background preloader

Speciallärare

Facebook Twitter

Vägledande Stödmaterial - Umeå. Matematik spel. Spel som lär dig siffror och att räkna.

Matematik spel

Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn. Multiplikation 0 av 45 nivåer klara • Siffror• Multiplikation• Huvudräkning Träna multiplikation med detta spel. Klockan 0 av 17 nivåer klara • Analoga klockan• Siffror Träna analog klocka. Minecraftmatte 0 av 6 nivåer klara • Multiplikation• Division• Subtraktion• Läsfrågor Räkna med Minecraft! Digitala klockan 0 av 12 nivåer klara • Digitala klockan• Siffror Träna den digital klockan med 24 timmar. Tal i bråkform 0 av 5 nivåer klara Här tränar du på tal i bråkform. Bråk - träna och jämför 0 av 4 nivåer klara • Bråk• Hälften• Fjärdedel Här kan du träna på bråk genom att känna igen t.ex. halvor, fjärdedelar och tredjedelar. Räkna pengar Addition Division.

Åtgärds- och anpassningsbank - Umeå. Datorprogram. Tal i farten Tal i farten är ett datorspel som utvecklar barnets färdigheter i att förstå tallinjen, sambandet mellan antal och siffersymbol, samt additions- och subtraktionsstrategier.

Datorprogram

I Tal i farten – mappen hittar du instruktioner för hur du spela spelet och hur du ladda ner spelet på din dator. I samma mapp hittar du även forskningsbaserad information om vilken inverkan spelet har haft på finska förskolebarns matematikfärdigheter. Tal i farten – spelets instruktionerHur får jag Tal i farten spelet? SpelEtt-Matematik SpelEtt-Matematik är ett datorspel som är huvudsakligen tänkt för de barn i förskola och nybörjarundervisning som har bristande lärandeberedskap i matematik och som upplever lärandet i matematik som mycket utmanande. Neure Neure är en internetbaserad inlärningsmiljön som är avsedd för att undersöka, kartlägga och habilitera inlärningssvårigheter. Specialpedagogiska skolmyndigheten. 15 tips för användbara åtgärdsprogram och särskilt stöd – till lärare, rektorer och annan skolpersonal. Det som är nödvändigt för några, hjälper många och stör ingen… Det är inte ett besvärligare sätt att arbeta, det är ett annat sätt att tänka!

15 tips för användbara åtgärdsprogram och särskilt stöd – till lärare, rektorer och annan skolpersonal.

Och är åtgärdsprogram för mycket administration? Eller blir det jobbigt för att vi arbetar fel med det, fel innehåll och en massa oväsentligt? Skriver åtgärdsprogram för barn istället för skolan!? Har pedagoger rätt stöd? Mallar, checklistor, återvinning av åtgärder… Har ni provat att upprätta klassdokument? Skolinspektionen konstaterar gång på gång att åtgärdsprogrammen och det särskilda stödet brister, det har inte fokus på den enskildes behov, men fokuserar ändå för mycket på fel hos den enskilde eleven och för lite på vad skolan kan göra bättre.

Men ganska lite om orsakerna till de problem och/eller problembeteenden som förorsakat åtgärdsprogrammet… Orsaken till att det uppstår problem i mötet mellan elev och skola. ”skolmiljön där eleven ingår i har betydelse för deras behov av särskilt stöd” 15 konkreta tips för mer användbara åtgärdsprogram: Hur undervisar jag särbegåvade/särskilt begåvade elever? Frågorna består av avidentifierade hopkok från konsultationssamtal, respons på föreläsningar och alldeles vanlig vardaglig praktik, egen och andras.

Hur undervisar jag särbegåvade/särskilt begåvade elever?

Fråga: Hur undervisar jag en särbegåvad/särskilt begåvad elev i ett klassrum fullt av elever med varierande behov? Svar: Denna fråga kräver flera svar. Och de flesta svaren kräver kunskap om dig själv, eleven och om särbegåvning. Nedan presenteras därför några frågor jag rekommenderar att börja med. Fyra initiala frågor För att svara på din fråga måste du först ställa dig själv följande frågor: Vad undervisar du i (vilket ämne, kurs, årskurs)? Du själv är största svaret på frågan När du har svarat på alla ovanstående frågor så är du säkert på god väg till ditt eget svar på frågan.

What’s good for the goose is good for the gander Och när det gäller ett klassrum ”fullt av elever med varierande behov” så kan man använda ett klassiskt ordspråk från engelskan: ”What’s good for the goose is good for the gander!” Skolverkets rekommendationer Skollagen Så. Extra anpassningar… Något nytt? Det här med extra anpassningar… Är det egentligen något nytt?

Extra anpassningar… Något nytt?

Är det något vi på Klågerupskolan 6-9 inte gjort tidigare? Gör inte lärare extra anpassningar hela tiden? Logopeden i skolan: Claro ScanPen - utmärkt ocr-app med talsyntes. Bra ocr-appar är något som ofta efterfrågas.

Logopeden i skolan: Claro ScanPen - utmärkt ocr-app med talsyntes

En ocr-app kan användas för att fotografera av en text och sedan direkt få den uppläst i sin telefon eller iPad med talsyntes. Någon riktigt bra har hittills varit svår att hitta. Jag vet att flera använder ocr-appar som Prizmo, Google Translate och Pixter, men det är många som inte är helt nöjda. Ibland är det ett lite omständligt förfarande och det är inte alltid som slutresultatet blir bra.

Här kommer emellertid ett tips på en alldeles nysläppt app med ocr-funktion som dessutom är riktigt bra! Claro ScanPen (69 kr) fungerar lite annorlunda än andra ocr-appar. Talsyntesen som används är iOS egna som inte kostar något. Gör så här Öppna appen och ta ett kort på en text du vill läsa. Markera texten med ditt finger. I Inställningar kan du välja röst, uppläsningshastighet och ställa in om du vill att Claro ScanPen ska markera en hel rad eller ett ord.

Specialundervisning. Appar med specialpedagogiskt fokus.