background preloader

SO

Facebook Twitter

Satellitbilder - Globalis.se. H.C. Andersen - en dansk forfatter. Where Children Sleep photographs from around the world. Photographer James Mollison travelled around the world to capture children's bedrooms The project, Where Children Sleep is set to highlight children's rights across the globeChildren, and their bedrooms, come from all over the world, from China to the U.S. to Brazil By Sara Malm.

Where Children Sleep photographs from around the world

How classrooms look around the world — in 15 amazing photographs. To mark last month’s World Teachers’ Day (sponsored by UNESCO , the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization), photographers from Reuters took pictures around the world of educators with their students in a telling exhibit of the very different circumstances under which children attend school.

How classrooms look around the world — in 15 amazing photographs

Here are 15 pictures taken by Reuters photographers, revealing the spectrum of “classrooms” — from those with literally no resources to those well-stocked and housed. Teacher Mahajera Armani and her class of girls pose for a picture at their study open area, founded by Bangladesh Rural Advancement Committee (BRAC), outside Jalalabad city, Afghanistan September 19, 2015. Norden i Skolen. En jämförelse mellan kristendom, judendom och islam. Vad är ADHD? En klass för sig. StreetArtGlobe. Benen i vår kropp.

Sommaren är äntligen här - NANDO. De svarta skorna, del 1: Kyrkogården 21 mars kl 05:00 - Novellklubben. Page. Bright Side - A journey to the centre of the Earth. Begreppsmaskin. Framtidens skola. Författare: adam rylander Datum: 12 mars 2014 Ämnen: Ma/No/Teknik, Teknik, SV/SO, Historia, Samhällskunskap År: Grundskola år 3–6 Lektionstyp: häfte Beskrivning Ett häfte där eleverna ska bygga på en historia som reflekterar över framtid, dåtid och nutid.

Framtidens skola

Pratbubblorna i lila kan var bra att antingen ta upp i klassrummet eller ha ett häfte som eleverna kna skriva ner svaren i, alt. diskutera i grupp. Efter att vi har avslutat häftet har eleverna fått bygga och måla framtidens klassrum i grupper om 2 utifrån sina ritningar. Skolorna är gjorda av återvunnet material. Flipp om Kristendomen.

Tidsbegrepp och tidslinjer - Nicklas Mörk. När elever går på mellanstadiet kommer de snabbt i kontakt med tidslinjer av olika slag i undervisningen.

Tidsbegrepp och tidslinjer - Nicklas Mörk

Lärare ritar tidslinjer på tavlan eller i digitala presentationer, läromedel strukturerar innehållet för eleverna med illustrationer av tidslinjer och så vidare. Något man bör komma ihåg i sammanhanget är att alla elever inte är helt säkra på klockan när de börjar mellanstadiet. Begrepp om tid är överhuvudtaget en intressant faktor som lärare i historia (och andra ämnen) bör fundera över. I kunskapskraven för historia i åk 3 står det att eleven ska kunna “i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid”. Unga Fakta - en sajt för nyfikna!

Nyhetsquiz Nukunskap.se

Capital Breakfast Scotland. Klassråd » Retorik i skolan. Uppmärksamma eleverna på, att vid ett klassråd tränar man på att framföra sin åsikt och argumentera för den.

Klassråd » Retorik i skolan

Det gäller att kunna argumentera för att finna gehör och få sin vilja igenom och att också få andra att respektera ens åsikter. Man röstar och följer de demokratiska spelreglerna precis som de fria männen gjorde under antiken när retoriken växte fram. Gruppstorlek: Hela gruppen/klassen Arbetsmodell: För att göra den här argumentationsövningen utgår man från ett påstående, till exempel Pizza till skollunch varje dag, som läraren skriver på tavlan. Dela in klassen i två lag, A som är för och B som är mot pizza till skollunch varje dag . Plus- och minuslagen möts under lärarens ledning. Låt slutligen hela klassen rösta individuellt för vilka fyra argument de tycker är bäst.

Historia

Freden ledde till döden för flera miljoner. Vid den här tiden för sjuttio år sedan rasslade tusentals godsvagnar österut från Estland, Lettland, Litauen, Vitryssland, Ukraina och Polen.

Freden ledde till döden för flera miljoner

Vagnarna var fullpackade med män, kvinnor och barn. Det var så trångt att det var omöjligt att lägga sig ner. Den enda toaletten var ett hål i golvet. Luft sipprade in från en liten glugg med galler. Vid varje uppehåll slängdes döda kroppar ut vid sidan av rälsen. I många städer i Polen och Baltikum anordnas nu utställningar med fotografier på dem som fördes bort. Samtidigt kommer en ström av artiklar och böcker som påminner om den tragedi som utspelades då kriget mot Nazityskland äntligen var slut. Världens Häftigaste. Rik eller fattig? Du bestämmer!

Skolan Basgrupp: Framför er har ni exempel på 16 stycken länder.

Rik eller fattig? Du bestämmer!

Dessa länder skiljer sig åt på många olika sätt, några länder räknas som ”rika” och andra länder räknas som ”fattiga”. Men vad är det som gör att ett land räknas som rikt respektive fattigt? Vad anser ni är viktigast och hur skulle ni rangordna dessa länder?

GEOGRAFI

Fakta om allt mellan himmel och jord. Comments. Tomten (1941) - Filmarkivet. SLI.SE - Evas Superkoll - Del 4 - Jul. Begreppsmaskin. Vi i världen. Bibeln är ett viktigt ord!

Vi i världen

Hinduism och synen på människan. Hemma Se flippenSammanfatta flippen med egna ord (skriv ner din sammanfattning och ta med till skolan) Använd begreppen nedan i din sammanfattning.

Hinduism och synen på människan

Skriv ner en fråga utifrån flippen och ta med tillbaka till skolan (en fråga du vill ha svar på, eller en fråga som du vill ”kolla” om dina kamrater kan svaret på) Sankta Lucia. Sankta Lucia med martyriets segerpalm i ena handen och sina ögon på en bricka i den andra.

Sankta Lucia

Nyhetsåret 2014 i bilder.