background preloader

Specialpedagog

Facebook Twitter

Visitera din hund - Agria Djurförsäkring. Sju timmar om... Samtalsledaren leder arbetet.

Sju timmar om...

Nio appar för att träna stavning, uttal och ordinlärning. Nio appar för att lära sig svenskaPinned: 23 Feb 2015 Sfichatt: ett nytt och annorlunda lärarrum!

Nio appar för att träna stavning, uttal och ordinlärning

Pinned: 15 Feb 2015 Sfipaddan.se behöver din hjälp! Pinned: 6 Oct 2014 Sfipodd: gratis poddradiotjänst för sfi-studerande + intervju med projektledaren Olga Carlberg.Pinned: 14 Sep 2014 I detta inlägg presenterar jag ett urplock av de sfi-bloggar som finns ute på nätet (de flesta har jag hittat i olika Facebook-grupper). Det har blivit populärt att ha en klassblogg för att publicera all möjlig information till sina elever. Har du planer på att starta en egen blogg för er klass? Då kan detta inlägg vara bra, för att se hur andra byggt upp sina bloggar för att få idéer eller inspiration.Pinned: 4 Sep 2014 Två gratisverktyg för skärmdumpar och filmerPinned: 13 Aug 2014 I det femte avsnittet av Sfi-podden med livshistorier berättar Moe Asraei sin historia.

Pedagogiskt forum, träff 1. I ett tidigare inlägg har jag berättat om mitt utvecklingsprojekt på den egna skolan.

Pedagogiskt forum, träff 1

Jag har fått fria händer vad gäller planering av uppdraget och hur jag vill gå till väga. Det som är svårast i arbetet är tiden för sammankomster, i vår lärarvardag har vi tajta scheman, mycket undervisningstid och flera inbokade möten. Vi är tre förstelärare på skolan och vi har alla var sitt utvecklingsprojekt som skall arbetas med, detta gör att det blir än mer sammankomster att boka in. Vi har gjort som så att vi har planerat in pedagogiska forum för våra projekt under redan inbokade lärarträffar så att det inte skall bli ytterligare möten. Vi kommer även att kunna använda oss av studiedagar och någon gång även utnyttja arbetslagstiden. Den 2/12 – 14 bjöd jag in mina kollegor till min första träff. Jag ville, genom det upplägg som jag gjorde, väcka någon form av reflektion kring olika sätt att se på barn, bemötande och lärande.

Pedagogiskt forum, träff 1. Ny rapport om inkluderande undervisning i skolans praktik. Hur omsätts inkludering i praktisk handling i skolan?

Ny rapport om inkluderande undervisning i skolans praktik

Den frågan är i fokus i en ny FoU-rapport från Specialpedagogiska skolmyndigheten. Rapporten ”Inkluderande undervisning – vad kan man lära av forskningen?” Presenterar studier om inkludering och för ett resonemang om hur forskning kan förstås och blir relevant i den praktiska skolvardagen. Vad är inkludering och hur går det till? Vilka problem finns när begreppet ska omsättas i skolans praktik?

Kristina Szönyi, FoU-samordnare på Specialpedagogiska skolmyndigheten hoppas att rapporten ska leda till att lärare och skolledare tar sig an diskussionen om hur man skapar en inkluderande skola och undervisning. – Alla elever har rätt till en meningsfull undervisning. Forskning och beprövad erfarenhetUtgångspunkten i rapporten är forskningen kring inkludering. . – Tanken är att de som läser rapporten ska få en möjlighet att ta till sig forskning i frågan, och koppla det sin egen praktik.

Beställ rapporten "Inkluderande undervisning" här. Forskning för klassrummet. Att skapa motivation hos eleverna! Jag har i tidigare inlägg snuddat vid motivation och just motivation är något jag, precis som säkert många av er där ute, funderat ganska mycket på.

Att skapa motivation hos eleverna!

Det finns ju en hel del att läsa, men inga entydiga svar, däremot en hel del förslag. När det gäller att få eleverna att lyckas i skolan är det ju flera faktorer som spelar in. BFL hjälper en bra bit på vägen, att arbeta med värdegrunden, bygga en bra miljö och studiero likaså, men för mig är motivationen det som gör den stora skillnaden. Skolans arbete med stödinsatser - huvudmannens ansvar. ‎www.skolinspektionen.se/Documents/publikationssok/granskningsrapporter/kvalitetsgranskningar/2011/dyslexi/kvalgr-dyslexi-slutrapport.pdf.

Pedagogisk Kartläggning/Utredning – Pedagogiska utredningar/kartläggningar och handledning. Den pedagogiska kartläggningen/utredningen baseras på tester, intervju med eleven, intervju med undervisande lärare samt intervju med vårdnadshavare.

Pedagogisk Kartläggning/Utredning – Pedagogiska utredningar/kartläggningar och handledning

Vad är DLS? DLS (Diagnostiskt material för analys av läs- och skrivförmåga) är ett screeningmaterial för läs- och skrivdiagnostik och som ger information om elevens färdigheter i läsning och skrivning. Materialet består av fyra delprov: Rättstavning, Ordförståelse, Läshastighet och Läsförståelse. ‎www.provivus.se/tipsbanken/page.php?pid=1.

Tipsbanken är en ny portal för pedagogisk personal i skolan som samlar tips, råd och idéer för att förenkla och förbättra samarbetet i vardagen mellan pedagogen och elever med och i olika typer av svårigheter.

‎www.provivus.se/tipsbanken/page.php?pid=1

Tips och idéer kommer från pedagoger som delat med sig under våra VIS-kurser (Verksamt i skolan). Om förstelärare. Stödinsatser: extra anpassningar, särskilt stöd och åp - exempel. SPECIALPEDAGOGER. Specialpedagoger har en kompetens som många, för att inte säga alla, elever i svensk skola har stor glädje av.

SPECIALPEDAGOGER

Specialpedagogen har ofta en hög kompetens på områden som är centrala för att eleven ska utvecklas. Det är: att se och förstå elevens behov,att se och förstå hur varje individ bäst bör bemötas ochatt veta hur eleven bäst blir hjälpt. På många skolor finns utmärkta samarbeten mellan skolledning, specialpedagog och lärare, men jag har också sett motsatsen. Vem är då denna specialpedagog som brinner för det inkluderande klassrummet? Välkommen till min blogg!

Vem är då denna specialpedagog som brinner för det inkluderande klassrummet?

Jag heter Helena Wallberg och är gymnasielärare i engelska, franska och pedagogiskt ledarskap sedan drygt 20 år. Under flera år har jag undervisat samtidigt som jag också har haft en funktion som specialpedagog på Täby Enskilda Gymnasium. I år (2014/2015) ska jag för första gången på över 20 inte undervisa utan ägna mig helt åt elevhälsans förebyggande och utvecklande arbete på TEG. Det känns bra att ha en fot kvar i skolan men märkligt att inte undervisa. Vi får se om jag står ut med att inte träffa egna klasser, det är något som ger mig mycket energi och det är ett så direkt meningsfullt uppdrag att det blir svårt att lämna det. Mitt huvudsakliga uppdrag numera är att arbeta som konsult i skolutvecklingsfrågor. Jag skriver böcker, läroböcker i engelska för gymnasiet (Project X och Quest på N&K) och nu senast Formativ Bedömning i Praktiken – från förmedling till förståelse utgiven på Gothia förlag i november 2013.