background preloader

Lexin

Lexin
Välkommen till Lexin på nätet! Här hittar du lexikon på femton minoritetsspråk, men även bildmaterial och kortare videofilmer. Lexikon i bokform finns på följande språk och kan beställas här: Albanska, arabiska, bosniska, finska, grekiska, kroatiska, makedoniska, nordkurdiska, persiska, romska (arli), rumänska, serbiska, somaliska, spanska, svenska, sydkurdiska, tigrinska, turkiska, turabdinska och vietnamesiska. Svenska Lexin finns nu i en helt ny version. Det är den mest omfattande revideringen som gjorts sedan första versionen kom 1984. Lexin på nätet är ett samarbete mellan Institutet för språk och folkminnen, och Kungliga Tekniska högskolan.

http://lexin.nada.kth.se/lexin/

Related:  kjellnerSpråkollielorpedagogiska sidor och bloggarTRANSLATION

Series y pelis para la clase – adrianasturesson Las películas y series son un recurso que favorece la comprensión auditiva de nuestros alumnos en las clases de español. Se pueden trabajar de diferentes maneras, y siempre es muy importante tener muy claro cuál es el objetivo de aprendizaje y qué es lo que queremos que nuestros alumnos aprendan con ellas. Sí o sí tenemos que ver las series o las películas ANTES de mostrarlas a los alumnos. ¡Siempre! Desgraciadamente, he sido testigo del abuso de las películas en las clases para “pasar el tiempo”.

OneLook Reverse Dictionary <div id="needs_javascript"><center><b>Note: The new Reverse Dictionary requires JavaScript.</b><br /><img src=" If you have disabled JavaScript in your browser, please <a href=" it for this site</a> or use the <a href=" version of the reverse dictionary</a> here.</p><p></center><div> How do I use OneLook's thesaurus / reverse dictionary feature? A Handy Infographic Featuring 10 Important New Google Forms Tips for Teachers June 21, 2016 For those of you who haven’t tried the new Google Forms yet, the visual guide below will help you get started. It features 10 important features that will help you create engaging forms, polls, and surveys. As a teacher, you can use Forms for a variety of purposes including: planning an event, making surveys and polls, creating quizzes, collecting feedback and other information from students and many more.

Struktur: Roller – Kooperativt Lärande I Kooperativt Lärande (KL) flyttas fokus från läraren till eleverna. Undervisningen blir en social process där elevernas aktivitet är i fokus och där de successivt lär sig att ta mer och mer ansvar för sin inlärning. För att främja detta använder man i KL ofta olika roller. Dessa används för att förtydliga för eleverna vad deras uppdrag och fokus är. Rollerna används också för att hjälpa dem att utveckla de färdigheter som behövs för att lära av och med varandra så effektivt som möjligt. Med hjälp av de olika rollerna tränar vi olika former av samarbetsfärdigheter (Sahlberg & Leppilampi, 1998).

Tyda.se Mini libro "El municipio" Mª Esther Yeguas Seisdedos maestra del C.P. “Poeta Juan Ochoa” de Avilés (Gijón) nos envía una colaboración para compartir, con la que trabajar el municipio y los servicios municipales en formato mini libro. Para los que no conocéis los mini libros en el blog tenéis una completa colección para diversos contenidos y áreas de aprendizaje al que podéis acceder directamente en el enlace que os dejamos al final del artículo, e igualmente al final del artículo disponéis de un video tutorial donde aprender cómo montarlos. Recomendamos realizar los pliegues antes de escribir y dibujar, para que ayude como referencia de cada página del libro. EU – DG Translation – Translating EU texts made easier — links to resources Stuck for a term in an EU language? Need background information on the EU and its member countries? Here's our pick of links you may find useful (for every EU language). Language resources and useful links Online dictionaries, glossaries, national sites, … I translate into / draft in…

A Very Good Student Video Response App for Teachers June 9, 2016 Recap is a good video response system we are adding to the list of popular formative assessment tools for teachers. Recap allows both teachers and parents to keep track of students learning. It prompts students to capture their thinking and reflection on video. Video responses can be shared with other students to boost peer learning, they can also be shared with teachers and patents to engage them in the learning process taking place in class. As a teacher, you can create a class on Recap and invite you students to join in. You can choose whether to use a digit code ( good for young learners who don’t have an email address) or require students to log in using a valid email address and password.

Know Your Terms: Holistic, Analytic, and Single-Point Rubrics So let’s talk about rubrics for a few minutes. What we’re going to do here is describe two frequently used kinds of rubrics, holistic and analytic, plus a less common one called the single-point rubric (my favorite, for the record). For each one, we’ll look at an example, explore its pros and cons, and provide a blank template you can use to create your own. Off we go! Nyheter - Nationella prov i främmande språk, Göteborgs universitet I månadsskiftet mars/april kommer följande att publiceras: Franska 3 - Ett receptivt prov (höra och läsa) Franska 3 - Skriva, en ny uppgift Spanska 2 - Skriva, en ny uppgift Spanska 3 - Ett receptivt prov (höra och läsa) Tyska 4 - Ett receptivt prov (höra och läsa) Tyska 4 - Skriva, en ny uppgift Kommentarmaterial till kunskapskraven i moderna språk Inom ramen för språkval för grundskolans årskurs 9 finns på Skolverkets hemsida ett kommentarmaterial i förmågorna tala/samtala samt skriva. I materialet finns kommenterade elevexempel i franska, spanska och tyska.

Språklag (2009:600) Svensk författningssamling 2009:2009:600 - Riksdagen Lagens innehåll och syfte 1 § I denna lag finns bestämmelser om svenska språket, de nationella minoritetsspråken och det svenska teckenspråket. Lagen innehåller även bestämmelser om det allmännas ansvar för att den enskilde ges tillgång till språk samt om språkanvändning i offentlig verksamhet och i internationella sammanhang.

9 Fundamental Digital Skills for 21st Century Teachers December 30, 2016 As we have pointed elsewhere, ' in a digitally focused world, education is getting more and more digitized pushing us, teachers and educators, to re-conceptualize what it really means to be a teacher in the 21st century. Whether you are a technological determinist or a digital instrumentalist, technology has become an essential force shaping much of our teaching and pedagogy. It has also placed a number of demands and exigencies on us and to meet these exigencies we need to develop a set of key digital skills '. The visual below, based on a chart we shared in the past, features what we believe are some of the fundamental digital skills every 21st century teacher should possess. We invite you to check it out and share with us your feedback in our Facebook page.

Viktig pedagogisk info Detta blogginlägg blir ett inlägg jag redan lagt ut på Facebook, men som kanske även kan komma till nytta för alla som läser dessa inlägg. Jag fick en uppmaning från en rektor om jag inte kunde göra en blankett där man kunde samla den viktigaste informationen kring de elever som viss personal på skolan kände sig mest osäkra på att arbeta med, och som även kunde vara hjälpsam då det kom in vikarier i verksamheten. Det skulle helst inte vara mer information än vad som rymdes på en A4-sida. Jag satte mig då och skrev ner de punkter jag oftast upplever som viktigast att känna till och ha strategier för.

Related: