background preloader

Asaoden

Facebook Twitter

Checklista källkritik. Lässtrategier! Då var det dags igen och nu har vi blivit en grupp som hjälper till att organisera detta event.

Lässtrategier!

Det känns inspirerande att vi är fler som driver och har idéer. Precis som själva konceptet står för - vi lär av varandra. Vi hade också hjälp av min kollega Jenny som organiserade fikan med kaffe och smörgåsar samtidigt som jag och Susanne organiserade själva upplägget och tekniken så att allt är klart inför kvällen. Halv 5 började minglet där deltagarna skrev sina namnskyltar, tog kaffe med smörgås och småpratade i väntan på att alla skulle dyka upp. Ni ser kvällens upplägg här bredvid. Först ut på vår Teachmeet var Sara Blank, lärare på Onsala Montessoriskola. Sedan var det dags för min kära "Diggis-kollega" Malin Jönsson att presentera sin Digitala resa. Makerspace är något jag hört men inte riktigt fått grepp om. Susanne, en av Edcamp arrangörerna, plockade upp ett kit med MaKey Makey på bordet och nu blev många intresserade. Hur gestalta. Gestalta exempel. Pias skrivtips: Lyckas med din gestaltning.

Har du hört talas om adjektivsjukan?

Pias skrivtips: Lyckas med din gestaltning

Har du fått höra att du inte ska använda adjektiv? Det allmänna rådet idag är att man ska undvika adjektiv i skönlitterära texter. Pias skrivtips: Lyckas ännu mer med din gestaltning. Ska du lyckas med din gestaltning får du som författare inte kommentera eller förtydliga saker för läsarna.

Pias skrivtips: Lyckas ännu mer med din gestaltning

Du måste hålla dig utanför berättelsen, vara så osynlig du bara kan. Läs mer i blogginlägget Perspektiv och berättare. Håll tyst, helt enkelt. Det betyder att du inte kan gå in och lägga till saker i berättelsen som den som har perspektivet aldrig skulle registrera, säga eller göra. T.ex. kan du inte börja med en lång bakgrundsbeskrivning om personen det handlar om, för hur troligt är det på en skala att din karaktär skulle gå runt och tänka: Det hela började när jag var fem år gammal ...

Nej, sådär tänker inte folk om man inte planerar att skriva sin självbiografi. Dessutom finns det ingen gestaltning alls i en återberättande bakgrundstext av det här slaget. Inte heller kan du förklara hur din karaktär ser ut. Åter igen är detta exempel på en berättande, inte gestaltande text. På sin höjd tänker man: Fan vad mitt hår är risigt, jag får inte glömma att boka en tid hos frissan. Att gestalta. Att lyckas med gestaltningen så texten lyfter.

I ämnet svenska och svenska som andra språk finns det ett kunskapskrav som innebär att eleven ska behärska att skriva gestaltande beskrivningar där handlingen i en text byggs ut med mognad från att enbart behandla handling till en mer komplex uppbyggnad.

Att lyckas med gestaltningen så texten lyfter

Vad menas med att skriva gestaltningar och hur tränar vi eleverna i denna bedömningsaspekt? Räcker det med att ”slänga in ett par adjektiv” som jag hörde i ett sammanhang för att det ska räknas som gestaltning? Hur kan jag som lärare ta reda på vad jag ska lägga in i begreppet? Jag tänkte ge er lite svar på frågorna ovan men först visa på vad som står i läroplanstexten som också utgör ett stöd för vad vi måste konkretisera. Det är här vi hittar frågorna till vad undervisningen måste behandla. Kunskapskrav i svenska/Svenska som andra språk: Vad ger oss olika stödmaterial för vägledning i hur undervisningen kan byggas upp?

(Skolverket, Kommentarmaterial till kursplanen i svenska, sid 17). Träna gestaltning. Skrivprocessen. Hinderschema1. Lathunden GrammaTiken. Låt inte språkpoliserna förtrycka dig när det gäller detaljer i språket.

Lathunden GrammaTiken

Låt vår egen lathund GrammaTiken vägleda dig genom de vanligaste grammatikfrågorna. Lektionstips. Denna sajt har tillkommit främst för nya lärare som behöver tips och råd i planeringen av lektioner.

lektionstips

Tips som jag hade behövt när jag började som lärare. Namnövningar • Ballongen - Studsa en ballong mellan varnadra. Säg namnet på den som ska ta ballongen nästa gång. • Byta namn - Eleverna går runt , skakar hand, säger sitt namn. Vid möte byter de namn. 1. "Bryta isen"- övningar • Autografjakt - Papper med meningar. Presentationsövningar • Intervju - Två & två intervjuar varandra. Korta diskussioner. Progression 4-rutan. Fler personer.  Då fortsätter vi progressionen i att skriva berättelser i den Narrativa genren.

Progression 4-rutan. Fler personer. 

Vi började arbetet med att skriva i 4-rutan för att alltid skriva med ”röd tråd”. Vi fortsatte med 8-rutan för att behålla den röda tråden men att även göra berättelserna mer beskrivande. Progressionen efter det blev att skriva berättelser med röd råd som var mer beskrivande men där det skulle vara fler problem med. Vi använde då ”flerproblems-mallen”. Nu var det dags att öka progressionen lite till vi ska skriva beskrivande berättelser med röd tråd där det är fler problem och dessutom fler personer, i det här fallet misstänkta med.

Vi kommer inom den närmsta tiden få författarbesök av Petrus Dahlin så vi läser just nu Kalle Skavank-böcker. Nu ska vi prova på att vara deckar-författare. Vi jobbar ju såklart mot målen att skriva med röd tråd (inledning, problem, lösning och slut), använda punkt och stor bokstav på rätt sätt och att skriva läsligt dvs tänka på att ha mellanrum mellan orden. Några skrivlekar. Storyplayer JS:   “HUSET”  Ett skrivprojekt Kapitel 1. Skrivprocessen bedömning. Bokpratsspel ny version. Skrivprocessen. Här nedan får du en överblick vad skrivprocessen innebär.

Skrivprocessen

Du kanske känner till uttrycket den röda tråden? Det handlar om just det – att skapa en text som håller ihop och inte plötsligt blir grön eller blå. Det kallas också för disposition. Bilder: Annika Sjödahl. Argumenterande genre. Svampavslut. Nu har vi för första gången jobbat med den argumenterande genren i vår klass.

Argumenterande genre. Svampavslut.

Vi gjorde det som ett avslut på temat om svamparna som vi nu har samlat mycket kunskap om. Vi tittade på en modelltext om rådjur som finns som exempel i boken Låt språket bära av Johansson & Sandell Ring. Download 1409507220932. Skriva berättelse.