background preloader

Pedagogiska sidor och bloggar

Facebook Twitter

WorksheetWorks.com. Specialläraren: Så nyttig är mobilen i klassrummet. Debatten om för- och nackdelar med mobiler i skolan har mest handlat om nätmobbning och ständiga störningsmoment under lektionstid.

Specialläraren: Så nyttig är mobilen i klassrummet

Men det finns elever som kan ha stor nytta av mobilen som ett stöd för lärandet – om den används på rätt sätt. Appar som erbjuder talsyntes eller omvandlar bild till uppläsningsbar text ger elever med olika svårigheter möjlighet att hänga med på lektionerna – utan att behöva sticka ut. Ingela Eriksson.– Den här gruppen elever vill inte vara avvikande. Mobilen är bra på det sättet. Det är ingen som kan se om du sitter och chattar eller om du använder den som hjälpmedel.

Många appar finns både för Ipad och för mobilen. . – Att man bygger in det så att det blir användbart under vardagen för att träna upp sådant som de vet att de behöver. Andra sidan av myntet är förstås att det finns så mycket annat man kan göra med sin mobil. Ingela Eriksson tycker att ett visst mått av spelifiering – alltså moment hämtade från dataspelsvärlden – är bra för att driva engagemang. Viktig pedagogisk info. Detta blogginlägg blir ett inlägg jag redan lagt ut på Facebook, men som kanske även kan komma till nytta för alla som läser dessa inlägg.

Viktig pedagogisk info

Jag fick en uppmaning från en rektor om jag inte kunde göra en blankett där man kunde samla den viktigaste informationen kring de elever som viss personal på skolan kände sig mest osäkra på att arbeta med, och som även kunde vara hjälpsam då det kom in vikarier i verksamheten. Det skulle helst inte vara mer information än vad som rymdes på en A4-sida. Jag satte mig då och skrev ner de punkter jag oftast upplever som viktigast att känna till och ha strategier för. Pedagogsajter. Ämneslärarföreningar. Lexin. Välkommen till Lexin på nätet!

Lexin

Här hittar du lexikon på femton minoritetsspråk, men även bildmaterial och kortare videofilmer. Lexikon i bokform finns på följande språk och kan beställas här: Albanska, arabiska, bosniska, finska, grekiska, kroatiska, makedoniska, nordkurdiska, persiska, romska (arli), rumänska, serbiska, somaliska, spanska, svenska, sydkurdiska, tigrinska, turkiska, turabdinska och vietnamesiska. Svenska Lexin finns nu i en helt ny version. Det är den mest omfattande revideringen som gjorts sedan första versionen kom 1984. Lexin på nätet är ett samarbete mellan Institutet för språk och folkminnen, och Kungliga Tekniska högskolan.

Åtgärds- och anpassningsbank - Umeå. JL Skolutveckling – En skola för den digitala generationen! Hartvik juha. Intelligenta kursplaner - blueprint. TED Ed. Struktur: Roller – Kooperativt Lärande. I Kooperativt Lärande (KL) flyttas fokus från läraren till eleverna.

Struktur: Roller – Kooperativt Lärande

Undervisningen blir en social process där elevernas aktivitet är i fokus och där de successivt lär sig att ta mer och mer ansvar för sin inlärning. För att främja detta använder man i KL ofta olika roller. Dessa används för att förtydliga för eleverna vad deras uppdrag och fokus är. Rollerna används också för att hjälpa dem att utveckla de färdigheter som behövs för att lära av och med varandra så effektivt som möjligt. Med hjälp av de olika rollerna tränar vi olika former av samarbetsfärdigheter (Sahlberg & Leppilampi, 1998).

Det finns ett flertal olika roller som kan användas vid olika tillfällen beroende på vad eleverna behöver träna på och vad syftet med övningen är. Vissa av rollerna lämpar sig extra väl till vissa strukturer. Under användandet av roller är det bra att alla elever får testa på alla roller. Uppgiftsroller: Hjälpare – hjälper gruppen framåt genom att ställa frågor och komma med tips. Know Your Terms: Holistic, Analytic, and Single-Point Rubrics. So let’s talk about rubrics for a few minutes.

Know Your Terms: Holistic, Analytic, and Single-Point Rubrics

What we’re going to do here is describe two frequently used kinds of rubrics, holistic and analytic, plus a less common one called the single-point rubric (my favorite, for the record). For each one, we’ll look at an example, explore its pros and cons, and provide a blank template you can use to create your own. Off we go! A holistic rubric is the most general kind. It lists three to five levels of performance, along with a broad description of the characteristics that define each level.

Suppose you’re an unusually demanding person. When your breakfast is done, you simply gather your loved ones and say, “I’m sorry my darlings, but that breakfast was just a 2. The main advantage of a holistic rubric is that it’s easy on the teacher — in the short run, anyway. The main disadvantage of a holistic rubric is that it doesn’t provide targeted feedback to students, which means they’re unlikely to learn much from the assignment. Sources: Mertler, C. Lärandematriser; synliggör lärandet i handling.