background preloader

Asaoden

Facebook Twitter

Checklista källkritik. Lässtrategier! Det forskas mycket kring hur elever i Sverige läser.

Lässtrategier!

Resultaten visar i stort på att eleverna behöver träna sig i att förstå texter för att kunna använda sig av innehållet i olika situationer. Det handlar att alltså inte bara om att eleverna skall kunna läsa texter i ämnet svenska. Tanken är att eleverna skall kunna använda sig av lässtrategier för att kunna förstå vilken text som helst inom vilken genre det än gäller.

Genom Barbro Westlunds arbete har vi kunnat ta del av hur vi kan arbeta med detta i skolan. Vad som är viktigt att fortsätta med och vad vi behöver förbättra. Bokstavspussel Djurkorsord Lyssna och läs Ettorna läser böcker och har då en Läslogg som de arbetar aktivt med under tiden de läser sin bok. Här är sidorna 2 och 3 Det är härligt att se dessa små läsare sitta och fundera över vad boken framför dem kommer att handla om. Hur gestalta. Gestalta exempel. Pias skrivtips: Lyckas med din gestaltning. Har du hört talas om adjektivsjukan?

Pias skrivtips: Lyckas med din gestaltning

Har du fått höra att du inte ska använda adjektiv? Det allmänna rådet idag är att man ska undvika adjektiv i skönlitterära texter. Adjektivsjukan betyder att någon gödslat med adjektiv. Kanske du tänker: Varför får man inte använda adjektiv? Saken är den att det är inget fel på adjektiv. Adjektivsjukan är ett symptom på att du missat gestaltningen. Knep 1 = Hittar du adjektiv eller adverb i din text? Ex beskrivande: "Jag vill att du förvinner härifrån", skrek hon argt. Argt = ett adverb Du har alltså berättat att hon är arg.

Vad är då gestaltning? Ex 1 gestaltande: Hon vevade med näven. Detta är ett exempel på gestaltning genom hur karaktären agerar. Ex 2 gestaltande: Ansiktet var högrött och ögonbrynen var som två raka sträck. Detta är ett exempel på gestaltning genom karaktärens ansiktsuttryck. Ex 3 gestaltande: "Försvinn! " Detta är exempel på gestalning genom dialog. Pias skrivtips: Lyckas ännu mer med din gestaltning. Ska du lyckas med din gestaltning får du som författare inte kommentera eller förtydliga saker för läsarna.

Pias skrivtips: Lyckas ännu mer med din gestaltning

Du måste hålla dig utanför berättelsen, vara så osynlig du bara kan. Läs mer i blogginlägget Perspektiv och berättare. Håll tyst, helt enkelt. Det betyder att du inte kan gå in och lägga till saker i berättelsen som den som har perspektivet aldrig skulle registrera, säga eller göra. T.ex. kan du inte börja med en lång bakgrundsbeskrivning om personen det handlar om, för hur troligt är det på en skala att din karaktär skulle gå runt och tänka: Det hela började när jag var fem år gammal ... Att gestalta. Att lyckas med gestaltningen så texten lyfter. I ämnet svenska och svenska som andra språk finns det ett kunskapskrav som innebär att eleven ska behärska att skriva gestaltande beskrivningar där handlingen i en text byggs ut med mognad från att enbart behandla handling till en mer komplex uppbyggnad.

Att lyckas med gestaltningen så texten lyfter

Vad menas med att skriva gestaltningar och hur tränar vi eleverna i denna bedömningsaspekt? Räcker det med att ”slänga in ett par adjektiv” som jag hörde i ett sammanhang för att det ska räknas som gestaltning? Hur kan jag som lärare ta reda på vad jag ska lägga in i begreppet? Jag tänkte ge er lite svar på frågorna ovan men först visa på vad som står i läroplanstexten som också utgör ett stöd för vad vi måste konkretisera. Det är här vi hittar frågorna till vad undervisningen måste behandla. Träna gestaltning. Skrivprocessen. Hinderschema1. Lathunden GrammaTiken. Låt inte språkpoliserna förtrycka dig när det gäller detaljer i språket.

Lathunden GrammaTiken

Låt vår egen lathund GrammaTiken vägleda dig genom de vanligaste grammatikfrågorna. Vad är det för skillnad på adjektiv och adverb? Heter det imperfekt eller preteritum? Lektionstips. Denna sajt har tillkommit främst för nya lärare som behöver tips och råd i planeringen av lektioner.

lektionstips

Tips som jag hade behövt när jag började som lärare. Namnövningar • Ballongen - Studsa en ballong mellan varnadra. Säg namnet på den som ska ta ballongen nästa gång. • Byta namn - Eleverna går runt , skakar hand, säger sitt namn. Vid möte byter de namn. 1. "Bryta isen"- övningar • Autografjakt - Papper med meningar. Presentationsövningar • Intervju - Två & två intervjuar varandra. Korta diskussioner • "Bikupa" - 2-5 diskutera i ett par upp till tio minuter ett ämne. Längre diskussioner • "Tvärgrupper" Progression 4-rutan. Fler personer.  Då fortsätter vi progressionen i att skriva berättelser i den Narrativa genren.

Progression 4-rutan. Fler personer. 

Vi började arbetet med att skriva i 4-rutan för att alltid skriva med ”röd tråd”. Vi fortsatte med 8-rutan för att behålla den röda tråden men att även göra berättelserna mer beskrivande. Progressionen efter det blev att skriva berättelser med röd råd som var mer beskrivande men där det skulle vara fler problem med. Vi använde då ”flerproblems-mallen”. Nu var det dags att öka progressionen lite till vi ska skriva beskrivande berättelser med röd tråd där det är fler problem och dessutom fler personer, i det här fallet misstänkta med.

Vi kommer inom den närmsta tiden få författarbesök av Petrus Dahlin så vi läser just nu Kalle Skavank-böcker. Nu ska vi prova på att vara deckar-författare. Vi jobbar ju såklart mot målen att skriva med röd tråd (inledning, problem, lösning och slut), använda punkt och stor bokstav på rätt sätt och att skriva läsligt dvs tänka på att ha mellanrum mellan orden. Några skrivlekar. Storyplayer JS:   “HUSET”  Ett skrivprojekt Kapitel 1. Skrivprocessen bedömning. Bokpratsspel ny version. Skrivprocessen. Här nedan får du en överblick vad skrivprocessen innebär.

Skrivprocessen

Du kanske känner till uttrycket den röda tråden? Argumenterande genre. Svampavslut. Nu har vi för första gången jobbat med den argumenterande genren i vår klass.

Argumenterande genre. Svampavslut.

Vi gjorde det som ett avslut på temat om svamparna som vi nu har samlat mycket kunskap om. Vi tittade på en modelltext om rådjur som finns som exempel i boken Låt språket bära av Johansson & Sandell Ring. Vi pratade om vad argumenterande texter kan vara för något. Download 1409507220932. Skriva berättelse.


  1. libackten Dec 30 2015
    Hej! Du kan söka och plocka tips från mig och andra här på Pearltrees nu