background preloader

Camillastrid

Facebook Twitter

Camilla Strid

PER CODEX AD ASTRA: Hur börjar man med programmering på låg- och mellanstadiet? Det finns idag många olika utbildningsmiljöer som är framtagna för att lära barn programmera.

PER CODEX AD ASTRA: Hur börjar man med programmering på låg- och mellanstadiet?

Scratch som är framtaget av MIT Media Lab är nog det mest använda programmet världen över. Själv valde jag att börja med Kojo, helt enkelt för att det var det program jag hade lättast att fatta själv. Kojo har en låg tröskel för att komma igång, samtidigt som det inte har någon begränsning i vad man kan göra, eftersom det använder ett riktigt programmeringsspråk, Scala. En annan fördel med att börja med Kojo är att det är rätt tråkigt och ospännande i sin layout. Eleverna får inte för stora förväntningar på vad som ska skapas.

Som introduktion till första lektionen är det bra att förklara hur datorer programmeras. Kodning – en film om programmering. Det blir allt viktigare att ha digital kompetens, det vill säga att kunna använda och förstå digital teknik.

Kodning – en film om programmering

I framtiden kommer nästan alla jobb vara digitala och det är viktigt att veta vad kod och programmering är. Vi lär oss att kod är det som skrivs för att få en dator att utföra något. Att skriva själva koden kallas för kodning eller programmering. I den här filmen kommer vi att få träffa ungdomar som kodar. The Learning Pit with James Nottingham. NORDSTRÖM EDUCATION – NORDSTRÖM EDUCATION. Interactive Learning Sites for Education - Home. Anna och Sandras klassrum. Alla kan skriva. Tjuvstart på den nya läroplanens innehåll- programmering.

Jag gillar kontroll!

Tjuvstart på den nya läroplanens innehåll- programmering

Jag gillar att ha goda kunskaper om ämnen jag undervisar i! Men jag gillar utmaningar också! Det var detta som avgjorde att jag tog steget att starta upp ett arbetsområde som jag ännu inte behärskar men som ska tillämpas från och med den 1 juli 2018. Regeringen beslutade i början på mars om förtydliganden och förstärkningar i bland annat läroplaner, kursplaner och ämnesplaner för grundskolan och gymnasieskolan. Syftet är att tydliggöra skolans uppdrag att stärka elevernas digitala kompetens. Det bästa med jorden - med Sam och Clara. Pedagogik och IKT. Blueprint - enklare lektionsplaneringar för lärare. Kreativ matte.

Matteplaneringar. I steg 3 kommer vi att jobba med tid, tabeller och diagram.

Matteplaneringar

Lärandemål Du ska kunna… olika enheter för tidräkna med tidskriva datum på olika sättkunna läsa av enkla tabellerkunna läsa av stapeldiagram, linjediagram och cirkeldiagram I steg 2 kommer vi att jobba med multiplikation och division. Räkna huvudräkning multiplikation och divisionFörklara hur multiplikation och division hör ihopMultiplicera med 10, 100 och 1000 I steg 1 kommer vi att jobba med addition och subtraktion. Läsa och skriva heltal inom talområdet 0-10000 och känna till siffrornas värde​Pricka in tal på en tallinje och känna till begreppet avrundningRäkna addition och subtraktion med huvudräkning och uppställning Med James Nottinghams tankar från boken Utmanande undervisningen snurrande i huvudet började jag detta läsår med ny tjänst, ny skola och ny kommun.

Nu har halva höstterminen gått och var har jag landat? En självklar del blev att utgå från Kunskapsväggen som jag gjorde för några år sedan. Databävern: Välkommen till IT-tävlingen Bebras. Dokumentationsstöd.

No ämne

EDpuzzle. Get Students Involved in Classroom Design. As teachers, we spend a lot of time thinking about how to motivate students and get them truly invested in their learning.

Get Students Involved in Classroom Design

But one of the simplest ways is often the most overlooked: involving students in setting up their own learning space from the ground up. What would happen if you didn’t spend the weeks before school designing your classroom and instead invited students into the process? You would experience more motivation, more energy, and higher achievement levels, say the authors of Get Active: Reimagining Learning Space for Student Success: a new book published by ISTE with support from Intel and Steelcase Education. Here are some of their top tips for including students in the design process: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Handledarutbildning

Mindset. Test. Lärarresurser. Ifous. Matematik. Pedagogiska filmer. Förmågor i matte. Quiz. Matematik - Hem. En webbplats om studieteknik från UR. Pedläslyftet. Lillehammers blogg med matte. EPA – en struktur för kooperativt lärande. EPA står för enskilt, par och alla.

EPA – en struktur för kooperativt lärande

Det är en gammal metod som jag använder mig en hel del av i min undervisning. Eleverna tycker att den ger dem en chans att enskilt tänka efter, få hjälp eller nya infallsvinklar från en kamrat och att de då vågar och är mer delaktiga i gemensamma diskussioner. Den stärker deras självförtroende och förmedlar att allas röst i klassrummet har en betydelse. Metoden är japansk , men jag har inte fördjupat mig i dess teoretiska bakgrund. Film om “think-pair -share” EPA går att använda i alla ämnen och utvecklar språket, samt förmågor som att argumentera eller beskriva och förklara.

Det finns flera fördelar med att använda EPA Varje elev ges tid till att tänka över sina egna idéer innan någon annan talar.Varje elev får prova sina idéer i par innan de presenterar dem i större grupp.Förståelsen i gruppen stiger för varje steg.Det skapar en trygghet hos osäkra elever att hela gruppen har formulerat vad som ska presenteras för hela klassen Diskussionsfrågor: ”Man får aldrig tillämpa PYS i stället för att sätta in särskilt stöd”

Det råder stor osäkerhet kring pys-paragrafen.

”Man får aldrig tillämpa PYS i stället för att sätta in särskilt stöd”

Ska man pysa svårigheter, moment eller ta hänsyn till personens eventuella diagnos? Ett brutet ben – hur ska man tänka då? Montessoriinspirerad matematik. Sommarglassar och Lgr11. Sommarglassar!

Sommarglassar och Lgr11

Hur mycket glass har ni i gruppen ätit tillsammans under sommarlovet? Detta var skolårets första matematiklektion och är ett exempel på FETA frågor.