background preloader

Instruktioner/lektionsuppgifter

Facebook Twitter

Exempel resonemang engelska.docx. 52be00da-b92a-48de-98d6-e0f6cd1b75c0. A podcast about life as a teenager in Sweden. We will work with podcasts the last weeks. We are going to follow a Syrian family in this podcast. I will give you questions to discuss. You are also going to produce your own podcasts and reflect on your own lives in Sweden.

The ability we are going to focus on is this: reflect over living conditions, social and cultural phenomena in different contexts and parts of the world where English is used. reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används This is the assessment: Pupils can understand the main content and basic details in English spoken at a moderate pace and in basic texts in various genres.

Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer. In oral and written production, pupils can express themselves simply, understandably and relatively coherently. Here are some suggested topics to your podcasts: Bildreportage om svenska skolan med interaktivt ljud. Ni är nu klara med era arbeten med att jämföra svenska skolan med den tyska. Ni ska nu göra ett bildreportage genom att ta bilder på de delar av skolan ni vill lyfta fram. Bilderna ska ni fotografera själva, sätta ihop till ett collage, d v s bilden ska innehålla ett par olika bilder i en bild. Kom ihåg att inte ta foton på någon som inte vill vara med på bild. Detta kommer att redovisas på två sätt: Bilden ska länkas upp på Thinglink och ni ska kort berätta om vad vi ser på bilderna – på engelska – och spela in ljudet och länka in ljudklippet på Thinklink. Det kommer då att bli en interaktiv bild där bilden blir klickbar och man kan lyssna på respektive inspelning och få ta del av vad vi ser.

För säkerhetsskull kommer vi att även skriva ut bilderna och göra en pappersvariant och en kort text under bilderna för att man ska kunna läsa om man inte har Internet. Dela med oss och synliggöra Vi kommer även att dela med oss av detta på den blogg som finns för projektet i Erasmus+. Bedömning. Digital läsförståelse på mellanstadiet – med jultema. Ni som följer min blogg vet att jag brinner för att fördjupa elevernas kompetens när det gäller att ta sig ut på internet.

Digital läsförståelse på mellanstadiet – med jultema

Med Skolverkets bedömningsstöd i ryggen har jag nu plockat fram ett projekt för mina elever i år 5 och 6 för de sista lektionerna före jul. Eftersom eleverna inte är särskilt vana datoranvändare, i alla fall inte inom ramen för undervisningen, kommer de få arbeta i grupp. Grundupplägget är så här: Sök efter information på internet om julfirande i engelskspråkiga länder.Samla ihop korta informationsfragment.Utifrån dessa fragment, skriv en kort text.Reflektera över hur själva sökandet gick till – den viktigaste biten av dem alla.

Detta ska spegla det kunskapskrav för engelska i år 6 som lyder ”Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.” För att stötta eleverna kommer jag även förse dem med den ordlista som finns i bedömningsstödet. Can you google that? – informationssökning på engelska. Att internet flyttat in i våra klassrum är det ingen som har missat, men att det smugit sig in bland kunskapskraven är det många som missat, försöker låtsas om att de inte sett eller helt enkelt tycker är riktigt jobbigt.

Can you google that? – informationssökning på engelska

Men det finns ju där, vad vi än tycker om det. Det ska undervisas och bedömas, säga vad man vill om det. Att gå in på hur relevant och effektivt eleverna återanvänder sina sökresultat i sin egna produktion är en diskussion i sig, men nu tänkte jag fokusera på själva undervisningen. Jag har satt ihop ett material för att undervisa mina 9or i informationssökning. Materialet baserar sig till stor del på Skolverkets bedömningsstöd i digital läsförståelse, vilket man kan hämta hem från Skolverkets bedömningsportal. Can you google that? Som en del av övningen gör eleverna en självskattning, hämtad från bedömningsstödet. Efter genomgång och självskattning får eleverna öva på att söka information. Filen med övningen kan ni hämta här. Att reflektera kring "realian" med hjälp av en skrivmall.

I engelska (och moderna språk) ingår en förmåga som innebär att eleverna ska reflektera över: livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används(Lgr11, engelska) I detta inlägg tänkte jag visa på hur jag valt att arbeta med kunskapskravet med en skrivmall för att göra en källkritiks övning där eleverna får visa på följande kunskapskrav (E): Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Att reflektera kring "realian" med hjälp av en skrivmall

Vår skola deltar i ett Erasmus+ projekt, ett sk K2-projekt, där eleverna redovisar olika uppgifter på en elevblogg. Projektet innebär att eleverna kommer besöka olika länder under två års tid. Källkritik med reflektion och jämförelse ger mer bedömningsbredd. Delas med alla.