background preloader

Ankistrom

Facebook Twitter

Anki

Ann-Christin Karlsson-Ström

تعلم الرياضيات معنا! – Matteboken. Här pluggar du matematik! Filmer. Spektrum Fysik. Träna multiplikationstabellen på Nomp. Multiplikationstabellen - Träna multiplikation - Kunskapssidan. Här kan du träna på multiplikationstabellen i ett pedagogiskt mattespel på nätet.

Multiplikationstabellen - Träna multiplikation - Kunskapssidan

Alla som gått i skolan vet hur jobbig det kan vara att lära sig multiplikationstabellen. Men det kan göras roligare. Därför skapade jag detta mattespel så att elever på ett enklare sätt kan träna på multiplikationstabellen på nätet. Matte kan vara kul om man lär sig det på rätt sätt och som till exempel genom att öva på roliga spel.

Tips när du ska räkna multiplikation Tänk på att multiplikation är kommutativ, det innebär att ordningen som du multiplicerar två tal saknar betydelse. Gångertabellen Att träna multiplikation på internet kan hjälpa elever att snabbare lära sig gångertabellen. Träna med Mult.se Det finns många bra sidor att träna multiplikationstabellen online på, en av de mest populära är nog mult.se där många försökt att lära sig multiplikation. Träna multiplikation med spel. 2 sekunder sedan: Någon fick alla rätt på nivå 1.

Träna multiplikation med spel

En faktor är 0 som tog 8 sekunder. 5 sekunder sedan: Någon fick alla rätt på nivå 4. En faktor är 3 som tog 2 minuter. Salter - Oorganisk kemi - Kemi - Träna NO. Salter är uppbyggda av positiva och negativa joner.

Salter - Oorganisk kemi - Kemi - Träna NO

Jonerna hålls ihop av elektriska krafter, jonbindningar. Som fasta ämnen bildar salterna kristaller. De flesta salter är vita, men det förekommer även andra färger. Många salter är lättlösliga i vatten. Andra är svårlösliga eftersom jonerna dras mycket starkt till varandra. Vissa salter innehåller inte bara de negativa och positiva jonerna utan även vatten. Salter – Naturvetenskap.org. I artikeln om joner (som den här delvis bygger på) gick vi igenom hur elektroner kan överföras mellan atomer för att de ska uppnå ädelgasskal.

Salter – Naturvetenskap.org

Sker detta blir atomerna laddade och upphör att vara atomer. I stället blir de något som kallas joner. Vi avslutade där med att titta på vad som händer, när natrium reagerar med fluor och bildar natrium- och fluoridjoner enligt modellerna nedan: Litiumjonerna och fluoridjonerna är exempel på joner med motsatt laddning. Litiumjonen är positivt laddad och fluoridjonen är negativt laddad.

Låter man tillräckligt många litium- och fluoratomer reagera kommer de att bilda ett stort nätverk – en så kallad kristall – där varje positiv litiumjon omges av sex fluoridjoner och vice versa (se modellen till höger där litium motsvaras av lila bollar och fluor av gulgröna). Wikiwand. Koksalt i närbild Kopparsulfatkristaller Salter eller jonföreningar är jonbundna kemiska föreningar som består av positivt laddade katjoner och negativt laddade anjoner sammansatta så att nettoladdningen blir neutral, det vill säga noll.

wikiwand

Exempel är natriumklorid NaCl (koksalt) som består av katjonen Na+ och anjonen Cl− och kalciumfluorid CaF2 som består av katjonen Ca2+ och anjonen F−. I det senare fallet krävs två fluoridjoner per kalciumjon för att nettoladdningen skall bli noll. Batterier. En sammanslutning av leksaksfabrikanter har tagit fram egna batteribeteckningar som man iblandkan se i leksakers bruksanvisningar.

Batterier

I detta system är A = D (R20, LR20), B = C (R14, LR14),C = AA (R6, LR6), D = 9V (6F22, 6LR61), och E = AAA (R03, LR03). Uppladdningsbara batterier av typen Ni-Cd (nickel-kadmium) var tidigare vanliga, men har nästan heltersatts av mer miljövänliga Ni-MH (nickel-metallhydrid) -batterier. Nickel-kadmiumbatterier säljs dockfortfarande i begränsad omfattning, och har IEC-beteckningar som börjar med KR, t.ex. KR6 och KR14,eller är märkta NiCd eller Ni-Cd. The Battery Challenge. Periodiska Systemet (Swedish Periodic Table) - Wikipedia. Periodiska Systemet. Vetenskap. Vetenskap är produktionen av ny kunskap med systematiska metoder.

Vetenskap

Vetenskapliga metoder innefattar Vetenskap är sådan forskning (akademisk forskning, industriell forskning, privatforskning, med mera) som har publicerats i vetenskapliga publikationer. Vanliga publikationskriterier innefattar då att arbetet granskats av oberoende referenter och/eller av en opponent vid annan akademisk institution. Granskaren skall kontrollera bedömningskriterier som att argumentationen är saklig, att resultat och slutsatser har ett nyhetsvärde, att publikationen refererar och bygger vidare på annan forskning inom området, samt att systematiska (vetenskapliga) metoder har använts och redovisats på ett sätt så att andra kan reproducera resultaten och bedöma slutsatsernas tillämplighet och tillförlitlighet.

Bland vetenskap tillämpas metodologisk naturalism, det vill säga man studerar endast naturens lagbundenhet och formulerar inte hypoteser och förklaringar som innefattar övernaturliga fenomen. Science. Illustrerad Vetenskap - Bonnier AB. Vetenskap. Science Illustrated - Wikipedia. Science Illustrated is a multilingual popular science magazine published by Bonnier Publications International A/S.[1] History and profile[edit] Science Illustrated was launched simultaneously in Denmark, Norway and Sweden in 1984.[2][3] The Finnish version was started in Finland in 1986.[3]

Science Illustrated - Wikipedia

Datavetenskap. Datavetenskap, datalogi eller informationsbehandling (finlandssvenska) är studiet av de teoretiska grunder för information, beräkning och dess tillämpning, företrädesvis de som utförs av datorer med hjälp av programvara.

Datavetenskap

En vetenskapsman som utövar datavetenskap kallas datorforskare[1] (eller datavetare). Det akademiska ämnet datavetenskap överlappar i hög grad med ämnena datateknik, datorteknik, informationsteknik (IT), systemteknik, informatik och systemvetenskap. Bakgrund[redigera | redigera wikitext] Datavetenskap är ett självständigt akademiskt ämne sedan 1960 och det anses som väldigt ungt i den akademiska världen.

Inte förrän på 1980-talet kom datavetenskap att bli ett eget ämne vid svenska universitet och högskolor. Royal Institute of Technology - Wikipedia. KTH "Courtyard" ("borggården") Kerberos guarding the entrance to the courtyard.

Royal Institute of Technology - Wikipedia

SVT Nyheter. Vetenskap. Swedish[edit] Etymology[edit] Cognate with Dutch wetenschap, Norwegian vitenskap.