background preloader

Att arbeta språkberikande, A-M Körlings idéer.

Facebook Twitter

Lektionsidé: Härma, låna, gör om och pröva mot bokens/textens innehåll. Det här gjorde vi varje dag i min klass.

Lektionsidé: Härma, låna, gör om och pröva mot bokens/textens innehåll

Eleverna fick välja meningar ur sina böcker, alltså de böcker de läste självständigt, faktaböcker eller skönlitteratur, tidningar eller andra texter, så fick de välja en mening de ville härma eller följa. Den mening eleverna valde samtalade vi om. Eleverna fick berätta om sin mening för de andra i klassen, också berätta varför de valde meningen. Barnboksalfabet: Låt barnböckerna berätta. Jag har skrivit ett litet barnboksalfabet.

Barnboksalfabet: Låt barnböckerna berätta

Böckerna finns i min bokhylla. Att plocka med böcker betyder att man läser i dem, letar upp saker och ting. Böcker ska man närma sig annars blir det svårt att tycka om dem. Man ska inte tycka om böcker på avstånd. Lärare – djupdyk i det som går bra. Låt mig göra en lista över vad vi själva kan göra för att undersöka det som går bra: undersök vad för metoder som lyckas – olika för olika eleverundersök hur ni lyckashur upplever jag min undervisninghur upplever eleverna min undervisningfrågor som ställs är de till form eller till innehålllyssna till elevernas frågor – hur frågar de och vad gör deras frågor med ossnär det fungerar i klassrummet – sätt ord på vad det är som fungerar och varförvad gör dig till den där ”skickliga” läraren?

Lärare – djupdyk i det som går bra

Vem kan du tala lyckade lektioner med? En lärare som jag coachar skrev ett mail om sina funderingar och tillkortakommanden i undervisningen. Jag beslöt mig för att inte kidnappas i den frågeställningen utan frågade om läraren kunde återkomma med svar på vad läraren tyckte sig lyckas med. Jag bad läraren fundera över sina lyckanden. Lektionsförslag: Kittla hjärnan med en rolig ingång i boken! Hjärnan ska alltid kittlas tänker jag.

Lektionsförslag: Kittla hjärnan med en rolig ingång i boken!

Om jag förmår kittla elevernas hjärnor handlar om att reta upp systemet en aning. Det handlar om att förvåna eleverna. Ta dem med ut på okända marker men sedan låta dem upptäcka att de är utmanade så att de kan tänka, grubbla och fundera. Låt oss undersöka hur vi kan ta oss in i en bok. På föräldramötet: Modella högläsning och förklara varför. Det är ett ypperligt tillfälle att tala om det vi gemensamt kan göra för varje barns språkutveckling – att tala om den på föräldramötet.

På föräldramötet: Modella högläsning och förklara varför

Skolan har ett övergripande nationellt mål som säger att skolan ska ansvara för att varje elev: ”kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt” Lgr 11, s. 13. Att skolan ska berätta om hur detta språkutvecklande arbete ser ut och att språket och förmågan att berätta, lyssna, förklara, resonera och uttrycka sig finns med i varje ämnes kunskapskrav. Varje ämne är i sig språkutvecklande och har ett specifikt språk. Allt detta är skolans ansvar. Föräldrar vill naturligtvis hjälpa till. Det pedagogiska samtalet och den kollegiala läsningen. Eleverna samlas kring en bok som bara handlar om frågeställningar.

Det pedagogiska samtalet och den kollegiala läsningen

Den blev en favorit. Vilka frågor är feta och vilka är inte det? De formulerade egna frågor under några minuter. Ur undervisningen, Körling 2002. Lektionstips – Att måla över meningarna och orden.

Systematiskt kvalitetsarbete

A-M Körling. Lärarna och ordet, undervisningen och ordberikandet. Tänk om varje lärare en dag bar omkring på ett favoritord.

Lärarna och ordet, undervisningen och ordberikandet

In i skolan. Idag gillar jag ordet ”rubank”. Tänk om varje skolpersonal dagligen hade ett ord med sig till eleverna. I en skola där man är 100 personer betyder det 100 textrörliga ord och 100 relationer till ord och ordets bärare – på en endaste dag. På fem dagar är det 500 ord medvetet utvalda av skolpersonalen. Tänk om vi tog uppdraget att ordberika elevernas världar. . – Min lärare är jättetokig – hon gillar ordet rubank. Skrivlektion: Min förälskade penna …

Undervisning om bildpromenad ur Körlings blogg

Att läsa och skriva dikt - Körlings idéer. Argumenterande text. Skolans regler: enklare kan det inte bli! Jag har grubblat länge på hur vi kan ta fram skolregler eller trivselregler som kan vara generella.

Skolans regler: enklare kan det inte bli!

Det enkla värker fram och så här ser det ut nu. Det har tagit lång tid, alldeles för lång tid innan dessa skolans regler blev klara. Konstiga djur av Lotta Olsson. Undervisning i textsamtal och läsförståelse.

Muntlig skrivning

Lektionstips – Högläsning och aktivitet MIO MIN MIO. Att bygga upp en lektion. Att bygga upp en lektion handlar för mig om att inkludera innehållet för lektionerna med elevernas aktioner (tänkande och görande) och utvärdera och summera det som ägt rum, såväl inne i elevernas huvuden som utanför på pappret och i samtalet.

Att bygga upp en lektion

Det betyder att jag måste bygga upp lektionen så att den kan innehålla allt detta, möjliggöra för lärandet i lektionen. Jag tänker så här: Inledande av lektionen, ingressen, kan vara ett tydligt anslag från lärarens sida, förberedd med en text, ett fotografi, en mötesplats för det som lektionen ska handla om.Elevernas tankar och reflektioner kring det fokus läraren harLärarens modell av det arbete som knyts till detta fokus. Det slutliga arbetet jag gör som lärare – jag går igenom undervisningen i efterhand. Hur hinner du? Något om att börja en lektion! -Jag börjar varje lektion med högläsning, berättar jag. - Va, varje lektion?

Hur hinner du? Något om att börja en lektion!

Hur hinner du det? Frågar lärare. Skolan är en plats för innehåll. Lektion a la Körling: Tre begrepp och en fras. Detta är en mycket enkel lektion; det enklaste sättet att sätta begrepp i omlopp bland eleverna och ge dem litteratur och skolspråk i fraser, lånade av litteratur och faktatexter. Jag började undervisa så här för många, många år sedan. Länka denna lektionstanke med detta blogginlägg.

Självständig läsning

Vänta inte! Var resursen! Läslyftet börjar med dig! Rörande elevers läsförmåga kan varje lärare kan göra något genast. Ett är att vi själva kan läsa och skriva. Vi kan läsa. I love språk - samtal: Hur startar man en språklektion? Lektionsidé: Ta en mening och gör om den. Att modella grammatik i en mening är ofta roligt och kan inbjuda till samspel. Låt oss tänka att vi tar meningen: Julen närmade sig. Den hittar jag inte på själv. Lektionsförslag: Härma författarens mening eller meningar. Upprepningar funderar jag på. Hur gör man dem? Varför? Om jag hade klass skulle jag fråga eleverna. Inte undervisa utan lyfta fram och fråga mina elever. Låt oss titta på dessa två meningar av Ulf Stark: Lektionsförslag; Ta en text och förändra den med ord som inte, aldrig etc.

Lektionsförslag: Den enklaste språkberikarlektionen börjar med begrepp och ord. Detta är en mycket enkel lektion. Jag brukar visa den då jag föreläser. Finns inget enklare faktiskt. Några ord att skapa lektion med. Lektionsförslag – Ta en mening och gör den större. Jag delar med mig: Utgå från författarna och modella meningarna! ELEVERNAS MEDVERKAN OCH PÅVERKAN I KLASSRUMMET, undervisar Anne-Marie Körling ständigt om. Det finns dagligdags ett samspel som är möjligt.

Samspelet mellan de lärande och de fokus undervisningen har. Här har vi lagt ut blädderblock på golven i klassrummet. Eleverna plockar ut meningar ur sina böcker som de läser, bidrar med en mening som eleven finner intressant och skriver upp den på blädderblocket. Skolstartslektion och frågor om sommaren. Undervisning: Rubrikerna att härma genom.

Jag tycker mycket om Elin Lindells sätt att skriva kapitelrubriker till sina böcker. Fem undervisningar i läsförståelse. Läsundervisning är inte en enda undervisning. LEKTION om Begreppen, orden, ordförrådet: Att introducera boken, lektionen, ämnet, skolspråket. Kittla hjärnan: Rubriksätt lektionen! Lektionsförslag: Lek med några ord, muntligt och skriftligt. LEKTIONSFÖRSLAG: Bildpromenad, frågorna, delat ordförråd med författarna, och fantasin. Nu ska vi göra en bildpromenad. Varsågoda. PPT 2014 av KÖRLINGSORD. Feta öppna frågor. Lektion: Vilket djur talar jag om?