background preloader

University

Facebook Twitter

Zátěžové situace, stres a coping. Vývojově psychologická teorie S. Freuda, E. H. Eriksona, J. Piageta a L. Kohlberga. 12. února 2010 v 9:16 | Prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.

Vývojově psychologická teorie S. Freuda, E. H. Eriksona, J. Piageta a L. Kohlberga

Vývojová teorie Sigmunda FREUDA (1856 - 1939). Patří mezi originální koncepce duševního vývoje člověka. Rakouský lékař a psycholog, zakladatel psychoanalýzy S. Freud považoval za podstatu psychického vývoje vývoj libida - životní energie, kterou spojoval s principem slasti. Člověk podle Freuda lokalizuje pocit slasti a blaha v průběhu své ontogeneze do různých tělesných oblastí. V době svého vzniku, na přelomu 19. a 20. stol. vyvolala Freudova teorie duševního vývoje a osobnosti člověka diskuse i odmítání a i dnes se může jevit jako vykonstruovaná a redukcionistická - především pro neobvyklou, specifickou biologizující terminologii, jíž využívá. Vlastní Freudova koncepce duševního vývoje má pět stadií, etap či fází: orální, anální, falickou, latentní, genitální. 1. Zdrojem slasti jsou - jak název naznačuje - ústa (or), jimiž kojenec přijímá potravu, ale i "poznává svět", udržuje kontakt s matkou i předměty okolo sebe. zmocňování se předmětu,

Six Amazing Websites that Make Your Writing Stronger. Long writing activities are not very frequently done in class.

Six Amazing Websites that Make Your Writing Stronger

I tend to think that my students are like me; I need the right kind of atmosphere. Writing requires time, silence and lots of inspiration. Ideally, at this time of the year, I would probably wish to be sitting next to a fireplace with the most perfect instagrammable snow falling outside my window while drinking a nice cup of coffee waiting for inspiration to strike. Unfortunately, there isn’t any snow where I live so I’ll have to make do with a bit of rain and some reddish trees. Note: you won’t find “instagrammable” in the dictionary Inspiration, the most important word when writing and something my students claim to lack. Discourse%20Markers%2001. Paul Ibbotson and Michael Tomasello. The natural world is full of wondrous adaptations such as camouflage, migration and echolocation.

Paul Ibbotson and Michael Tomasello

In one sense, the quintessentially human ability to use language is no more remarkable than these other talents. However, unlike these other adaptations, language seems to have evolved just once, in one out of 8.7 million species on earth today. Oh, the Splices You’ll See! In a previous post I explained what comma splices are, and how and when to avoid them.

Oh, the Splices You’ll See!

Now I’d like to share a few more examples of their appearance in edited text (they are spliced into this post), and to discuss some of the advice and commentary on their use. Some people describe comma splices as an error, a horror, a nightmare, an insult — something terrible, to be dreaded and denounced. We are urged to spurn them, to expunge them swiftly and severely as though they were insidious “germs” in our otherwise unsullied text. Even when they are acknowledged to be occasionally acceptable, we are advised to avoid them to be on the safe side. “[O]nly do it if you’re famous,” Lynne Truss suggests. Maturita Solutions. Academic-Language-Functions-toolkit. What Are Language Functions? Language functions refer to the purposes in which we use language to communicate.

What Are Language Functions?

We use language for a variety of formal and informal purposes, and specific grammatical structures and vocabulary are often used with each language function. Some examples of language functions include: Compare and contrastPersuasionAsking questionsExpressing likes and dislikesCause and effectSummarizingSequencingPredictingAgreeing/disagreeingGreeting people/introductions When teaching about language functions, it is important that teachers explicitly teach the vocabulary and phrases associated with each language function.

For example, when teaching the language function of compare/contrast teachers may teach the following vocabulary: both, similar, also, different, in contrast, similarly, etc. Školský zákon - č. 561/2004 Sb. - Znění 10.11.2004. Vyhlášené znění ze dne 24. září 2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Předmět úpravy Tento zákon upravuje předškolní, základní, střední, vyšší odborné a některé jiné vzdělávání ve školách a školských zařízeních, stanoví podmínky, za nichž se vzdělávání a výchova (dále jen "vzdělávání") uskutečňuje, vymezuje práva a povinnosti fyzických a právnických osob při vzdělávání a stanoví působnost orgánů vykonávajících státní správu a samosprávu ve školství.

Školský zákon - č. 561/2004 Sb. - Znění 10.11.2004

Portál SLU. Nacházíte se na portálu informačního systému studijní agendy (IS/STAG).

Portál SLU

Pro přístup do zabezpečených, neveřejných a personalizovaných částí portálu se příhlásíte pomocí Vašeho uživatelského jména a hesla uložených v databázi univerzitního informačního systému, kde jsou zavedeni všichni studenti i zaměstnanci SU. Toto uživatelské jméno a heslo je stejné jako např. při přihlašování k počítačové síti Novell nebo k účtům elektronické pošty. Více o systému jednotného přihlašování na SU najdete zde. Pokud byste měli problémy s přístupem do těchto zabezpečených částí portálu, nemáte nebo neznáte své přihlašovací údaje, kontaktujte prosím správce sítě na Vaší součásti nebo podporu pro IS/STAG. Samozřejmostí jsou nápovědy v každé části portálu, kde se budete pohybovat, které vždy najdete pod ikonou otazníku. Více informací o možnostech portálové verze IS/STAG naleznete také na stránkách hlavní nápovědy vytvořených přímo tvůrci portálu zde.

eLearning FPF SU: Přihlásit se na stránky.

Literature