background preloader

Growth mindset

Facebook Twitter

Växande och låst tankesätt förklaras. Growth Mindset. Hur vi berömmer gör skillnad. A Big Ideas video series on Growth Mindset | ClassDojo. Education Week.

Andras träd

9 Effective Questions to Help Students Develop A Growth Mindset. November 1, 2014 When it comes to high quality education blog posts. Dr Jackie Gerstein is one of my favourite authors. I always find her articles very insightful and full of new ideas and thoughts to learn from. I have shared several of her works in the past and most notably her popular visual on The Educators with a Growth Mindset. However, today I am sharing with you another of her recent works entitled "Growth Mindset: Personal Accountability and Reflection". This is basically a series of questions Jackie developed based on her teaching experience in order to help students "develop and enhance their growth mindsets through personal accountability and reflection".

You might want to have a look and share it with your own students . Carol Dweck: 'The whole idea of growth mindset is to say yes they can' Carol Dweck is education’s guru of the moment. The US academic’s “growth mindset” theory has taken schools on both sides of the Atlantic by storm. When TES met the Stanford University psychology professor at the Festival of Education at Wellington College last week, the mere mention of her name was sending teachers into shivers of excitement.

But the woman herself is refreshingly modest about the success of her philosophy. “You never know how influential your idea is going to be,” she says, smiling. “It’s really gratifying that people have resonated to it.” Like all good ideas, Professor Dweck’s is essentially a simple one – it says that an individual’s learning is shaped by whether they believe their intelligence is fixed or can be changed (see panel, below right). And it seems to have flicked a switch in thousands of teachers’ heads.

A means of marginalisation? Inevitably, the backlash has begun. She is visibly saddened to hear that her work has been interpreted in this way. Egna lärarreflektioner kring statiskt och dynamiskt tankesätt efter läsningen av Dwecks Mindset. Efter att jag läste ut Nottinghams bok Utmanande undervisning i klassrummet för #pedaläslyft var jag lite intresserad av att läsa vidare i Dwecks bok Mindset (Natur & Kultur 2015) som han bl a refererar till i Utmanande undervisning.

Jag har också sett boken delas i sociala medier så med en dag till förfogande började jag läsa för att ta reda på vad som gör boken så populär. Dweck börjar med att förklara varför hon var intresserad av att ta reda på varför vissa människor klarar av misslyckas och vad som får den att fortsätta. Enligt forna experter kunde det bero antingen på fysiska olikheter eller att det är vår bakgrund och sociala arv som styr oss. Idag är de flesta experter överens om att det är en växelverkan mellan dessa och att vi behöver stimulans för att utveckla oss. Statiskt och dynamiskt mindset – vad är skillnaden? Dweck forskade i nästan 20 år om detta och hon fann att olika Mindset styr oss i vårt tänkande. Motsatsen till detta är ett dynamiskt mindset. Beröm som blir fel. Establishing A Growth Mindset As A Teacher: 9 Affirming Statements. Establishing A Growth Mindset As A Teacher: 9 Statements Of Affirmation by Terry Heick The ability to change is among the least-appreciated professional characteristics of a teacher.

This is especially true as education systems react to both external pressure, and internal instinct to change into something closer to truly progressive learning environments. As I was reading through Jackie Gerstein’s Education 3.0: Altering Round Peg in Round Hole Education, several slides stood out to me (one was the focus of a post earlier this week) including the image above, which offers statements teachers can use to both affirm the need for change, and “coach” themselves into a mindset for both change, and hopefully growth.

You can find Jackie on twitter here, and her (excellent) blog here. 9 Statements Of Affirmation For Teaching (& Coaching) A Growth Mindset 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Growth Mindset and Why It Matters. Growth Mindsets: Creating Motivation and Productivity | Evoke Learning. The key to success and achieving our goals is not necessarily persistence, hard work and focus. These behaviours are the by-product of something else. What is actually critical to our success is our mindset. Mindsets are beliefs about ourselves and our most basic qualities, such as intelligence, talents and personality. We all have innate talents and skills, things that we are naturally good at or that set us apart from other people.

The trap that we can fall into is believing that we are special, that we are smarter than other people and do not have to work hard to be successful. The key to success is the adoption and development of a growth mindset that creates persistence and focus. When we realize we can change our own abilities, we bring our game to a whole new level. Similarly, people with a fixed mindset see hard work and effort as a bad thing, something only people with low capabilities and intelligence have to exert. How do we move from a fixed mindset to a growth mindset? Growth Mindset Maths - Growth Mindset Maths. Jlsu. Som en uppföljning till mitt förra blogginlägg om dynamiskt och statiskt tankesätt kommer här den s k isbergsillusionen. Isbergsillusionen visar exempel på vad som krävs för att bli framgångsrik, men som oftast inte syns på ytan.

När man ser någon som är riktigt duktig (t ex en idrottsutövare, en musiker, en jonglerare etc) ser det väldigt enkelt ut. Därför är det lätt att tro att det handlar om ”medfödd talang”. Det man dock inte ser är all den träning, den uppoffring och det hårda arbete som ligger bakom. Oftast är det de som tränar mest (och bäst) som når längst. Det är viktigt att eleverna förstår och lär sig detta, då det i allra högsta grad gäller framgång i studierna. Därför är det bra om man kan grundlägga detta i tidig ålder. Den som vill ha isbergsillusionen som pdf kan ladda ner den här: Isbergsillusionen.

Mindset Works®: Student Motivation through a Growth Mindset, by Carol Dweck, Ph.D. Vilket mindset har du när du möter dina elever? Har du någonsin funderat över varför vissa elever fortsätter försöka trots motgångar medan andra ger upp? Det här är ett område som har intresserat forskaren Carol Dweck under många år. I sin forskning har hon kommit fram till att det finns två huvudkategorier av tänkesätt som styr vårt handlande; ett fixerat – ”Så här är det! Det här kan jag/kan jag inte!” – och ett mer flexibelt – ”Så här är det just nu.

Det här kan jag förbättra!” Dweck kallar de två tänkesätten för fixed mindset respektive growth mindset. En människa har sällan samma mindset i alla situationer. Eller av sina kompetenser och färdigheter i ämnet:”Jag kan lösa svåra tal om jag använder uppställningar.” Ibland är elevens mindset beroende av vilken form av feedback läraren ger eleven:”Du har en talang för matematik.” Eller:”Du använde bra strategier när du löste uppgiften.” Utveckla ett growth mindset med processfeedback I stället bör vi inrikta oss på att ge processfeedback:“Det här var ett bra resultat.

Why Talking About the Brain Can Empower Learners. Knowledge about how the brain works can make a big difference when confronting difficult learning situations. If you have a growth mindset and are aware of the ability to improve oneself, a challenge can be welcome (versus those with a fixed mindset who are averse to the failures a challenge may bring). Stanford University professor of psychology Carol Dweck, who has been leading the research in this field, discusses “The power of believing that you can improve” in this TED talk.

In one example, she talks about students who made vast improvements on test scores once they learned about the growth mindset: “This happened because the meaning of effort and difficulty were transformed. Before, effort and difficulty made them feel dumb, made them feel like giving up, but now, effort and difficulty, that’s when their neurons are making new connections, stronger connections. That’s when they’re getting smarter.”