background preloader

Evolution

Facebook Twitter

Människans utveckling. Människans historia. Lucy. Karin Bojs: Spår av släktingar för miljarder år sedan. I dag, närmare tre tusen år efter det att Första Mosebok först tecknades ned, finns en uppdaterad version baserad på vetenskaplig forskning.

Karin Bojs: Spår av släktingar för miljarder år sedan

Den säger att universum – åtminstone den del av universum som våra instrument kan överblicka – uppstod för 13,7 miljarder år sedan och sedan dess har svalnat och utvidgats kraftigt. Vårt eget solsystem uppstod för ungefär 4,6 miljarder år sedan, från ett hett och roterande gasmoln. Jorden där vi bor började svalna och stelna för ungefär 4,5 miljarder år sedan.

Livets utveckling. Naturkunskap B, livets utveckling. Liv - från urtid till nutid (Biologi) Jorden - Big Bang 01. What is the Evidence for Evolution? What is Natural Selection? What is Evolution? Proof of evolution that you can find on your body. The 12 Days of Evolution - Complete Series! Fem små filmer om evolution.