background preloader

Tietosuoja- ja tietoturva

Facebook Twitter

EU:n yleinen tietosuoja-asetus muuttaa kansalliset käytännöt. EU:n tietosuoja-asetuksen velvoitteet johdolle EU:n yleinen tietosuoja-asetus hyväksyttiin keväällä 2016 (14.4.2016) Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksillä.

EU:n yleinen tietosuoja-asetus muuttaa kansalliset käytännöt

Oikeusministeriö käynnisti jo helmikuussa 2016 mittavan hankkeen toteuttaakseen kansalliset toimenpiteet, joita uudistus edellyttää. EU:n tietosuoja-asetuksesta (2016/679) löytyy virallinen suomennos EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen tavoitteina ovat yksilön oikeuksien ja vapauksien vahvistaminen, sisämarkkinaulottuvuuden lujittaminen, tietosuojan globaalin ulottuvuuden huomioiminen sekä tietosuojasääntöjen täytäntöönpanon valvonnan tehostaminen. Asetuksen tavoitteena on luoda Euroopan unionille ajanmukainen, vahva, yhtenäinen ja kattava tietosuojakehys. EU:n yleinen tietosuoja-asetus korvaa vuonna 1995 annetun henkilötietodirektiivin. EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) valmistelun vaiheet Maaliskuussa 2012 Euroopan komissio esitti henkilötietosuojaa koskevan EU:n oikeudellisen kehyksen uudistamista.

Whitepaper kyberturvallisuus digitalisoituvassa maailmassa. OPENTEKOA. Näin luot idioottivarmat salasanat, jotka muistat aina. Miten luot salasanasi niihin kymmeniin ja kymmeniin online-tileihin ja palveluihin, joita käytät?

Näin luot idioottivarmat salasanat, jotka muistat aina

Käytätkö lemmikkien nimiä, osoitteita tai muita omaan elämään liittyviä asioita? Tällaisessa ratkaisussa piilee vaara, sillä tunnukset ovat helposti arvattavia ja siten myös murrettavia. Silloin vähemmän rehellisten aikeiden kanssa liikkeellä oleva kanssaihminen voi päästä esimerkiksi tilaamaan tavaraa kustannuksellasi. Salasanojen luomiseen on toinenkin tapa, ja siinä on myös se hyvä puoli, että se helpottaa ratkaisevasti yhä tiuhemmaksi käyvää salasanaviidakkoa, muistuttaa PureWov. Aluksi on vain nähtävä sen verran vaivaa, että keksii jonkun helposti muistettavan sanonnan. Sitten ei muuta kuin salasanan perusosan vääntöön. Tällä perusteella salasanan runko-osa olisi seuraavanlainen: PpPk10O. Tässä versiossa kaksi numeroa tuli kuin manulle illallinen, mutta jos fraasissa ei ole numeroita valmiiksi, voi päättää vaikkapa korvata fraasin kolmannen kirjaimen numerolla 3.

Älä kirjaudu uuteen verkkopalveluun Facebook-tunnuksillasi – 12 ohjetta yksityisyytesi suojaamiseksi. Omat teot – Rajoita henkilöprofiilisi karttumista muuttamalla Google-tilisi asetuksia.

Älä kirjaudu uuteen verkkopalveluun Facebook-tunnuksillasi – 12 ohjetta yksityisyytesi suojaamiseksi

Kirjauduttuasi esimerkiksi Gmailiin valitse Asetukset - Tilit - Google-tilin asetukset - Henkilökohtaiset tiedot ja tietosuoja. Olet perillä asetuksissa, jossa pystyt kieltämään esimerkiksi sijaintihistoriasi tai YouTube-hakuhistoriasi kerryttämisen. Jää tosin uskon asiaksi, noudattaako yritys toiveitasi. – Rajoita Facebook-profiilisi näkyvyyttä. Vaikeampaa on rajoittaa sitä, minkä verran yhteisöpalvelu kerää tietoja sinusta omaan käyttöönsä. – Etsi selaimesi asetuksista Do not track -toiminto. Näin suojaat yksityisyyttäsi netissä ilman erityistaitoja. Syötätkö nämä tiedot automaattisesti nettipalveluihin? Ei tarvitsisi.

Tietosuoja - ELIITTIKUMPPANI. ELIITTIKUMPPANIn Tietosuojakäytäntö Päivitetty: 10.05.2013 Löytääksemme sinulle sopivan kumppanin, meidän tarvitsee kerätä ja käyttää henkilökohtaisia tietoja.

Tietosuoja - ELIITTIKUMPPANI

Luotettavana seuranhakupalveluna ELIITTIKUMPPANI pitää erittäin tärkeänä henkilökohtaisten tietojen vastuullista säilöntää ja käyttöä. Siksi olemme luoneet kattavan järjestelmän teknisiä ja organisatorisia toimintoja, jotka takaavat korkeimman mahdollisen tietosuojan: Kaikki tiedot, jotka lähetät meille rekisteröitymisen tai sisään kirjautumisen jälkeen (esim. Tietosuojakäytäntömme on luotu Euroopan tietosuojalakia noudattaen. Yhteydenpito muiden ELIITTIKUMPPANIn jäsenten kanssa tapahtuu oman viestijärjestelmämme kautta, joten muut eivät näe henkilökohtaisia yhteystietojasi, kuten sähköpostiosoitetta tai koko nimeä. Sisältö: ► 1. . ► 2. . ► 3. 3.a. 3.b. 3.c. 3.d. 3.e. 3.f. 3.g. 3.h. 3.i. GTT-menetelmä tarjoaa sairaaloille välineen potilasturvallisuuden seurantaan. Potilasasiakirjojen manuaaliseen tai automaattiseen analysointiin kehitetyt trigger-työkalut tarjoavat tekniikan, jonka avulla saadaan aiempaa kattavampi kokonaisnäkemys potilaan hoidossa ilmenneistä haittatapahtumista.

GTT-menetelmä tarjoaa sairaaloille välineen potilasturvallisuuden seurantaan

Näin potilasturvallisuutta voidaan kehittää ja seurata tehtyjen toimenpiteiden vaikutusta. THL:n uudessa raportissa IHI Global Trigger Tool and patient safety monitoring in Finnish hospitals - Current experiences and future trends tarkastellaan tutkimuksilla osoitettua näyttöä GTT-työkalun luotettavuudesta sekä esitellään suomalaisten sairaaloiden kokemuksia menetelmän toimivuudesta. Perinteisesti tieto haittatapahtumien määrästä on saatu tekemällä hyvin laaja ja kattava tarkastelu potilasasiakirjoihin ja etsimällä niistä kirjauksia haittatapahtumista. Tämä menetelmä on pitkäkestoinen, runsaasti aikaa ja resursseja vaativa. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä haittatapahtumia on arvioitu IHI GTT-menetelmän avulla jo yli neljä vuotta. Tietoturvaohjeet Vahti. Valtioneuvosto ohjeistaa henkilöstöään perustietoturvassa. Pelottava osoitus sosiaalisen median paljastuksista – sinä voisit olla tässä?

Valokuvaaminen. Julkisella paikalla saa aina kuvata!

Valokuvaaminen

Kuvausoikeus perustuu Suomen perustuslakiin, jonka mukaan: ”Jokaisella on sananvapaus. Sananvapauteen sisälty oikeus ilmaista, julkaista ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään ennakolta estämättä.” (Toinen luku, 12. §) Julkinen paikka on sellainen, johon on vapaa pääsy.Myös yksittäisten ihmisten kuvaaminen on sallittua.Vartija tai poliisi ei voi kieltää kuvaamista julkisella paikalla.Jos joku yrittää kieltää kuvaamista, voit aina tiedustella syytä. Saat kuvata esim. juna-, metro- ja linja-autoasemilla sekä lentoasemien yleisölle avoimilla alueilla, kaduilla ja puistoissa, toreilla, kirjastoissa, kouluissa ja muissa vastaavissa julkisen palvelun laitoksissa, kauppakeskusten yleisillä alueilla, sairaaloiden ja terveyskeskusten auloissa ja virastojen yleisölle avoimilla alueilla.

Myös yksityisissä myymälöissä ja liiketiloissa kuvaaminen on sallittu. Tarkista täältä oletko yksi Adobe-murron uhreista. Firefox-selain - Sivuhistorian ja välimuistin tyhjennys. Tietojenkäsittelyä, tietosuojaa ja tietoturvaa. Esitysten tallentaminen reflektiota varten. Viikon pulma: Olen ymmärtänyt, että opetuksessa saa esittää teoksia, eli oppilaat voivat vaikka esittää musiikkikappaleen.

Esitysten tallentaminen reflektiota varten

Saako tämän esityksen tallentaa? Mitä tallenteella saa tehdä ja mihin käyttötapoihin tarvitaan oppilaiden tai muiden lupia? Opetuksessa tehdyn esityksen saa tallentaa väliaikaisesti, esityksen reflektiota varten. Tallennuslaitteisto on ehkä useimmin älykännykkä eikä oikea musiikkistudio, mutta sillä ei ole merkitystä – kunhan tallenne reflektion jälkeen poistetaan. Kuva: Tulane Public Relations, CC BY Opetuksessa saa tosiaan esittää julkaistuja teoksia, eli musiikin soittaminen CD:ltä, kitaralla, laulaen tai muilla menetelmillä on sallittua.

Opetuksessa annetun esittämisen tallentamiseen löytyy kuitenkin yksi poikkeussääntö. Opetustoiminnassa saa äänen tai kuvan suoran talteenottamisen avulla valmistaa kappaleita opettajan tai oppilaan esittämästä julkistetusta teoksesta opetustoiminnassa tilapäisesti käytettäväksi.