background preloader

Pedagogiskt arbete

Facebook Twitter

Edpuzzle. Bräcke diakoni Förskolan Stegen. En film om intellektuell funktionsnedsättning. Utvecklingsstörning - Att leva med utvecklingsstörning. Alla funkar olika - min berättelse: Sara. Förebygg smittspridning i förskolan. Lättläst. (1) Kalla fakta: Säkerheten på förskolor - TV4. Schemalagd utvecklingstid - Malmö stad. Denna information finns också att läsa på sidan Om webbplatsen, som du når via en länk i sidfoten.

Schemalagd utvecklingstid - Malmö stad

Webbkakor (cookies) på malmo.se På malmo.se använder vi webbkakor (cookies). En webbkaka är en liten textfil med information som lagras på besökarens dator för att förbättra webbplatsen för dig som besökare. Vi använder webbkakor för att analysera hur webbplatsen används, genom att webbkakorna till exempel håller ordning på hur snabb webbplatsen varit för dig och vilka sidor som besökts. Sund och saker arbetsmiljo i forskolan. Barn och risker. Världskoll - Quiz. Om världskoll Världskoll drivs av Svenska FN-förbundet.

Världskoll - Quiz

Syftet är att visa på hur utvecklingen och läget i världen ser ut, genom att presentera fakta och statistik. Här finns chansen att utmana sin världsbild, testa sina kunskaper och lära mer! Läs mer. KVBFYP201- Pedagogiskt arbete. Föräldradialog och utvecklingssamtal. Utvecklingssamtal på förskolan - Lärarkanalen. Barns lek by Åse Holmberg.

SKM_C3350190219163000.pdf. Pedagogiskt och inkluderande förhållningssätt by Åse Holmberg on Prezi Next. Miroi: SFI - Grundskolan. (1) Intro och steg 1. Värdegrund. (1) Skolans värdegrund – om, genom och för. Hållbar utveckling samt hälsa och rörelse i förskolan. Här granskas föräldrars förmåga att ta hand om sina barn Sydsvenskan. Skollag (1985 1100) Svensk författningssamling 1985 1985 1100 t.o.m. SFS 2010 699 Riksdagen. Arbetsmiljölagen som fundament. Bilden illustrerar hur arbetsmiljöarbetet växer fram ur regelträdet.

Arbetsmiljölagen som fundament

Arbetsmiljölagen är trädets rot och fundament. Stammen, som är bärande i det dagliga arbetet, utgörs av föreskrifterna för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Bladverket är ett åttiotal olika sakföreskrifter som handlar om allt från kemikaliehantering till hot och våld. Arbetsmiljölagen utgår från att arbetsgivaren har ansvaret för arbetsmiljön. Lagen gäller såväl den fysiska som den psykosociala arbetsmiljön.

Arbetsmiljölagen (AML) är en ramlag, vilket innebär att den ger breda anvisningar om hur arbetsmiljön ska vara. Det systematiska arbetsmiljöarbetet handlar om att undersöka, följa upp och åtgärda verksamheten för att förebygga olyckor och ohälsa. Tillsynsansvar på förskolan. En förskola med hög pedagogisk kvalitet ger också en säkrare och tryggare förskola.

Tillsynsansvar på förskolan

Förbundsjurist Kirsi Piispanen reder ut begreppen kring förskollärares tillsynsansvar. Kombinationsutbildning BF. Creaza. Bildningsbyrån - tänka mot strömmen: Alva Myrdal - social ingenjörskonst. Bildningsbyrån - tänka mot strömmen: Fri kärlek. Pedagogiskt och inkluderande förhållningssätt by Åse Holmberg on Prezi Next. Barnen har glömt hur man leker med fantasi säger forskare - och det är de vuxnas ansvar: "Barnet har faktiskt rätt till vuxna som är närvarande" Allt fler barn har svårt för att leka fantasi- och rollekar.

Barnen har glömt hur man leker med fantasi säger forskare - och det är de vuxnas ansvar: "Barnet har faktiskt rätt till vuxna som är närvarande"

Därför borde man undervisa barnen i lek säger svenska forskare. Leken är barnets rättighet men för att leken ska blomstra behövs närvarande vuxna, säger universitetslektor Marina Lundkvist. Allt fler barn kan inte leka fantasi- och rollekar. Det här säger forskare och pedagoger i både Finland och Sverige. Marina Lundkvist som är universitetslektor på Helsingfors universitet håller med om att leken är viktig. - I den nya planen för småbarnspedagogik står det att barnen har rätt till lek och mångsidiga aktiviteter som inkluderar lek.

Lundkvist säger att i stort sett alla som jobbar med barn är eniga om att leken är viktig. . - Leken är barnets sätt att gestalta omvärlden, säger Marina Lundkvist. Dokumentation i förskolan. Dokumentation kan ske både på gruppnivå och individnivå.

Dokumentation i förskolan

Vilken typ av dokumentation som behövs beror på vad du vill ta reda på. Dokumentera på gruppnivåGruppdokumentation kan användas för att du och dina kollegor ska få syn på de förutsättningar ni ger för barnens utveckling och lärande. Den kan till exempel visa hur miljöerna används av barnen, hur talutrymmet fördelas i barngruppen eller vilka metoder arbetslaget använder för att stimulera barnens språkutveckling. Undervisning i specialskola. På uppdrag av staten driver Specialpedagogiska skolmyndigheten specialskolor på sex olika orter i Sverige: Lund, Vänersborg, Stockholm, Örebro, Härnösand och Umeå.

Undervisning i specialskola

Elever som går på våra skolor erbjuds en miljö som ger dem möjlighet till delaktighet och utveckling. Alla kan delta i det sociala samspelet, känna tillhörighet och utvecklas som individer. Fokus på hög tillgänglighet På specialskolan gör vi utbildningen tillgänglig så att våra elever ska få en likvärdig utbildning med hög måluppfyllelse. På våra skolor finns personal som har kunskap om och erfarenhet av att undervisa elever med de funktionsnedsättningar som skolans målgrupper har. Specialskolan lär ut samma saker som grundskolan gör, fast på ett annat sätt. När barnet blev barn: Barndomens århundrade. Från barnkrubba till förskola. Den svenska förskolans historia började med småbarnsskolor.

Från barnkrubba till förskola

Den första bildades 1836 och riktade sig till barn mellan 2 och 7 år. Det fanns ett visst pedagogiskt syfte, men mycket handlade om att skydda barn från att utnyttjas som arbetskraft. När småskolan infördes för barn i lägre skolåldrar försvann småbarnsskolorna. I stället inrättades barnkrubbor i mitten på 1800-talet av stiftelser, församlingar och föreningar för att ge stöd åt fattiga, arbetande mödrar.

De var dåligt utrustade, hade inga krav på utbildad personal och verksamheten höll oftast öppet mellan klockan 7 och 19. Välbärgade familjer hade sina barn i barnträdgårdar, som bildades i slutet av 1800-talet. Creaza. RARA by Volkan Delen. Förskolans uppdrag och styrdokument. Förutom skollagen, läroplanen och Skolverkets allmänna råd finns det också andra lagar som påverkar förskolan.

Förskolans uppdrag och styrdokument

Här kan du läsa kort om dem. Kommunallagen Kommunallagen reglerar kommunernas och landstingens organisation och ansvarsområden. I de flesta kommuner finns det oftast en nämnd som ansvarar för utbildningsverksamheten i kommunen. Barnskötare Yrkesfilm. Www.lararnashistoria.se. Jump to Navigation Om Lärarnas historia Du är här Hem › Historien år för år › Förskolan › Tidslinje Förskolan Förskolan › Kontakt: info@lararnashistoria.se | © 2014 Lärarnas historia/TAM-Arkiv | Om Lärarnas historia.

www.lararnashistoria.se

Svensk skola i historiska pers... - Medfarm Play - Uppsala universitet. Svensk skola i historiska pers... - Medfarm Play - Uppsala universitet.