background preloader

Alpersson

Facebook Twitter

Muskler i kroppen. Friktionskraft. Galileo hade rätt. Ett bowlingklot och en fjäder faller precis lika snabbt.

Galileo hade rätt

Enligt myten släppte den italienska vetenskapsmannen Galileo Galilei i slutet av 1500-talet två klot med olika vikt från det lutande tornet i Pisa. Han ville demonstrera att ett föremåls massa inte påverkar fallhastigheten, tvärt emot vad den grekiske filosofen Aristoteles hade hävdat nästan två tusen år tidigare. Ett problem med Galilelos experiment är att det måste utföras i vakuum för att ge ett korrekt resultat men med tillräckligt tunga och strömlinjeformade föremål kan luftmotståndet minskas och ge en fingervisning om att fysiken stämmer. Galileos båda klot fick därför förmodligen ganska lika fallhastighet men hade han släppt ett klot och en fjäder hade det sett ut som att Aristoteles hade rätt.

Nu har BBC utfört just det experimentet vid Nasas Space Power Facility i Ohio som bland annat rymmer världens största vakuumkammare. Area på sammansatt figur. Omkrets och area. Doktor NO: Resa i rymden. Bygga med ärtor och tandpetare. Digitala Världen: Analog/Digital rymdstation. Ett besök på rymdstationen, ISS. Hubble Telescope Images: Deep Field View of Space: Nasa Videos: Astronomy Documentary. Symmetri. Vinklar 4. Rita vinklar. Vinklar 2. Ett halvt och ett helt varv. Vinklar 3. Mäta vinklar. Vinklar 7. Symmetri. Vinklar 6. Vinkelsumman i en triangel. Vågar du följa med Hilding Vilding på en resa genom magen? När Majs Blir Bajs. Uppdrag kroppen: Matsmältningsorgan. Huden. Celldelning (Biologi) - Studi.se. Cellspecialisering och stamceller (Biologi) - Studi.se. Coral Reef Spawning. De fyra räknesätten (Matematik) - Studi.se.

Anpassningar hos djur (Vi lär oss om) Evolution genom naturligt urval har format allt levande på jorden.

Anpassningar hos djur (Vi lär oss om)

Anpassningar är de särdrag eller egenskaper hos en organism som förbättrar dess chanser att överleva eller fortplanta sig. Det finns i huvudsak tre typer av anpassningar: strukturella, beteendemässiga och fysiologiska. I den här filmen ska vi lära oss mer om anpassningar och se exempel på hur de visar sig i naturen! Vi tittar närmare på djur som fjällräv, knölval och kameldjur. Klass 5-6. Biologins historia (Biologi) - Studi.se. Andra världskriget. Andra världskriget bröt ut när Tyskland anföll Polen den 1 september 1939.

Andra världskriget

Två dagar senare, den 3 september, förklarade Storbritannien och Frankrike krig mot Tyskland. Under åren 1940-1941 utvidgades kriget till större delen av Europa. Många europeiska länder blev anfallna av tyska trupper, medan andra allierade sig med Tyskland. Finland blev självständigt 100 år sedan – firar i dag. Foto: Janerik Henriksson/TT.

Finland blev självständigt 100 år sedan – firar i dag

Kahoot! Västra Europa (Geografi) - Studi.se. Östra europa (Geografi) - Studi.se. Klimat och vegetationszoner (Geografi) - Studi.se. Ismannen Ötzi hade ”magsårsbakterie” Nu visar en ny studie att han bar på bakterien helicobacter pylori, mest känd som den bakterie som kan ge upphov till magsår.

Ismannen Ötzi hade ”magsårsbakterie”

Möjligen mådde han ganska illa sin sista tid i livet. Ända sedan Ötzis kvarlevor fraktades från glaciären där han påträffades och ner till forskningsinstituten har han undersökts, på längden och på tvären. Vad han bar med sig som utrustning, hur han dog och vilka gener han bar. Över hela jorden I den nya forskningsrapporten i tidskriften Science är det alltså hans bakterieflora man skrapat fram ur resterna av hans magsäck. Mattias Jakobsson, professor i genetik vid Uppsala universitet, har läst studien och tycker den är spännande: – Den form av bakterien som Ötzi har pekar genetiskt söderut och österut, kanske ända bort till Indien.

. – Och om man jämför Ötzi med olika stenåldersindivider i Anatolien, det nuvarande Turkiet, så är det Ötzi som sticker ut jämfört med andra europeiska fynd. Genetiska källan Hur sannolikt är det att Ötzi faktiskt mådde dåligt av bakterien? Ötzi har nu rekonstruerats. Stenåldersmannen Ötzi har varit död i 5300 år, men nu får han nytt liv.

Ötzi har nu rekonstruerats

Ötzi har med hjälp av CT-skanningar, röntgenbilder, DNA-analyser och benanalyser nu rekonstruerats exaktare än någonsin tidigare. Ötzi omkom i ett högt bergspass mellan Österrike och Italien och låg täckt av is tills två vandrare hittade honom 1991. Nu har två holländska rekonstruktionsexperter, Adrie och Alfons Kennis, rekonstruerat honom utifrån undersökningar av kroppen och nutida kunskap om hur människans ansikte, händer och hud ser ut, när man lever utomhus. Det har gett en bild av en väderbiten, välbyggd och muskulös man. Att Ötzis ögon var bruna och inte blå, som man hittills trott, vet man från nya DNA-analyser. Fatta fakta: Näring. Livets historia. Fynd av fossil gör att forskare idag tror att det fanns bakterieliknande mikroorganismer redan för 3,5 miljarder år sedan, alltså ganska tidigt i jordens historia.

Livets historia

För cirka 2,5 miljarder år sedan fanns mikroorganismer (cyanobakterier) som producerade syre. I slutet av prekambrium utvecklades i haven och andra vattensamlingar de första flercelliga djuren, växterna (alger) och svamparna. Från hav till land Vid början av kambrium hade livet i haven en explosionsartad utveckling. Från silur finns fossil av djur och växter som levde på land, ett stort steg i livets utveckling. Reptilerna dyker upp Under karbonperioden var klimatet fuktigt och stora sumpskogar bredde ut sig. Däggdjuren förde en undanskymd tillvaro. Från frö till träd (Biologi) - Studi.se. Blommor och fröväxter (NO) Fotosyntes frokenMC. Energis flöde från solen (Fysik) - Studi.se. 2. Livets utveckling stora drag 1/2. Liv - från urtid till nutid (Biologi) Livets utveckling.