background preloader

Pedagogiska sidor och bloggar

Facebook Twitter

WorksheetWorks.com. Specialläraren: Så nyttig är mobilen i klassrummet. Debatten om för- och nackdelar med mobiler i skolan har mest handlat om nätmobbning och ständiga störningsmoment under lektionstid.

Specialläraren: Så nyttig är mobilen i klassrummet

Men det finns elever som kan ha stor nytta av mobilen som ett stöd för lärandet – om den används på rätt sätt. Appar som erbjuder talsyntes eller omvandlar bild till uppläsningsbar text ger elever med olika svårigheter möjlighet att hänga med på lektionerna – utan att behöva sticka ut. Ingela Eriksson.– Den här gruppen elever vill inte vara avvikande. Viktig pedagogisk info.

Detta blogginlägg blir ett inlägg jag redan lagt ut på Facebook, men som kanske även kan komma till nytta för alla som läser dessa inlägg.

Viktig pedagogisk info

Jag fick en uppmaning från en rektor om jag inte kunde göra en blankett där man kunde samla den viktigaste informationen kring de elever som viss personal på skolan kände sig mest osäkra på att arbeta med, och som även kunde vara hjälpsam då det kom in vikarier i verksamheten. Det skulle helst inte vara mer information än vad som rymdes på en A4-sida. Jag satte mig då och skrev ner de punkter jag oftast upplever som viktigast att känna till och ha strategier för. Pedagogsajter. Ämneslärarföreningar. Lexin. Välkommen till Lexin på nätet!

Lexin

Här hittar du lexikon på femton minoritetsspråk, men även bildmaterial och kortare videofilmer. Lexikon i bokform finns på följande språk och kan beställas här: Åtgärds- och anpassningsbank - Umeå. JL Skolutveckling – En skola för den digitala generationen! Hartvik juha. Intelligenta kursplaner - blueprint.

TED Ed. Struktur: Roller – Kooperativt Lärande. I Kooperativt Lärande (KL) flyttas fokus från läraren till eleverna.

Struktur: Roller – Kooperativt Lärande

Undervisningen blir en social process där elevernas aktivitet är i fokus och där de successivt lär sig att ta mer och mer ansvar för sin inlärning. För att främja detta använder man i KL ofta olika roller. Dessa används för att förtydliga för eleverna vad deras uppdrag och fokus är. Rollerna används också för att hjälpa dem att utveckla de färdigheter som behövs för att lära av och med varandra så effektivt som möjligt.

Med hjälp av de olika rollerna tränar vi olika former av samarbetsfärdigheter (Sahlberg & Leppilampi, 1998). Know Your Terms: Holistic, Analytic, and Single-Point Rubrics. Lärandematriser; synliggör lärandet i handling.