background preloader

Skolambassadör för EU

Facebook Twitter

Europass documents. Europeiska språkdagen - hur uppmärksammar vi den? Känner du till Europeiska språkdagen?

Europeiska språkdagen - hur uppmärksammar vi den?

Inte? På den officiella hemsidan kan man läsa följande beskrivning av ursprunget: Evenemangsenkät: exempel på frågor och mallar. Behöver du en komplett översikt över alla aspekter av ett evenemang?

Evenemangsenkät: exempel på frågor och mallar

Har du varit med om att ett möte gått åt skogen? Oavsett om du planerar ett webbseminarium, en gala, en lektion, en grillfest eller ett bröllop måste du se till att allt faller på plats så att deltagarna – och du – får ut så mycket som möjligt av evenemanget. Med webbenkäter om planering av möten och evenemang kan du hantera kontakter, skicka inbjudningar, ta betalt, få rapporter i realtid och samla in värdefulla synpunkter om evenemanget. eTwinning. Minister för en dag - Folk och Försvar. Teachers’ Corner - Teaching resources about the EU. EU – en överblick. Alexander Betts: Why Brexit happened. Paddy Ashdown: The global power shift. Europa Direkt - Göteborgs Stad. Det här kan du göra hos oss Hos oss kan du låna böcker om EU och hämta gratis informationsmaterial.

Europa Direkt - Göteborgs Stad

Via vår länksamling finner du EU-information och länkar där du själv kan beställa informationsmaterial. Vi anordnar debatter, föreläsningar och utställningar som berör EU. Du hittar oss på Stadsbiblioteket Göteborg på Götaplatsen. Kort om EU:s institutioner - EU-upplysningen vid Sveriges riksdag. I Sverige har vi riksdag och regering.

Kort om EU:s institutioner - EU-upplysningen vid Sveriges riksdag

I EU finns EU-kommissionen, Europaparlamentet och ministerrådet. Dessa tre EU-institutioner beslutar tillsammans om de allra flesta EU-lagarna. European Commission - European Language Label. European Label - Kvalitetsutmärkelse för språkundervisning. Ansök om utmärkelsen fram till den 21 augusti 2017 Spara Word-filen på din dator och fyll i den.

European Label - Kvalitetsutmärkelse för språkundervisning

Välj sedan "Spara som" och döp om filen och spara den på din dator. Kontrollera blanketten innan du skickar den med e-post. Ansök med denna blankett (56 kB) Skicka din ansökan senast den 21 augusti 2017 till eva.engdell@skolverket.se. Uppmärksamma Europadagen 9 maj - Universitets- och högskolerådet (UHR) Här finns olika förslag på hur din skola kan uppmärksamma Europadagen, som äger rum den 9 maj.

Uppmärksamma Europadagen 9 maj - Universitets- och högskolerådet (UHR)

Förslagen ska ses som en inspiration att anordna en spännande och engagerande dag tillsammans med eleverna. Europadagen firas den 9 maj, till minne av den franske utrikesministern Robert Schumans plan 1950 för att skapa ett enat Europa. Kollektivet - ett spel om EU - Universitets- och högskolerådet (UHR) Kollektivet är ett rollspel som behandlar några av EU:s framtidsfrågor och utmaningar.

Kollektivet - ett spel om EU - Universitets- och högskolerådet (UHR)

Eleverna får anta roller som medlemmar boendes i ett kollektiv och tillsammans ska de lösa olika problem som de ställs inför – allt från ekonomisk hushållning till gemensamma trivselregler. De frågeställningar som kollektivet brottas med återfinns på europeisk nivå, vilket ger en bra grund för en efterföljande diskussion och fördjupad förståelse kring EU och dess medlemsländer. Tid: 60 min Antal elever: 15-20 Målgrupp: Elever på gymnasiet eller grundskolans senare år. Förberedelseövningar inför filmtävlingen - Universitets- och högskolerådet (UHR) Här nedan presenteras övningar som lärare kan genomföra i klassrummet för att dels skapa engagemang och dels kunskap hos eleverna om EU och det europeiska samarbetet.

Förberedelseövningar inför filmtävlingen - Universitets- och högskolerådet (UHR)

Detta ger en introduktion till EU som kan vara användbart inför att eleverna ska skapa sina bidrag till filmtävlingen EU-minuten. Dessa moment är såklart helt valfria och behövs inte göras för att delta i filmtävlingen. Övningarna kan behöva anpassas till specifika åldersgrupper och tar även olika mycket tid i anspråk. När ni jobbat med EU med eleverna i klassrummet, låt dem gå vidare med att förbereda arbetet med filmen. Uppmärksamma Europadagen 9 maj - Universitets- och högskolerådet (UHR) EU-minuten – filmtävling - Universitets- och högskolerådet (UHR) Uppmana dina elever att göra en kort film om EU och delta i EU-minuten 2017 på Instagram.

EU-minuten – filmtävling - Universitets- och högskolerådet (UHR)

Ni kan vinna 10 000 kronor. De 100 första klasserna som deltar får glasscheckar inför firandet av Europadagen den 9 maj. Hur ser dina elever på EU? Vad vet de? Vad betyder EU för dem i vardagen? European Label - Kvalitetsutmärkelse för språkundervisning. About Pernilla. Skolambassadör för EU 2017 - utbyten.se. Antagna till 2017 års utbildning I dokumentet nedan hittar du information om vilka lärare och skolor som antagits till årets utbildning: Skolambassadörer för EU 2017 (pdf, nytt fönster)

Skolambassadör för EU 2017 - utbyten.se

Sällskapet för folkundervisningens befrämjande.