background preloader

Eng 8A

Eng 8A
You have read a chapter of the book: " The Absolutely True Diary of a Part-Time Indian. Today we are going to read the text together and help each other writing an emotional poem. This is how you do it: 1. Write a Sensory Emotion Poem Work in pairs. When you read the text - what did you think of? Choose one emotion that you think describes the text best. Title (Emotion) (Line 1) (Emotion) is (color) (Line 2) What does the emotion taste like? (Line 3) What does the emotion smell like? (Line 4) What does the emotion feel like? (Line 5) What does the emotion sound like? (Line 6) What does the emotion look like? (Line 7) (Emotion) is _____________(include a metaphor) If you don't remember what a methapor is you can find help here: Metaphor 2. Save your poem and send it to me: sarasv74@gmail.com A few years ago my pupils read The Hunger Games and then a girl wrote an emotional poem like this: Related:  Books

Kamratrespons på muntlig text Jag jobbar mycket med egenrespons och kamratrespons på skriven text och men även på lösningar i matematik. När vi jobbar med den skrivna texten jobbar vi med stödstrukturer i form av responsformulär och vi avslutar alltid responsen, både den egna och kamratresponsen med två stjärnor och en önskan som ett sätt att sammanfatta sina åsikter. Under hösten har vi jobbat intensivt med muntlig text. Muntlig text i form av att skapa en radiopodd om valet. Vi har jobbat med att synligöra arbetsgången för att kunna genomföra ett sådant här projekt. Det blev ett bra tillfälle att prata om processen fram till målet. Alla har jobbat intensivt med sina program och vi har nu lagt upp dem på vår klassblogg. Därefter funderade vi på hur man skulle kunna formulera responsen i form av två stjärnor och en önskan. Grupperna som hade gjort programmen tillsammans satte sig ner och började med att lyssna på sitt eget program som de sedan gav respons på. Vad lärde jag mig?

www.randomhouse.com.au/content/teachers/tsk absolutely true diary.pdf Writing template – I am You should write a poem by describing yourself. Start your sentences by using I am. You could either use the template below or come up with your own ideas. Remember to use figures of speech if you would like to develope your poem. We will do this in class. Writing template – I Am I am sharp and focused (two special characteristics) I wonder what the camera really sees (something you are actually curious about) I hear the buzzing bee (an imaginary sound) I see flowers in early morning light (an imaginary sight) I want to stop time in a box (an actual desire) I am sharp and focused (the first line of the poem restated) I pretend to be a statue (something you pretend to do) I feel the shakes inside (a feeling about something imaginary) I touch the shutter button (an imaginary touch) I worry about the blurry result (something that really bothers you) I cry that the moment has forever passed (something that makes you very sad) I am sharp and focused (the first line of the poem repeated)

Kamratbedömning förbättrar skrivande i engelska Hennes licentiatsavhandling Learning from giving feedback: Insights from EFL writing classrooms in a Swedish lower secondary school baseras på observationer och insamling av elevtexter från två klasser i årskurs 8. De arbetade i ett tre veckor långt arbetsområde med att lära sig att skriva svarsbrev på engelska. I arbetsområdet ingick att medverka till att ta fram bedömningskriterier och att i grupper läsa, bedöma och kommentera andra elevers svarsbrev. Viktigt att involvera eleverna – Jag tycker att det är viktigt att involvera eleverna i skolans bedömningspraktik, det ger dem möjlighet att ta ett större ansvar för sitt eget lärande. – När jag själv använt mig av kamratbedömning i min undervisning så har eleverna ibland frågat varför de skall lägga tid på att hjälpa andra i deras lärande. Gjorde ändringar i sina egna texter Insikter om elevernas syn på lärande – Jag har fått nya insikter i vad som påverkar elevers lärande och inte minst hur eleverna själva ser på lärande.

Litteraturtips inom foramtiv bedömnning @ Nordström Education Skrivet av Daniel Nordström Vi har gjort en sammanställning med ett länkarkiv till material från Skolverket, litteraturförteckning, artiklar och forskningsöversikter inom betyg och bedömning i allmänhet med formativ bedömning i synnerhet. Här hittar ni en sammanställning med länkar över publikationer, stödmaterial och allmänna råd från Skolverket. Skolverket Kunskapsbedömning i skolan - praxis, begrepp, problem och möjligheter Betygsskalan och betygen B och D Sambedömning i skolan Bedömningsaspekter Bedömningsportalen Bedömningsstöd Forskning om bedömning och betygssättning Formativ bedömning Sambedömning Kommentarmaterial till kunskapskraven för grundskolan IUP med omdömen Allmänna råd med kommentarer om utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen Stöd för den skriftliga individuella utvecklingsplanen Formativ bedömning ­ en översikt Forskning inom bedömning och betyg Litteratur Diaz Patrizia (2014) Arbeta formativt med digitala verktyg Hattie John (2009) Visible learning

For ESL English Language Learners What is most notable about this funny, touching, memorable novel is the resounding accuracy with which the author captures the voice of a boy on the brink of adulthood. Charlie is a freshman. And while's he's not the biggest geek in the school, he is by no means popular. He's a wallflower--shy and introspective, and intelligent. We learn about Charlie through the letters he writes. I walk around the school hallways and look at the people. Where I'm From, a poem by George Ella Lyon, writer and teacher In response to the fear- and hate-mongering alive in our country today, I have joined Julie Landsman?a writer, teacher, and activist based in Minneapolis?to create the I Am From Project. Through our website (iamfromproject.com) and Facebook page, we? We want to gather the diversity of our voices, and we plan to archive the results online and to present them, in some form, in D.C. The Kentucky Arts Council has wrapped up my Where I'm From? “Where I'm From” grew out of my response to a poem from Stories I Ain't Told Nobody Yet (Orchard Books, 1989; Theater Communications Group, 1991) by my friend, Tennessee writer Jo Carson. In the summer of 1993, I decided to see what would happen if I made my own where-I'm-from lists, which I did, in a black and white speckled composition book. Since then, the poem as a writing prompt has traveled in amazing ways. I hope you won't stop there, though. Where to Go with "Where I'm From" Remember, you are the expert on you.

Writing Exercises 22 Appar för att öva engelska! Jag får ofta frågan om appar för att öva engelska. Det har varit ganska magert utbud på dessa men nu när jag grävde lite mer har det faktiskt kommit flera bra appar att testa. Här kommer 22 appar i olika svårighetsgrader. Ett flertal av apparna är gratis, och det kan räcka långt. I en del av dem har du också möjligheter att köpa fler övningar så kallat in-app-purchase. Har du fler förslag eller favoriter kommentera gärna inlägget. I mitt nästa inlägg kommer webbsidor där du kan öva engelska både på dator och via surfplatta, håll utkik! Bitsboard Spelling Bee Bilderna ovan är tagna från denna app. English ladders Använd din engelska för att matcha rätt svar, och klättra upp på stegar eller falla ner till ormarna. Relaterat SFI-appar öva svenska del1 I "Allmänt" 20 appar för åk4-9, öva engelska En fråga som jag ofta stöter på är appar för äldre elever. Språkutvecklande appar i förskolan

EnglishTheWave - home Teacher Lesson Plans, Printables & Worksheets by Grade or Subject - TeacherVision.com For my students – 30-day-challenge | Mias klassrum This challenge is to make you use your English more outside the classroom. For 30 days I want you to do at least one thing from the list every day. Fill in the grid you have gotten from me each day with what you have done. Try to do as many different things as possible. You can only do each assignment three times. Use Facebook in English for at least 24 hours.Watch a movie in English with no subtitles.Watch a movie in English with English subtitles.Listen to a podcast in English, look here for examples: at least one article at News in Levels at least five text messages in English.Watch TV news in English (using the internet works fine).

The Absolutely True Diary of a Part-Time Indian Från jullovet till nu har jag arbetat med The Absolutely True Diary of a Part-time Indian av Sherman Alexie med mina nior. Vi har arbetat en lektion i veckan och eleverna har läst största delen hemma. Det är en hyfsat enkel bok med en hel del illustrationer som underlättar förståelsen. Om ni inte har tillgång till klassuppsättning av boken kan ni hitta den digitalt här: Digital version Här kommer en sammanställning av hela temat. Använd gärna: Lektion 1: Say Geronimo Lektion 2: I am Zero Lektion 3: Discussion Lektion 4: Skype in the classroom - Indians Lektion 5: Writing (Vi har gjort annat än detta också lektionstid, därav att det är 5 lektioner.) Pearltrees.com - skapa ett konto på Pearltrees och ta del av de länkar som jag samlat till detta tema. Eva Martinsson köpt in boken till Av Media Skåne.

Engelska förmågor Embed code Select a size, the embed code changes based on your selection. _abc Powtoon Transcript I engelska ska du utveckla förmågan att förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter formulera dig och kommunicera i tal och skrift använda språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd vad innebär språkliga strategier??? CC creative commons attribution

Related: