background preloader

Andra världskriget

Facebook Twitter

Rasbiologi. Inledning Hur berättar man bäst en sådan här djupt obehaglig historia, som författaren Edwin Black beskrivit som ”kriget mot de svaga”?

Rasbiologi

Det är detta krig vi ser när vi fördjupar oss i den så kallade rasbiologins eller eugenikens historia – en rädsla för de psykiskt sjuka och funktionsnedsatta eller bara fattiga människor, som ses som ett hot mot det goda samhället. Det vi kallar rasbiologi blir med vår tids ögon en märklig blandning av naturvetenskap och fördomar, för att inte säga förakt. Historien om rasbiologin handlar ytterst om vad vi menar med demokrati och med idén om allas lika värde och rättigheter. Välkommen till Sverige - Malmö stad. Sverige under andra världskriget - Riksarkivet. Lararhandledning ravensbruck uppdaterad 2020 v1.

TILL TJAKTJA, MEN INTE LÄNGRE (Sveriges historia) Walters resväska (Sveriges historia) Krig och pandemi Filmarkivet.se — Hundra år i rörliga bilder. För årskurs 7-9 i samhällskunskap och historia.

Krig och pandemi Filmarkivet.se — Hundra år i rörliga bilder

De stora katastroferna under 1900-talet var många. Vi stod vid sidan om de bägge världskrigen, men även här drabbades vi av 1900-talets pandemier: spanska sjukan, tbc, polio och hiv. Fred på Kungsgatan Filmarkivet.se — Hundra år i rörliga bilder. Fredsdagen den 7 maj 1945 Filmarkivet.se — Hundra år i rörliga bilder. Triumph of the Will (1935) - (Documentary, History, War, Foreign) - video Dailymotion. Den romska förintelsen. I de länder som nazisterna kontrollerade, mördades mer än 70% av alla Romer under andra världskriget.

Den romska förintelsen

I stad efter stad, runt om i hela Europa blev romskakvarter och bosättningar omringade och människor mördade och tillfångatagna. En del blev deporterade till koncentrationsläger eller arbetsläger. Bollhusmötet (Levande historia - arbete med källor) Om samtiden 1939 Samhälle och politik Centralt i den nazistiska ideologin var föreställningen om att allt som ansågs vara judiskt, förgiftade den tyska gemenskapen.

Bollhusmötet (Levande historia - arbete med källor)

Efter att Hitler kommit till makten den 30 januari 1933 började därför nazisterna verka politiskt för att stifta lagar som definierade och pekade ut vem som var jude. Exempelvis sparkades personer från offentliga tjänster med motiveringen att de var judar. 1935 införde nazisterna lagar som tog ifrån de som påstods var judar deras medborgerliga rättigheter. Bland annat förbjöds judar att gifta sig med ”icke-judar”. Lektionsförslag åk 7-9: Vad berättar ett arierbevis om Förintelsen.

I Nazityskland behövde människor så kallade "arierbevis" för att bli officerare i SS till exempel.

Lektionsförslag åk 7-9: Vad berättar ett arierbevis om Förintelsen

I den här uppgiften undersöker du en släktforskningsförfrågan från 1940, och reflekterar över vad den kan berätta om Förintelsen. Till dig som är lärare Lektionsförslag i historia, åk 7-9 I den här uppgiften tränar eleverna: källkritikhistorisk referensramhistoriebruk. Vad mina ögon sett. BERÄTTARGRUPPEN OM FÖRINTELSEN ÅK 6-9. De judiska flyktingar i Malmö och Lund som överlevde Förintelsen valde att inte glömma.

BERÄTTARGRUPPEN OM FÖRINTELSEN ÅK 6-9

I nästan 30 år gick Förintelsens ögonvittnen ut i skolor, kyrkor, bibliotek och andra mötesplatser för att berätta om sina upplevelser. Nu har de lämnat över stafettpinnen till barn och barnbarn. Judiska församlingen Malmö och Judiska församlingen Göteborg har, med stöd från Forum för levande historia, samlat en grupp på cirka 16 barn och barnbarn till överlevande från Förintelsen. De har har tagit på sig uppgiften att på ideell basis hålla ögonvittnenas minne levande och gå ut och berätta om sina anhörigas upplevelser. Berättargruppen Förintelsens efterlevande - Judiska Församlingen Malmö. Berättargruppen Förintelsen efterlevande Det har gått nästan 30 år sedan Förintelsens Ögonvittnen började gå ut främst i skolorna men även i kyrkor, bibliotek och andra mötesplatser och berätta om sina upplevelser i nazisternas koncentrationsläger.

Berättargruppen Förintelsens efterlevande - Judiska Församlingen Malmö

´Initiativtagare till Föreningen Förintelsens Ögonvittnen var Harry Rubinstein. Sedan de räddats till Sverige försökte de överlevande bygga upp ett nytt liv och förtränga de hemska minnena. Att gå ut och berätta var i det närmaste otänkbart. Every Name Counts (zooniverse) Länkar om Raoul Wallenberg. Antiwar Songs (AWS) - Den ökända hästen från Troja, eller Trojanska hästen. Antiwar Songs (AWS) - Hiroshima.