background preloader

Obraz Ziemi

Facebook Twitter

Antipodes Map - Tunnel to the other side of the world. Eye to Universe, Eye to Outer Space, Eye Zooms into Universe. ADVENTURE MAPPING. Oblicz wysokość drzewa - Podobieństwo trójkątów - Matfiz24.pl. Zajęcia terenowe – wędrujemy z mapą po najbliższej okolicy - Epodreczniki.pl. T: □Odległość możesz policzyć za pomocą... - Legia Akademicka MON.

SKALA. 1.

SKALA

Wartości południków i równoleżników podajemy w stopniach. Najmniejszą wartością równoleżników jest 00 (równik), zaś największą 900 (bieguny). Najmniejszą wartością południków jest 00 (południk 00), zaś największą 1800 (południk 1800). 10 = 60’ (1 stopień = 60 minut) 2. Np. A - 100 długości geograficznej wschodniej (100E) B - 200 długości geograficznej zachodniej (200W) 3.

Np. A - 200 szerokości geograficznej północnej (200N) B - 100 szerokości geograficznej południowej (100S) 4. 1 – 400S, 00 długości geograficznej 2 - 00 szerokości geograficznej 100W, Compare Map Projections. Index. NASA Earth Observatory - Home. Eksploracja/MapoTero: MapoTero to program służący do pobierania rastrowych map z internetu, opublikowanych za pośrednictwem serwerów WMS takich jak Geoportal2. Geocontext-Profiler – stwórz profil topograficzny terenu. Import pliku (KML, KMZ, GPX) wczytuje warstwę i profil topograficzny trasy.

Geocontext-Profiler – stwórz profil topograficzny terenu

Czasami niektóre pliki nie tworzą automatycznie profilu! Zoom: 15Licznik markerów: 2Status: REQUEST_DENIEDАzymut: 73°Kursor px: ...Szer. /Dł. geogr.: ...Współrzędne środka mapy: -25.343780041796837, 131.03412500000002Lokalizacja środka mapy: brak danych Jak stworzyć profil topograficzny terenu? Resetuj Znajdź interesujący Cię obszar na mapie Zaznacz kursorem min. 2 punkty (maks. 300) Gotowe – profil terenu zostanie wygenerowany w kilka sekund Umieść kod wykresu na swojej stronie Skopiuj i zachowaj link do wykresu Dodaj trasę i wykres do mapy użytkowników Program Geocontext-Profiler umożliwia wykonywanie profili topograficznych dowolnego miejsca na Ziemi w tym dna mórz i oceanów. W obrębie programu można znaleźć kilka zaawansowanych opcji, które umożliwiają stworzenie profilu wzdłuż tras drogowych, rowerowych i ścieżek dla pieszych oraz pomiar kąta nachylenia stoku. Dlaczego samoloty nie latają nad Oceanem Spokojnym.

Geocontext-Profiler – stwórz profil topograficzny terenu. OpenStreetMap dla edukacji - OpenStreetMap Polska. Locus Map - mobile outdoor navigation appLocus. OpenStreetMap. Basics Tutorial. Toporopa gry edukacyjne: Geografia Europy. PAT · The free, open source, portable atlas. Geo6d1t3 by Bożena Grubba-Włodarska on Genially.

Znajomość mapy

Profil hipsometryczny terenu - jak wykonać? Profil hipsometryczny terenu to pionowy przekrój przez dany obszar lądu przedstawiający jego wysokość.

Profil hipsometryczny terenu - jak wykonać?

Przedstawiany jest wzdłuż linii prostej lub łamanej. Oś pionowa przedstawia wysokości, natomiast oś pozioma przedstawia długość danego obszaru w odpowiedniej skali. Stosunek skali pionowej do skali poziomej nazywany jest przewyższeniem profilu. Wykonanie profilu hispometrycznego 1. Wybieramy na mapie odcinek który chcemy narysować źródło: opracowanie własne na podstawie dostępnych źródeł 2. Źródło: opracowanie własne na podstawie dostępnych źródeł 3. 4. 5. Profil hipsometryczny terenu to pionowy przekrój przez dany obszar lądu przedstawiający jego wysokość. Stosunek skali pionowej do skali poziomej nazywany jest przewyższeniem profilu. Izohipsa: Profil topograficzny. Profil topograficzny – wykres, na którym na osi poziomej przedstawiono odległość wzdłuż przeprowadzonej na mapie linii, a na osi pionowej – wysokości bezwzględne.

izohipsa: Profil topograficzny

Kreślenie profilu topograficznego jest ważną umiejętnością geograficzną, którą uczeń winien nabyć już w szkole podstawowej na lekcjach przyrody. Czynność ta, nawiązując do rozpoznawania form terenu za pomocą rysunku poziomicowego, pozwala na rozwijanie wyobraźni przestrzennej uczniów. Do rysowania profilu topograficznego należy zatem przystąpić po względnie dobrym opanowaniu przez uczniów nie tylko rysunku poziomicowego, ale również i mapy poziomicowej, a w praktyce szkolnej także mapy hipsometrycznej. Uczeń bez większych problemów powinien już sprawnie interpretować ukształtowanie powierzchni terenu na podstawie przebiegu analizowanych układów poziomic. Co jeszcze powinniśmy wiedzieć przystępując do konstrukcji profilu terenowego?

Podstawy kartografii: Ćw. 6 Rzeźba terenu. Profil hipsometryczny in. profil topograficzny, profil terenu - wykres, przedstawiający ukształtowanie terenu wzdłuż wybranej linii na osi rzędnych znajdują się wysokości bezwzględne na osi odciętych - odległość, mierzona wzdłuż linii profilu.

Podstawy kartografii: Ćw. 6 Rzeźba terenu

Profil hipsometryczny - zasady konstrukcji Przecięcie formy terenu linią - tzw. linia profilu Wyrysowanie linie równoległych, oznaczających poszczególne wysokości, w odpowiedniej skali pionowej (ustalenie przewyższenia) odpowiednio opisujemy linie wysokościowe. Zaznaczenie na linii profilu punktów przecięcia z poszczególnymi poziomicami. Rzutowanie prostopadłe punktów przecięcia na linie oznaczające określone wysokości Połączenie linią ciągłą * (odręcznie bez użycia linijki ) punktów zaznaczoneychna liniach wysokościowych. *Uwaga na miejsca, gdzie dwa lub więcej punktów leży na tej samej linii – należy sprawdzić na mapie z jaką formą terenu (wklęsłą czy wypukłą) mamy do czynienia dodatkowe wskazówki Poziomice Linie szkieletowe.