background preloader

NO

Facebook Twitter

Nedbrytning, fotosyntes, näringskedjor, livscykler och kretslopp. Lekplatsfysik. Djurarter. Liv - från urtid till nutid (Biologi) Djurfamiljer%20arbetsblad%20pdf. Hösten. Tema Naturen. Temapromenad Fiskar Liber. Spelkort. Vi utforskar skogen laromedleti. Beskrivande texter – svampar. En av mina kollegor har arbetat med beskrivande texter med sina 1:or.

Beskrivande texter – svampar

Hon är den som har inspirerat oss andra att börja med cirkelmodellen på skolan. Här berättar hon hur deras arbete växte fram under hösten. Så här gjorde vi (sättet att arbeta på kallas cirkelmodellen):Först lärde vi oss mer om svampar genom att titta på filmer, läsa i böcker och titta på bilder med speciella ord som handlar om svampar. Som att en svamps hatt kan vara klotformad, utbredd eller välvd och att svampens fot kan ha strumpa och ring.Sedan fick vi lära oss om hur en beskrivande text kan vara uppbyggd, att de brukar vara indelade i flera stycken. När vi skulle skriva om våra svampar skulle vi ha med fyra olika textstycken: klassificering, (d.v.s. vilken typ av svamp det var), utseende, växtplats och ätbarhet.När vi hade lärt oss ganska mycket om svampar och om hur man kan skriva en text om en svamp var det dags att skriva en text tillsammans.

Svampmemory. Spel är ett roligt sätt att lära sig på, förutom att träna turtagande och minne kan man såklart även lära sig något nytt.

Svampmemory

Här kan man lära sig känna igen några av Sveriges svampar. För att få ett par måste eleven matcha bild med ord, men självklart finns felkontroll genom den färgade ramen (det är inte helt lätt utan den). Skriv ut, klistra upp på hårdare papper och klipp ut innan du laminerar. Genom att använda olika färger på papperet du använder som bakgrund kan du enkelt skapa flera uppsättningar av samma spel utan att oroa dig för att blanda ihop dem. Ladda hem memoryspelet här: svampmemo2 Biderna kommer från pixaby flickr (där jag sökt efter CC0 foton) samt google (under “sökverktyg” kan man ställa in “bilder som får användas och ändras) och är fria att använda enligt avtal om public domain (CC0).

NO TEKNIK. NO. Fyke. Biologi. Lykta2. Sma kryp diagram. Maskros. Svampens delar. Blommans delar. Skriv om bondgårdsbesök. Bondens maskiner pdf. Bondgårdsmatte sädesslagen PDF. Fem frågor om kon pdf1. Mall bondgård. Komatte PDF. Fortsättning bondgårdsmatte PDF. Mall bondgård. Fem frågor om kon pdf1. Djurfamiljer arbetsblad pdf. Djurfamiljer arbetsblad pdf. Naturens kretslopp, svartvit-1. Vatten. Eld. Rymden. Kroppen. Experiment. Djur. Växter. Årstider. Magnetism. Viktigt börja tidigt med NO-texter. – Min studie visar att texter bidrar till en ökad användning av det naturvetenskapliga språket och hjälper lärare att beskriva och förklara fenomen.

Viktigt börja tidigt med NO-texter

Kopplingsschema. Att förstå ämnesspråket och att förstå ämnet hör ihop.Illustration: Gunilla Hagström Annika Mindedal är lågstadielärare. För tre år sedan blev hon antagen till Nationella forskarskolan i läs- och skrivutveckling. I våras var hon klar med sin licentiatavhandling som handlar om hur text används som resurs i NO-undervisningen. – Jag var nyfiken på hur man arbetar med faktatexter på mellanstadiet. Att hon valde ämnet beror dels på att det finns få studier om NO-undervisning i åldrarna 5 till 12 år och då särskilt om bruket av texter.

. – Det tycks finnas ett samband där de som lyckas bra på läsförståelseprovet även lyckas bra i matematik och naturvetenskap. I studien följde Annika Mindedal ett fysiktema om magnetism i en femteklass. . – Studien är begränsad, men den säger ändå en del om vikten av text. Boken om djur. Boken om fåglar. Boken om småkryp. Naturbingo. Skogsbingo. Höstens första No-projekt del 1. Oj, vad roligt vi har haft med alla NO-lektioner som vi har haft fram tills nu!

Höstens första No-projekt del 1

Njutbart att få jobba med nyfikna naturvetare som vill undersöka och lära sig massor. Dessa delar ur kursplanen i No har vi jobbat med: Året runt i naturen Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider. Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter. Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem. Metoder och arbetssätt. Upprymd. ABC Korsord1. Kompisarna Knoppisarna -bild.pdf. Paxi - Solsystemet (Swedish) Upprymd. Årstiderna. Vi lär oss om: Hur djuren klarar vintern. Boken om träd. Boken om småkryp. Boken om djur. Boken om fåglar. Fyrfältare djur. Boken om småkryp. Domherre häfte. Gråsparv häfte. Talgoxe häfte. Talgoxe häfte.

Talgoxe häfte. Rymden. No. Svampens delar-1. Träd. Engelska år 3. Matematik. Matematik 1. Konkret och kreativ NO. NO.