background preloader

Instruktioner

Facebook Twitter

Pedagog Göteborg - Pedagog Göteborg är en redaktionell webbplats för pedagoger och skolledare i Göteborgs Stad. Fridas digitala klassrum: Presentation från SETT 2015. 5 Free Game Development Software Tools to Make Your Own Games. Advertisement Do you have an idea for a game that’s been brewing in your mind for years?

5 Free Game Development Software Tools to Make Your Own Games

What if I told you that you could make that idea come to life, even if you have no game development experience? These days, anyone can make a video game with a bit of elbow grease and perseverance. Of course, that doesn’t mean game development is easy. Not by a long shot. Note that this list is ordered by least complex to most complex. 1. No programming needed. Create once, publish everywhere. Lots of documentation. Asset Store. Pricing. Download — Construct 2 2. Drag-and-drop OR code. Create once, publish everywhere. Long history. Built-in advanced features. Pricing. Download — Game Maker: Studio 3. Supports 2D and 3D. Component-based design. Widespread usage and documentation. If you’re interested in the coding aspect, we recommend checking out our introduction to Unity. Create once, publish everywhere. Asset store. Pricing. Download — Unity. Free Technology for Teachers. Lektionsplanering med sandlåda, lägereld och grotta.

Ljud + Bild = Film. Har under dagen pratat mig varm om att spela in podcasts i klassrummet.

Ljud + Bild = Film

Om någon vill veta mer tipsar jag om gårdagens inlägg. Hur som helst alltid intressant att dela med sig av sådant man själv tycker är kul. Fick en del frågor och en handlade om hur man gör om sin inspelning till ett filmklipp som man kan publicera på Youtube. Youtube är bra på många sätt men framför allt är det bra för att man lätt kan skapa en egen kanal där man utan kostnad kan publicera sina podcasts. Tänkte därför visa hur jag jobbat för att slå ihop ljud med bild för att skapa ett enkelt filmklipp att publicera på Youtube.

Vill innan du tittar förtydliga en sak. Hoppas att filmen kan vara till hjälp. Podcasten i klassrummet. Vad är en podcast?

Podcasten i klassrummet

Enkelt förklarat är det ett sätt att publicera ljudfiler och för lyssnare att prenumererar på ljudinspelningar. Till skillnad från radio så är en podcast en ljudfil som sprids med hjälp av RRS-flöden vilket innebär att vem som helst kan prenumerera på en podcast. Det innebär även att det blir tämligen enkelt och billigt att publicera en podcast.

På många sätt kan man likna en podcast med en blogg. Precis som en blogg kan det vara helt gratis att sända en podcast vilket innebär att privatpersoner har lika stor möjlighet att spela in som kommersiella företag. Varför podcast i skolan? Det finns säkert en mängd anledningar men som lärare är det alltid viktigt att utgå från vad LGR 11 säger. Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. En podcast är på många sätt en muntlig redovisning där man kan styra vad eleverna ska prata om. Vidare kan man läsa i det centrala innehållet: Hur gör man en podcast? Länkar. Tülays IKT-sida: Konvertera videor till ljud eller bilder. Recension av 3D Avatar Creator - Film och foto med egna avatarer.

Användningsområden Vi är många som testat webbtjänsten Voki och förbluffats över hur enkelt det går att skapa en interaktiv avatar, med möjlighet att spela in egen röst eller att skriva in text och få den uppläst med talsyntes.

Recension av 3D Avatar Creator - Film och foto med egna avatarer

Nu har jag testat 3D Avatar Creator och inser att jag aldrig kommer att använda Voki igen. Den här appen är helt enkelt så mycket bättre, åtminstone om du nöjer dig med att spela in din röst. I appen skapar du en tecknad figur som är tredimensionell och styr den så att den gör i princip vad du vill. Lägg därtill att du med den här figuren kan skapa film och foton som du kan dela med dig av till andra. Det första du antagligen vill göra när du startar appen är att skapa en avatar efter dina egna idéer.

När du har skapat en avatar kan du arrangera en bild eller skapa en film med din karaktär i huvudrollen. Bilder När du ska arrangera en bild ska du först och främst välja om din avatar ska vara ensam i bilden, eller om du vill lägga till flera. Filmer.