background preloader

Pp

Facebook Twitter

Lpp_arskusr_2_so_religion_vt-13.pdf. Lpp_arskurs_2_no_kroppen_vt-13.pdf. Lpp_arskusr_2_so_religion_vt-13.pdf. Lpp%20NO%20rymden.pdf. LPP:er. Sedan 2011 är jag kontaktlärare för läromedelsförlaget Natur och Kultur.

LPP:er

Därigenom får jag använda mig av ett mycket genomtänkt läromedel och även delge andra mitt arbete, som framför allt handlar om läs- och skrivinlärning F-3. Jag har lagt ner mycket värdefull tid på att göra tydliga LPP:er, Lokala Pedagogiska Planeringar, i svenska, som knyter an till God Läsutveckling och vår läroplan, Lgr 11. Planeringarna har jag haft stor nytta av i omdömes- och IUP-skrivande. I år har jag föreläst för Natur och Kulturs räkning runt om i Södermanland och Östergötland kring hur jag arbetar på ett lustfyllt och målinriktat sätt utifrån forskningsbaserad teori, högläsningen som modell, läsförståelsestrategier och digitala lärresurser. Det är nyttigt att reflektera och sätta ord på hur jag själv arbetar och oftast får jag med mig nya infallsvinklar och idéer från kollegor jag möter.

Här nedan finns mer lättlästa LPP:er som jag delar till elever och föräldrar via klassbloggen. Bra kompis i Flipsnack. Från kass till vass. Alignmentmall Skriva år 3. IMG_2370.PNG (JPEG Image, 640 × 893 pixels) Matris i NO åk 1-3, Lilla Edets kommun. Matris-1-ht-åk-2-ma.png (PNG Image, 825 × 554 pixels) Lpp%2BAstrid-page-001. Professionellt lärande och skolutveckling. Gamla nationella prov. Mitt öppna klassrum. Jag blev så inspirerad av Malin Larssons klassrumsregler, så jag gjorde egna till mitt klassrum. Det blev en enorm spridning på sociala medier då många fick inspiration av detta precis som jag. Upprinnelsen till bilderna kommer från Tommy Lucassi som var med i ett radioprogram.

Här hittar du hans regler som är riktade till pedagoger samt de han har i sitt klassrum. Hej då ”lydnadskultur” och välkommen ”eget ansvar” för att eleverna ska utveckla sitt bästa jag. Vill du skriva ut dem eller dela? Längre ner hittar ni ljudkort att ha i klassrummet. Klassrumsregler från Phoster Ljudkort från Canva. Mitt öppna klassrum. Förmågeskyltar-bilder-20140121.pdf. Arskursplaneringar 0. Attachment(17) Referat av Att följande lärande – formativ bedömning i praktiken av Dylan Wiliams. Referat av Att följande lärande – formativ bedömning i praktiken av Dylan Wiliams (Studentlitteratur, 2013) Att jag valt att läsa just denna bok är för att jag ska ha läst något inom forskning inom den fortbildning vi har inom vår skola det här läsåret, och jag vill själv fördjupa mig inom det formativa arbetssättet så valet föll på Dylan Wiliams för att jag tycker han har många goda tankar.

Referat av Att följande lärande – formativ bedömning i praktiken av Dylan Wiliams

Jag skriver därför ihop ett referat av texten för att kunna dela till mina kollegor på vår studiedag den 7 januari 2014, men även för det utvidgade kollegiet. Utgåvan jag har läst är en specialutgåva för Stockholm stad varpå sidhänvisningarna är gjorda utifrån den, men förlaget är Studentlitteratur och boken kom ut 2013. Boken är skriven med en inledande del om vad skolprestationers betyder, vad tre olika generationer säger om forskning och några argument för formativ bedömning.

Boken slutar med konkreta exempel för varje nyckelstrategi. Skolprestationers betydelse var befinner sig eleven? 1. 1. 2. 3. Formativ bedömning by Hanna Sollerman on Prezi. Två stjärnor och en önskan. Formativt stopp: att passa kartan. Ett formativt förhållningssätt till undervisningen borde vara en självklarhet.

Formativt stopp: att passa kartan.

Själv blev jag varse om det formativa perspektivet i och med Borås Stads satsning på Bedömning för lärande som inleddes för några år sedan. Som jag skrivit på annat ställe i bloggen är Dylan Wiliam och Christian Lundahl några som inspirerat mig och mina kollegor. Läs gärna Inside the Black Box av Wiliam eller Bedömning för lärande av Lundahl om du vill sätta in dig i tankarna ytterligare. Kort sagt så handlar formativ bedömning om att eleverna ska veta: Var befinner jag mig (i förhållande till målen)? För att lyckas väl med detta så behöver man ibland göra formativa stopp i sin undervisning. Hur ofta dessa pauser behöver göras beror på grupp, vad man arbetar med och en mängd andra faktorer så klart. Alltså är mitt tips att lägga en liten stund då och då på att fånga in gruppen och tillsammans med dem reflektera över arbetet.

Referat av Att följande lärande – formativ bedömning i praktiken av Dylan Wiliams. Formativ bedömning by esther moller on Prezi. Lgrelva - BFL-lärträffar vt 2014. Plattform BFL - Hem. Implementera BFL. Lärmoduler i bedömning. Jag och min kollega Marianne har gjort två moduler i bedömning.

Lärmoduler i bedömning

Den första handlar om planeringesprocessen och ni hittar den här. Den andra handlar om likvärdig bedömning och ni hittar den här. I dag kom även detta bedömningsstöd ut från Skolverket som passar bra i användandet av modulerna. Vill du självskatta dig finns dessa frågor också från Specialpedagogen. I facebookgruppen Engelska i åk 6-9 sambedömer vi flitigt och använder oss av www.textbanken.wikispaces.com där elevarbeten i engelska och svenska sambedöms.

När börjar bedömningen? Bedömningen börjar i planeringen. Bedömningen kan göras mer reliabel genom att lärare sambedömer, byter elever eller avkodar elevlösningar eller använder sig av tydliga matriser. Bedömningen ska vila på vetenskapliggrund och beprövad erfarenhet, det räcker således inte att bedömningen grundar sig på ett enda tillfälle utan det måste läraren bestämma sig för innan vad hen behöver för att betygsunderlaget ska vara tillförlitligt. LPP: En lärmodul i bedömning del 2 likvärdig bedömning.doc. En lärmodul i bedömning del 1 planeringsprocessen.doc. Pedagogisk planering. Alignmentsmall gener PP. Planeringsprocess. Pedagogisk planering.