background preloader

Bæredygtig energi og klima

Facebook Twitter

Undervisningsmatriale - Solrød Biogas - CO2-neutralt biogas. Bio, geo og energi. Professorer: Afbrændingen af træ på danske varmeværker er løbet løbsk - Mandag Morgen - Uafhængigt innovationshus. Analyser og ny viden. Ruth vil redde verden med bølgeenergi. I programmet 'Nordjylland Løser Klimakrisen' sætter TV2 Nord fokus på tre banebrydende projekter i Nordjylland, der arbejder med vedvarende energi.

Ruth vil redde verden med bølgeenergi

Glodens temperatur stiger, og vejret bliver både varmere og vildere. I Danmark er vi småt begyndt at mærke effekterne af klimaforandringerne. Så sent som i sommeren 2018 oplevede vi ekstrem hede på egen krop, flere uger i træk. Brugen af fossile brændstoffer udleder CO2 og ødelægger vores klima. Men det er ikke for sent at gøre noget. Danmark er et foregangsland inden for vedvarende energi, og det gælder også i Nordjylland. De tre steder er et bølgeenergianlæg i Frederiksen, Nordjyllands største biogasanlæg i Vrå samt et nyskabende kraftvarmeværk kombineret med et solvarmeanlæg i Frederikshavn. - Enten har man noget nyt, eller så har man et flop. Du kan se hele dokumentaren Nordjylland Løser Klimakrisen nedenunder eller på linket her. Klimarådet langer ud efter biomasse: Ofte sort som kul. Den danske omstilling til vedvarende energi er måske ikke så grøn, som den giver sig ud for at være.

Klimarådet langer ud efter biomasse: Ofte sort som kul

Den største drivkraft bag omstillingen til vedvarende energi kommer fra afbrænding af biomasse i form af træ og halm. Verdens Skove om biomasse: Læg myten om CO2-neutralitet i graven - Altinget: energi og klima. Tror du, at en vindmølle er bæredygtig? Vindmøller er fremstillet af materiale, der er svært at genanvende, og derfor ender det på lossepladser.

Tror du, at en vindmølle er bæredygtig?

Solceller indeholder sølv, der kan blive en knap ressource inden for en overskuelig fremtid. Alligevel placerer vi normalt solceller og vindmøller højt på listen over bæredygtige produkter, da de er designet til at producere energi uden at udlede CO2. Men hvad skal der til, før noget kan kaldes bæredygtigt? Er et produkt bæredygtigt, hvis produktionen eller bortskaffelsen skader miljøet og naturen? Ifølge Karina Vissonova, ph.d. ved Kunstakademiets Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK), er vindmøller og solceller blot to eksempler på, at der mangler langt klarere retningslinjer for, hvad vi karakteriserer som bæredygtigt.

Alle bæredygtige produkter har bivirkninger. Global Wind Atlas. Bioenergi – etikoglivet.dk. Kan man lave biogas ud af en elefantlort? Live CO2 emissions of electricity consumption. Bioenergi er ikke grøn. Ny brintfabrik i Hobro er blandt Europas mest avancerede. Et anlæg i Hobro kan i efteråret begynde at lagre den overskudsenergi, der bliver produceret af de danske vindmøller.

Ny brintfabrik i Hobro er blandt Europas mest avancerede

Et nyt anlæg, der kan omforme strøm til brint, er på vej i Hobro. - Det her er en måde at udnytte den overskudsenergiproduktion i Danmark fra for eksempel vindmøller og så lave en god eneriglagring i form af brint. Biobrændstof - NOAH's klimasider. Agrobrændstof (også kaldet biobrændstof) er i mange politikeres øjne svaret på kravet om at reducere transportsektorens kraftigt stigende forbrug af fossile brændsler.

Biobrændstof - NOAH's klimasider

Mange mener endda, at flydende agrobrændstoffer som biodiesel og bioethanol på længere sigt kan erstatte benzin. Såkaldte 1. generations agrobrændstoffer produceres primært af planter som oliepalmer, sukkerrør, majs, raps og soja. Den stigende efterspørgsel på agrobrændstof fra USA og EU har allerede nu skabt massive miljømæssige og sociale problemer i Asien, Latinamerika og Afrika. Efterspørgslen på palmeolie har f.eks. medført, at Indonesien og Malaysia har øget antallet af oliepalmeplantager. Det går ud over regnskoven. Alternative energikilder. Fremstil biogas af gødning. CO2, der stammer fra afbrænding af fossile brændstoffer som fx kul, olie, gas, benzin og diesel, belaster miljøet og klimaet – fordi denne CO2 ellers aldrig ville komme ud i atmosfæren.

Fremstil biogas af gødning

CO2, der stammer fra biogas, bioethanol og andre biobrændstoffer, belaster ikke miljøet og klimaet. Denne CO2 vil nemlig komme ud i luften, når de planter, som brændstoffet er lavet af, bliver spist eller rådner. Du kan med lidt tålmodighed fremstille din egen CO2-neutrale biogas ved at gennemføre følgende forsøg:Fyld plastbeholderen med gødning (fx kort, klippet halm, hestegødning eller anden dyregødning). Tilsæt lidt metanbakterier. Disse kan du få ved at skrabe bundslam op fra en mose eller ved henvendelse til dit lokale rensningsanlæg. Fyld vand i beholderen, til gødningen netop er dækket. Vi kan gemme sommerens varme i flydende salt. Klimaforandringerne er over os, og CO2-udslip fra fossile brændsler er den helt store synder.

Vi kan gemme sommerens varme i flydende salt

For at tage kampen op med den høje mængde CO2, som vi slipper ud i atmosfæren, er vi nødt til at udvikle vores teknologi. Teknologisk udvikling kan være med til at gøre samfundet bæredygtigt ved at erstatte de ikke-vedvarende energisystemer, vi har installeret i vores huse. I stedet skal vi have langsigtede, rene og grønne løsninger. Historien kort I et ph.d. Fremstil biogas af gødning. CO2, der stammer fra afbrænding af fossile brændstoffer som fx kul, olie, gas, benzin og diesel, belaster miljøet og klimaet – fordi denne CO2 ellers aldrig ville komme ud i atmosfæren.

Fremstil biogas af gødning

CO2, der stammer fra biogas, bioethanol og andre biobrændstoffer, belaster ikke miljøet og klimaet. Denne CO2 vil nemlig komme ud i luften, når de planter, som brændstoffet er lavet af, bliver spist eller rådner. Du kan med lidt tålmodighed fremstille din egen CO2-neutrale biogas ved at gennemføre følgende forsøg:Fyld plastbeholderen med gødning (fx kort, klippet halm, hestegødning eller anden dyregødning). Tilsæt lidt metanbakterier. Disse kan du få ved at skrabe bundslam op fra en mose eller ved henvendelse til dit lokale rensningsanlæg. Verdensmålene - for bæredygtig udvikling. Elsystemet lige nu. Bliv klog på bæredygtigt elforbrug.