background preloader

Drikkevand

Facebook Twitter

Grafen forvandler havvand til drikkevand. Hjemmesidens ejer og kontaktoplysningerDenne hjemmeside er drevet og ejet af:Danmarks Medie- og JournalisthøjskoleCarl Jacobsens Vej 16, opg. 16, 2. sal2500 ValbyCVR-nr: 31111048Tlf: 70 70 17 88 CookiesCookies er små tekstfiler, der indeholder bogstaver og tal som sættes på din computer eller anden enhed.

Grafen forvandler havvand til drikkevand

Cookies sættes, når du besøger et websted, der bruger cookies og de kan bruges til at holde styr på hvilke sider du har besøgt, de kan hjælpe dig til at fortsætte, hvor du slap eller de kan huske dine sprogindstillinger eller andre præferencer. Cookies er vigtige for os for de hjælper til at gøre vores online-tjenester lettere at bruge, til at følge med i hvordan vores website bruges og til at hjælpe os med at levere den bedste service til dig.For at gøre det lettere for dig at overskue den måde hjemmesiden bruger cookies på, har vi grupperet vores cookies i nogle let-forståelige kategorier. 3. Forekomst af vand. I Danmark tager vi rent drikkevand for givet, men sådan er det ikke overalt i verden.

3. Forekomst af vand

Dannelsen af vand er skævt fordelt verden over, og meget ferskvand findes i tyndtbefolkede egne. Grønland og Antarktis gemmer f.eks. på det meste af verdens ferskvandsressource. Ca. 70 % ligger gemt dér i is og gletsjere. Kortet herunder viser, hvor ferskvand fordeler sig på kloden og sammenlignes med, hvordan jordens befolkning er fordelt: Kort: 73 % af verdens befolkning bor i Afrika eller Asien, men de råder tilsammen kun over 47 % af verdens ferskvandsressourcer. Den skæve fordeling af vand har enorm indflydelse mange steder: Tørre områder som Mellemøsten og Nordafrika er særligt udsat for vandmangel, men generelt er vandmanglen størst i udviklingslandene, for eksempel syd for Sahara og den sydøstlige del af Asien. Vandkredsløbet (The Water Cycle, in Danish), from De Forenede Staters Geologiske Undersøgelser. Hvad er vandkredsløbet?

Vandkredsløbet (The Water Cycle, in Danish), from De Forenede Staters Geologiske Undersøgelser

Hvad er vandkredsløbet? Det kan let besvares ved at sige, at det er alt det vand, som omgiver os! Vandkredsløbet refereres også nogle gange som det hydrologiske kredsløb. Det hydrologiske kredsløb beskriver de processer, som transporterer vandet i og på jorden samt i atmosfæren. Vandet på jorden er altid i bevægelse og er altid på vej mod at ændre tilstand, fra væske til damp til is og tilbage igen. UNICEF Danmark. Er der nogen, der ikke har rent vand?

UNICEF Danmark

11. december 2015- Det er tidligt om morgenen i Cameroun, og mens solen står op, går en række børn ned til floden for at hente vand. De fylder deres plastikdunke med det mudrede vand, inden de slæber det med tilbage til deres huse. Men vandet i floden er fyldt med bakterier, og familierne renser det ikke, så derfor bliver landsbyens børn tit syge.

Børnene i den her landsby er langt fra de eneste i verden, der drikker urent vand. Faktisk er der 663 millioner mennesker i verden, der ikke lige kan tænde for vandhanen eller pumpe rent vand fra en lokal brønd. Hvorfor er rent vand vigtigt? - Mennesker kan godt leve i flere uger uden mad, men vores kroppe dur ikke mere end et par dage uden vand. Kan man blive syg af vand? - Hvis vandet ikke er rent eller renset, kan man blive syg af de bakterier og parasitter, der lever i vandet, og som vi ikke umiddelbart kan se. Mange sygdomme smitter gennem vand, for eksempel: Verdensmålene - for bæredygtig udvikling. Aqua Monitor - monitoring surface water changes from space. Ferskvand og vandproblemer. Af Ole Terney, biolog Disse svar blev oprindeligt skrevet som et supplement til tidsskriftet BioNyt Videnskabens Verden.

Ferskvand og vandproblemer

Du kan tegne et abonnement på bladet her. Vil der være ferskvand nok? Det globale vandforbrug udgør nu ca. 10% af verdens totale mængde af ferskvand i floder og i grundvand, som løber fra land til hav (3654 s.156). I dag lever ca. 40 procent af verdens befolkning i områder, hvor der er mere eller mindre alvorlig mangel på vand. I år 2030, når der måske er 8 milliarder mennesker i verden, anslår FN, at næsten to tredjedele af verdens befolkning, 5½ milliarder mennesker, vil bo i områder med alvorlig vandmangel 3546Gennem de sidste 50 år er vandforbruget steget med over 3 gange (3654 s.156). fig 7. 6.

Kun ca. 10% af det globale vandforbrug bruges i hjemmet, ca. 1/4 går til industrien, og hele 2/3 af det globale vandforbrug anvendes til landbrug (3654 s.157). Vil kunstvanding blive vanskeligere? Vil floderne svinde ind? Vil grundvand blive en mangel? Hvor mange søer har Danmark? For skoleelever: Hvad bruger vi vand til? Undervisning om vandets kredsløb. Mangel på vand - Globalis.dk. VAND 101: FAKTA OM VAND, kapitel 2: Vandmangel.

Mangel på vand - Globalis.dk

Hvad er vandmangel? Vandmangel opstår, når behovet for vand fra alle sektorer (landbrug, byer, miljø osv.) er højere end de tilgængelige vandressourcer. Mennesket har haft nok vand op gennem menneskes tid på jorden og er derfor begyndt at tage vand som en selvfølge. Nu er vandreserverne for alvor reduceret. Vandmangel er ved at blive et af de mest alvorlige ressourceproblemer, vi står ovenfor. Vandreserverne på planeten er konstant, men kun en lille andel er tilgængelig for os: 97,5 procent saltvand. 2,5 procent ferskvand. 68,9 procent i gletsjere. 30,8 procent grundvand. 0,3 procent indsøer og floder. UNICEF Danmark. Det Rene Vand.