background preloader

Svenska

Facebook Twitter

Gupea 2077 29645 5. James Nottingham discusses how encouragement leads to learning. Sokratiska samtal - tydlig struktur som skapar trygghet, öppenhet och engagemang. Och så är då sportlovet här! En efterlängtad ledighet för mig och familjen och ett utmärkt tillfälle att samla energi och inspiration inför kommande utmaningar. Ett tunt snötäcke har äntligen lagt sig på marken men tyvärr blir det ingen längdåkning detta lov då skidspåren är obefintliga. Mina dagliga promenader får helt enkelt stå för den sportiga delen av detta februarilov. Efter att ha ägnat mängder av lektioner genom åren till samtal kring böcker, filmer och bilder och andra underlag trodde jag att jag hade testat allt.

Det visade sig att så inte var fallet. Spännande med något nytt tänkte jag och gav mig i kast med att prova på denna samtalsmetod där läraren leder ett strukturerat men respektfullt och öppet samtal kring texter med hjälp av betydelsefulla och öppna frågor. Tillvägagångssätt Det första sokratiska samtal jag genomförde var med en klass i åk. 8. Innan det var dags för det sokratiska samtalet gjorde vi förberedelserna gemensamt i helklass. Det här vet du inte om Tillslut. Texttyper i svenska. Stjärnorna - Svenska Dikter. Texttyper – Poster by AC Norman.

För skolan - talböcker, lättläst och andra tillgängliga media för lärare, skolbibliotekarier och andra inom skolan. Välkommen till MTM:s skolwebb. Här finns material för lärare, skolbibliotekarier, specialpedagoger och alla andra som arbetar med elever som av olika orsaker kan behöva lättläst eller talböcker. Vi hoppas att de som brukade besöka Lärarrummet för lättläst ska både känna igen sig och hitta mycket nytt. Webbinarie för skolan den 31 januari Vårt webbinarie Talböcker och lättläst i skolan – för dig som möter elever vänder sig till lärare och annan personal i grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. Nya lektioner till populära böcker Nu har boken Kickboxaren 3 - Slutkampen kommit och likaså fortsättningen på berättelsen om Utvandrarna, Invandrarna.

En livsviktig resa från dari till svenska Läs ett reportage om Ali Rezaie och Hamed Rezai två ensamkommande flyktingbarn från Afghanistan och hur de tar till sig svenska språket från många hållLäs om hur de lärde sig svenska genom böcker, film och diskussioner Nytt nyhetsbrev till skola Läs våra senaste nyhetsbrev och beställ! Våga vara pluggis: Det där är ju ingen labbrapport! Olika slags texter skrivs på olika sätt. Ett sms till kompisen ser långt ifrån likadant ut som det mitt-i-terminen-brev som rektor skriver till alla föräldrar exempelvis. I kursplanen i svenska pratar man om olika texttyper.

Med ett finare begrepp kan man också säga att man anpassar en text efter dess genretypiska drag. Det betyder att texter anpassas beroende på syfte med texten och att sedan innehåll, uppbyggnad och språk förändras beroende på sammanhanget. Dagens uppgift handlar om detta. Hur vet du att detta inte är en labbrapport? Resonera genom att lyfta fram konkreta exempel och skillnader. Stödfrågor Vilken struktur/uppbyggnad har elevexempel 1, 2 och 3? Syfte och innehåll Anledningen till att du som elev skriver en labbrapport är att redovisa dina kunskaper, strukturera det du lärt dig och tolka resultaten av din laboration. Struktur En labbrapport är mycket tydlig strukturerad med olika underrubriker.

Mottagare Labbrapport är en typ av text som ofta skrivs i skolan. Språk. Förstå kunskapskraven: Att utveckla ett resonemang - UR Skola. Pluggkoden: Strategier för läsning - UR Skola. De fem lässtrategierna: Förutspå - UR Skola. Poesi. Vårens bästa lektioner – novellerna om FLYKT | Josef Sahlin. Det har blivit som ett mönster att jag (ibland tillsammans med kollegor) varje vår drar igång ett undervisningsprojekt som utmanar vad skola kan vara. Denna vår var det dags för källkritikprojektet riktigtsant.se. Det blev kalasbra, men något som bliv minst lika bra utan att vara särskilt nyskapande var novellarbetet på temat flykt. Förutom fantastiska berättelser av alla elever i åk 6 på Årstaskolan så var arbetet lätt att koppla till kunskapskrav och det lirade bra ihop med nationella proven.

Ingenting kändes stressigt och jag upplevde att alla elever hajade vad de höll på med. Så här gick det till: Jag ville att eleverna skulle vara förberedda på själva formen på ett nationellt prov i svenska. Eleven kan skriva olika slags texter med ... innehåll och ... fungerande struktur samt ... språklig variation. Eleverna skrev och fick mejla in texten efter ca 80 minuter. Eleverna hann olika många texter på ca 45 minuter. Lektionen efter fick eleverna förbättra sina egna noveller. Lycka till! Sökresultat: 190343,188284,185948 - UR Skola. Spr%C3%A5khistoria%20PP. Samtalsstrukturer och gruppindelningar. Lärandematriser. Svenska (åk 6-9) Litteraturundervisning. Antiken. Litteraturhistoria.

Arbeta med texttyper

Periscope. Introduction to Screencasting. Introduction A screencast is a movie (with or without narration) demonstrating how to perform an activity on a digital device (computer, phone, tablet). Screencasts are especially helpful in education regardless of grade level or subject area. They are not intended to take the place of a teacher. They can be helpful in preparing students for upcoming lessons, guiding students through deeper exploration of concepts during enrichment activities, and supporting parents as they reinforce your lessons from home. Many screencasts are readily available online but knowing how to plan, create, and curate your own screencasts puts the power in your own hands opening up possibilities for you to grow as a professional by expanding your technological and pedagogical skill set.

Use the buttons on the left to explore idea for using screencasts, best practices related to screencasts, and accept the call to action to create your own short screencast. Studieteknik, kunskapskrav och förmågor.

Films

Bedöma förmågor via nätet. Bloggar jag följer. Arbetsgång Fantasy. Socrative. 178191-1_102247_Tungan_ratt_i_mun.pdf. Tungan rätt i mun: Kroppsspråk. Carol S. Dweck. James Nottingham. John Hattie. Paul Tough. Per Kornhall. Ross W. Green. Utvärdering. Genre-wheel-grade-six.pdf. Svenska: noveller. Författarskolan. MIK + IKT. Damernas Databyrå | Spelet där du blir en hacker. UNDERGROUND. I hackarnas högkvarter under kanalen får jag göra ett inträdesprov.

Pixie, tjejen jag är förälskad i, håller i provet. Jag har inte tränat tillräckligt men lyckas ändå klara det, med lite hjälp Jag strosar hemåt längs kajen i duggregnet och känner mig nöjd. Spelet jag spelar är svenskt och heter Else Heart.Break(). Den här texten skrevs ursprungligen för Göteborgs-Posten. Jag bloggade om Else Heart.Break() tidigare när jag började spela spelet. 15 – Det är mitt liv.