background preloader

Medeltiden

Facebook Twitter

SO för Kastellegårdsskolans femmor - 5A. Den lortiga medeltida staden – En felaktig bild? Publicerat på Fokus Arkeologi [utskriftsvänlig version] Kända problem och instruktioner >> Artikel: 2007-12-06Den lortiga medeltida staden – En felaktig bild?

Den lortiga medeltida staden – En felaktig bild?

Av: Niklas Wirsén Arkeologistuderande och grundare av Fokus Arkeologi Den medeltida staden, en soptipp? Stadsborna hade enligt denna bild inget vetande om stadsplanering, transportnät eller gaturenhållning. Ett scenario som kan beskriva konsekvenserna av att lämna sopor och avfall på gatorna är vid regniga perioder. Vad säger dåtidens lagstiftning om gaturenhållning? Även utanför Sveriges gränser finns det lagstiftning rörande avfallshantering. Varför lever då den inpräntade bilden av de medeltida städerna kvar när det finns bevis som visar en sträng lagstiftning för gatuunderhåll? Visby den moderna staden Det medeltida Visby är unikt i sitt slag med dess latrinkammare och avloppssystem. I väggarna på latrinkammarna fanns utsparade kanaler med tillhörande avloppsledningar. På vilket sätt ska vi förändra bilden av medeltida städer? Skriftligt hemprov om medeltiden. Möt medeltiden - innehållsförteckning.

Medeltid. Medeltiden frågor och svar. Hur levde medeltida kvinnor?

Medeltiden frågor och svar

Ända fram till våra dagar har ju kvinnor och män haft mycket klart avgränsade ansvarsområden, vilket naturligtvis påverkat hela deras liv. Den medeltida kvinnan hade framförallt ansvaret för hus och hem. Hon skötte barnen - om hon inte var av så hög börd att hon hade amma - hon skötte hushållet med allt vad därtill hörer, och det var mycket på medeltiden. Det handlade om att ta hand om slakt, salta, röka och torka kött, sköta trädgårdsland (även i staden), konservera grönsaker (salta, torka, syra...), sköta tvätt och se till att kläderna var hela. I staden hjälpte kvinnorna dessutom till i mannens verkstad om han var hantverkare eller med bokföring o dyl om han var handelsman. På landet hade kvinnorna också hand om brödbak, ullförädling, linförädling, vävning, sömnad och smådjursskötsel.

Juridiskt fanns det vissa skillnader mellan män och kvinnor. En kvinna som aldrig varit gift var omyndig, d.v.s. närmaste manlige släkting beslutade över hennes egendom. Terra Scaniae - Kvinnans status under medeltiden. Medeltiden, och en lång tid framöver, var en tid då släkten fattade alla beslut för kvinnan.

Terra Scaniae - Kvinnans status under medeltiden

Kvinnan var totalt underställd mannen och fick därmed inte välja när eller med vem hon skulle gifta sig. Kvinnan var hårt kontrollerad av mannen under medeltiden. Hon var underställd mannen i lagen och hon hade inte mycket att säga till om när det gällde ekonomi. Släkten fattade alla beslut Kvinnan fick inte ens själv bestämma vem hon ville gifta sig med, eller om hon ville gifta sig över huvud taget. Hemgiften kontrollerades Bestod hemgiften av fast egendom så kontrollerade kvinnans släkt den, inte hennes man. Hemgiften var den del av arvet som hon hade med sig i äktenskapet från sin egen släkt.

Enligt Skånelagen var hustrun vid makens död inte arvsberättigad till hans arvejord. Gemensamma landskapslagar På medeltiden började man skriva ner landskapslagar som skulle gälla för alla. Änkor ärvde ej jorden Enligt Skånelagen var hustrun vid makens död inte arvsberättigad till hans arvejord. Litteratur. Kvinnor - Historiska. Livsvillkoren för kvinnor under medeltiden var nog sämre jämfört med tidigare perioder.

Kvinnor - Historiska

Det fanns fler lagar och regler som bestämde vad kvinnor fick göra. Kvinnorna var beroende av manliga släktingar eller sina män. Men det var trots det möjligt för kvinnor att nå maktpositioner och några av medeltidens mest betydelsefulla personer var kvinnor, till exempel drottning Margareta och den heliga Birgitta. Familjen framför allt Det fanns juridiska skillnader mellan män och kvinnor. Hornkam med runinskrift från medeltid. Gryta av keramik från medeltid, Kalmar, Småland, inventarienr: 21144:16. Då kvinnan ofta hjälpte till i mannens verksamhet, oavsett om det handlade om hantverk eller att driva en gård, fick hon också kunskaper inom området. Terra Scaniae - Kirstine Pedersdatter Thott. Skriven av Gull Åkerblom Faktamaterial inlämnat av Anders Reisnert Lyssna på berättelsen Vi vet inte så mycket om henne, inte ens när hon föddes eller när hon dog.

Terra Scaniae - Kirstine Pedersdatter Thott

Var hennes grav finns är också okänt. Men hennes liv har gått till historien. Två män stred om henne år 1394 med livet som insats. I slutet av 1300-talet fanns det i Skåne en man som hette Jep Mus. Hon utnämnde honom till slottshövitsman på Lindholmen, den väldiga riksborgen vid Börringesjön. Terra Scaniae - Katrine Hattemagers. Skriven av Gull Åkerblom Faktamaterial inlämnat av Anders Reisnert I Cambrai i norra Frankrike vävdes förr ett vida berömt linnetyg.

Terra Scaniae - Katrine Hattemagers

Som dotter i en släkt av tyghandlare, så visste Katrine det. Hon hade en klädeshandel i Malmö på 1500-talet. I hennes lager fanns inte bara tyg från den nordfranska staden. Här fanns textil från Amsterdam i Nederländerna och linne från hansastaden Osnabrück i det Tysk-romerska riket. När Katrine Hattemagers vaknar den här morgonen ligger hon kvar i sängen. Hon minns det som om det varit igår. Hon sätter ner fötterna på trägolvet och överrumplas av smärtan. M t medeltiden - inneh llsf rteckning. Möt medeltiden - innehållsförteckning. Medeltidens huvudlinjer. Riddare, Historia. Download 1409826948013. Download 1409826795350. Skriftligt hemprov om medeltiden. Medeltid - Historiska. HäxornasTid - Hela serien - Del 1 av 5.