background preloader

Yessicadahlman

Facebook Twitter

Yessica Dahlman

Svenska

English. Kunskapsplan/Kunskapskrav & bedömning & betyg. PLANERINGAR och Tips ENG 6-9 extra stöd. Språkutvecklande. Big five. Göra film, ljud, böcker, tidningar & tidskrifter. NP. Utvecklingssamtal. Värdegrunden. Body language. Flippade klassrum. Forskning. Cirkelmodellen.

Pyssel

Studieteknik/Pluggkoden. Motivation & kunskapslust. Utvärderingar. Plagiarism. TitanPad, personer samarbetar på ett dokument. Lär på ditt sätt. Fakta om allt mellan himmel och jord. Utvärderingslappar till eleverna. Plocka 1-2 lappar och utvärdera din dag. Bra komma-igång-träning tänker jag.

Icons & Icon Packs - Download Free PNG Icons. Icon Archive - Search 589,939 free icons, desktop icons, download icons, social icons, xp icons, vista icons. Nukunskap - Nyheter för lärande.