervisning. Stöd för att utveckla undervisningen. Skolan ska ge alla elever möjlighet att utvecklas så långt som möjligt.

Stöd för att utveckla undervisningen

Undervisningen i skolan ska vara välplanerad och utgå från skollagen, skolförordningen, läroplanen och kursplanerna med tillhörande kunskapskrav. Genom att planera undervisningen kan man skapa en struktur för såväl lärare som elever. Provfri matematik – bedömning i praktiken. Detta blogginlägg handlar om regler för arbetsro baserade på inlärning istället för på disciplin.

Provfri matematik – bedömning i praktiken

Jag kommer visa hur mina ordningsregler för eleverna är formulerade och Malin Larssons utveckling av dem, samt länkar till hennes blogg och radioprogrammet som var upprinnelsen till det hela. Men först vill jag visa ordningsregler för LÄRAREN: Upprinnelsen är att jag medverkade i Sveriges Radio P1. Studio Ett hade en specialsändning om skolan som avslutning på en reportageserie om skolan med rubriken och hashtagen Kaosklass. Mitt mål var att ändra fokus för den offentliga skoldebatten.

Grej of the day

Ett "fruktfat" av tips och idéer från skolans värld grundat i... Efter att ha läst Dylan Wiliams bok nu det sista så blev jag sugen på att bläddra tillbaka i min gamla litteratur och märker att det finns många tankar som hänger ihop med de tankar som jag reflekterade kring när jag läst Att följa lärande.

Länkskafferiet - Skolämnen. Språkutvecklande arbetssätt. Ämnesspråk är nyckeln till att utveckla kunskaper i alla skolans ämnen och därför en viktig fråga för alla lärare.

Språkutvecklande arbetssätt

Ämnesspråk handlar till exempel om att uttrycka, tolka, förstå och använda begrepp, fakta och centrala tankegångar i tal och skrift, men även de känslor och åsikter som ämnet väcker. Det här utvecklingspaketet har som syfte att stödja lärare i alla skolans ämnen i arbetet med att utveckla undervisningen så att elevernas språk- såväl som deras kunskapsutveckling gynnas.

Individuell utvecklingsplan

Ny planeringsmodell testas för fjärilarna @stehagen @antlin. Jag provar ett nytt sätt att planera – för mer överblick och kanske enklare hantering.

Ny planeringsmodell testas för fjärilarna @stehagen @antlin

Vi får se vad jag tycker om det – och kollegorna. Kvartssamtal.se - Fortbildning för pedagoger. How in questions. The word “HOW” is one of the most productive words in English.

How in questions

It helps us create meaningful questions and sentences. The word “HOW” combines with many other words to create these questions. Dokumentera i grundskolan. Den planering som sker i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan ska dokumenteras som stöd för undervisningen.

Dokumentera i grundskolan

Dokumentationen är ett verktyg för lärarens uppföljning utvärdering av undervisningen och av elevernas kunskaper och lärande. Den är ett viktigt underlag när rektorn följer upp verksamheten och stödjer lärarna i deras arbete, och den underlättar i kommunikationen med vårdnadshavare om undervisningens syfte och genomförande. När läraren behöver underlag för att visa elevens kunskaper utifrån kunskapskraven, i till exempel arbetet med den skriftliga individuella utvecklingsplanen, kan den dokumenterade planeringen utgöra ett stöd. Bedöma kunskaper i grundskolan. Eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan ska få förutsättningar att nå kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt inom ramen för utbildningen.

Bedöma kunskaper i grundskolan

Det innebär att lärare behöver utvärdera och stödja såväl elevernas kunskapsmässiga utveckling som utveckling i övrigt. Utvärderingarna av elevernas kunskaper ska vara allsidiga och läraren behöver ge eleverna möjlighet att visa sina kunskaper på olika sätt. Elevernas kunskapsutveckling behöver analyseras kontinuerligt under hela skoltiden och inte bara vid något enstaka tillfälle, till exempel inför utvecklingssamtal eller betygssättning.

Den kunskap man som lärare får genom att regelbundet följa upp elevernas kunskaper under ett arbetsområde eller en avgränsad arbetsperiod är en förutsättning för att aktivt kunna stödja eleverna i deras lärande. Lärresurser. GratisSkola.se. Hem - Learnify. Språklänkportalen - Startsidan. Teaching Resources Site Map. MAKE BELIEFS COMIX! Online Educational Comic Generator for Kids of All Ages. Bubbl.us - brainstorm and mind map online. The Crafty Classroom. PRIVATE PROPERTY. How to Draw, Draw Step by Step, Draw Anime, Draw People, Learn How to Draw, Drawing Tutorials, Draw Dragons, Draw Tattoos, Draw Cars & More, Free Online!

Learn to Draw Tutorials for Kids. Print and enjoy our Learn to Draw Animals pages for kids of all ages.

Learn to Draw Tutorials for Kids

Kids can use our step by step... Here's a collection of our "learn to draw" activities for Spring. Children can follow... Kids can have fun with these printables with which they can learn to draw Autumn pictures such as... Kids can have fun with our learn to draw tutorials for winter pictures - a pretty snowflake and a... Kids can learn to draw favourite flowers with these printable step by step tutorials. Here's something fun for keeping the kids busy! Monsterbokmärken. Häromdagen snubblade jag över en himla rolig tutorial på nätet, hur man gör hörnmonsterbokmärken.

Monsterbokmärken.

Pete's Power Point Station - A Collection of FREE Presentations in PowerPoint format for K-12 Teachers and Students. Språk i alla ämnen för alla elever på Släbro/Råbyskolor. Check. LEKTIONSFÖRSLAG: Bildpromenad, frågorna, delat ordförråd med författarna, och fantasin. Nu ska vi göra en bildpromenad. Varsågoda. Här är illustrationen: Det är att sätta ord på det faktiska. Jag ser en flicka. Jag ser ett hus. Jag värderar inte det barnen benämner. Jag ser 18 fönsterrutor. Classroom Signs and Labels Printables for Primary Schools. Hjälp:Pedagoger - Wikimini, encyclopedin för barn. Från Wikimini, encyclopedin för barn En varelse från den grekiska MYTOLOGIN ? En fotbollspelare i det portugisiska landslaget ? En flod i ditt LANDSKAP ?

En grupp med franska RAPPARE ? Learn to Draw Animals. Print and enjoy our Learn to Draw Animals pages for kids of all ages. Kids can use our step by step illustrations to discover how to draw all sorts of animals and build up their skills and confidence in the process...plus they are just good fun! How to draw funny cartoons. Simple guide to improve your drawing skills. How to Draw. Aktuellt. Om Webbstjärnan. Webbstjärnan är en del av .SE:s satsningar för att utveckla internet och internetanvändandet. I korthet går det ut på att vi ger lärare och elever som är verksamma i den svenska skolan möjligheten att få lära sig mer om hur Internet fungerar genom att delta i tävlingen Webbstjärnan. Webbstjärnan är en skoltävling om att publicera sitt skolarbete på Internet, och såväl grundskole- som gymnasieelever kan delta. Webbstjärnan också erbjuder kostnadsfria workshops och seminarium för lärare som vill komma igång med webbpublicering och lära mer om webbens möjligheter, så som vilket material du får använda och hur du hittar det.

Det finns även många antal guider att ta del av inom webbpubliceringsverktyget WordPress, vilket Webbstjärnan har support för via mejl och telefon. Det finns även nedladdningsbara övningar. Materialet på denna webbplats är licenserat under Creative Commons-licensen CC (by sa). Observera att det finns bilder på webbplatsen som inte har licensen CC BY SA. Pedagogisk planering. Gott klimat höjer resultaten. Det sociala klimatet i skolan är en viktig faktor som påverkar elevernas välmående och resultat. Ett positivt och välkomnande klimat är också ett skydd för elever i behov av särskilt stöd. Det har framkommit genom en rad empiriska studier under senare år.

En av dem står Mara Westling Allodi för. Hon är professor vid specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet, och hon presenterade nyligen några resultat från studien vid Vetenskapsrådets Resultatdialog.