background preloader

Engelska skriva

Facebook Twitter

Feed forward på gruppnivå - Mia Smith. Hur många gånger har vi lärare inte suttit sena kvällar (och nätter) med personlig, individuell feedback för att eleverna ska utveckla sitt skrivande, sitt tänkande och sitt lärande.

Feed forward på gruppnivå - Mia Smith

Och efter några timmar kommer väl den där tanken farande att det man skriver till en elev säkert skulle gagna flera elever. Och att vi skriver samma saker på flera olika ställen. Hur kan vi maximera effekten av detta? Hur når vi ut så att alla elever kan lära maximalt, utan att slösa bort lärarens tid alltför mycket? En kollega som undervisar SO berättade nyligen att hon ibland färgmarkerar olika olika prov eller uppgifter som eleverna har gjort för att sedan kunna följa upp gruppvis. ”Ni som fått en lila lapp, kom till mig så ska vi gå igenom en sak lite till.” ”Ni som har fått gula lappar kan tänka lite extra på att koppla ihop era exempel med varandra för att fördjupa resonemanget.”

Idag vill jag visa ett sätt som jag använt för att ge eleverna tydlig respons på skriftliga uppgifter. 45 ways to avoid using the word 'very'. Writers Write is your one-stop resource for writers.

45 ways to avoid using the word 'very'

Use these 45 ways to avoid using the word ‘very’ to improve your writing. Good writers avoid peppering their writing with qualifiers like ‘very’ and ‘really’. They are known as padding or filler words and generally add little to your writing. According to Collins Dictionary: ‘Padding is unnecessary words or information used to make a piece of writing or a speech longer. Synonyms include: waffle, hot air, verbiage, wordiness.’ Adding modifiers, qualifiers, and unnecessary adverbs and adjectives, weakens your writing.

A Fabulous Resource for Writers - 350 Character Traits. Texttyper - en sammanfattning. Stödstrukturer för perspektiv och resonemang i engelska. Här kommer några strukturer för att utveckla språket i tal och skrift och få ett djupare perspektiv och resonemang i innehållet.

Stödstrukturer för perspektiv och resonemang i engelska

De kan användas när eleverna ska uttrycka sig om åsikter och upplevelser. Strukturerna kan också användas som strategier för att se hur en åsikt kan förtydligas och utvecklas. Kommunikationen kan varieras och breddas om man synliggör hur man kan göra det. Arbetar man återkommande med dessa i skrivandet och talandet kommer metakognitionen att utvecklas och man får en möjlighet att vidga sin kommunikation. Idén kommer från textkopplingarna och att utveckla ditt resonemang som jag har gjort tidigare samt som en repetition inför de nationella provens muntliga del.

I svenskan finns kunskapskravet resonemang men inte i engelskan men däremot så står det i det centrala innehållet att det ovan ska utvecklas och ligga till grund för undervisningen. Aha det är så jag ska utveckla min text! Nu förstår jag precis hur jag ska skriva... Aha det är så jag ska utveckla min text!

Aha det är så jag ska utveckla min text! Nu förstår jag precis hur jag ska skriva...

Nu förstår jag precis hur jag ska skriva… Citatet ovan kommer från en elev i årskurs nio. Ni kanske vill veta hur vi arbetade för att eleven skulle utbrista i eufori vad hen kom på. Jag tänkte dela upplägget med er och det är väldigt enkelt. Det utgår nämligen från de gamla nationella proven som återfinns på Skolverkets hemsida. Upplägget i sig är inte revolutionerande men för just denna elev var det det. I /…/ skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formlera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande. Hur konkretiserar man aspekterna? Jag valde att lägga upp det på ett lite bakvänt sätt för mig då jag brukar börja med att visa på exempeltexter.

Gå igenom instruktionen Till att börja med visade jag instruktionen för uppsatsdelen. Eget skrivande Eleverna fick sedan skriva brevet under resten av lektionen och fortsätta under nästa lektion för att hamna på den tid som eleverna får på själva skrivdagen på de nationella proven. PS! Eng 8A, 9C. You have read a chapter of the book: " The Absolutely True Diary of a Part-Time Indian.

Eng 8A, 9C

Today we are going to read the text together and help each other writing an emotional poem. This is how you do it: 1. Write a Sensory Emotion Poem Work in pairs. When you read the text - what did you think of? Choose one emotion that you think describes the text best. Title (Emotion) (Line 1) (Emotion) is (color) Writing an essay - Google Presentationer. How to Write a Short Story (with Sample Stories) Edit Article Three Parts:Sample Short StoriesWriting a Short StoryEditing a Short Story For many writers, the short story is the perfect medium.

How to Write a Short Story (with Sample Stories)

While writing a novel can be a Herculean task, just about anybody can craft—and, most importantly, finish—a short story. That does not mean that short stories are easy to write or that they aren't as artistic and valuable as novels. With practice, patience, and imagination, you could be the next best-selling author. Ad Steps. Writing Exercises and Prompts. Revolting rhymes. The Secret Door Step Through To The Unknown… Safestyle UK.