background preloader

BFL

Facebook Twitter

Bedömning av lärande – för lärande – mot lärande! – Mitt Flippade Klassrum. Så var då dagen här.

Bedömning av lärande – för lärande – mot lärande! – Mitt Flippade Klassrum

Den dagen då årets formativa undervisning och formativa bedömning skulle summeras i ett betyg. En bokstav som ska motsvara elevens kunskapsnivå. Tre saker kan jag konstatera efter att upploppet är avklarat: 1. Den berömda ”slutspurten” uteblev. 2. 3. Varje lektion har använts till att eleven har arbetat med förmågorna. Att sätta ett ”rättvist” betyg baserat på elevens måluppfyllelse utifrån kunskapskraven i respektive ämne har aldrig känts så enkelt som idag. Formativ bedömning som information och kommunikation. För mig är formativ bedömning ett förhållningssätt till undervisning.

Formativ bedömning som information och kommunikation

Dessutom sätter jag likhetstecken mellan Bedömning för lärande (BFL) och formativ bedömning. Inför en föreläsning om formativ bedömning ville jag hitta ett nytt perspektiv att beskriva vad formativ bedömning är; ett perspektiv som kunde vara tydligt och användbart för föreläsningens målgrupp, vilken var anställda pedagoger inom Centrum för flerspråkigt lärande i Sundsvalls kommun. Dessa är främst modersmålslärare med mycket varierad bakgrund vad gäller kultur och utbildning.

Därför blev tydligheten extra viktig. Jag hade dessutom föreläst för samma grupp terminen före, med formativ bedömning i fokus, så en ny vinkel var nödvändig. Det slog mig då att en gemensam nämnare för de fem nyckelstrategierna kunde vara information, främst utifrån tanken att återkoppling (feedback) är såpass centralt i formativ bedömning. Information är tätt sammankopplat med kommunikation.

 Filmarkiv Bedömning För Lärande – NORDSTRÖM EDUCATION. Formativ bedömning- Nyckelstrategi 1.

Andras träd

A Must Have Rubric for Effective Implementation of PBL in Your School. May , 2014 Project based learning is a teaching learning methodology that has been widely praised for its efficacy in enhancing learning achievements.The premise underlying PBL revolves around getting students engaged in authentic learning events through the integration of mini-projects in class.

A Must Have Rubric for Effective Implementation of PBL in Your School

These projects can be as short as one day and as long as a year. However, there is a difference between mere projects and project based learning. This table from Teachbytes provides a great illustration of the nuances between the two concepts. Check out the full graphic from this page. Att tydliggöra språkliga mål. Vikten av att tydliggöra mål och kunskapskrav är något som vi ofta lyfter som en framgångsfaktor, speciellt alla vi som på ett eller annat sätt arbetar med bedömning för lärande och de olika nyckelstrategierna.

Att tydliggöra språkliga mål

Men hur ofta lyfter vi vikten av att tydliggöra de språkliga mål som eleverna ska nå och de språkliga förmågor som undervisningen ska träna eleverna i? Språkliga mål, tänker ni. Vad pratar hon om nu? Det finns väl inget som heter så i våra styrdokument? Och det gör det kanske inte. Språkinriktad undervisning inom alla ämnen är en didaktik där de ämnesmässiga målen och språkfärdighetsmålen är explicita. Under läsåret 2013/2014 har jag fått möjlighet att leda en språkutvecklingsgrupp på min skola och vi hade vår sista träff förra veckan. Bedömning för lärandet Borås stad.

Bedömning av lärande – för lärande – mot lärande! Så var då dagen här.

Bedömning av lärande – för lärande – mot lärande!

Den dagen då årets formativa undervisning och formativa bedömning skulle summeras i ett betyg. En bokstav som ska motsvara elevens kunskapsnivå. Tre saker kan jag konstatera efter att upploppet är avklarat: 1. Den berömda ”slutspurten” uteblev. 2. 3. Varje lektion har använts till att eleven har arbetat med förmågorna. Effektiv bedömning – min checklista! Sitter du som jag och rättar och bedömer elevarbeten inför nästa vecka?

Effektiv bedömning – min checklista!

Det är märkligt att det är ett arbete som jag och många med mig drar sig för. När man väl sitter där och läser, tittar eller lyssnar är det ju oftast jätteinspirerande och man blir både stolt, överraskad och får hjälp med vidare planering. Så vad är det som gör att man drar sig och gruvar sig innan man väl sitter där? Exempel på några bedömningstekniker som tydliggör mål och kunskapskrav.

Hur kan man tänka runt planering? …på många olika sätt tänker vi.

Hur kan man tänka runt planering?

De exempel vi visat i olika sammanhang (se nedan) får man använda som eventuell inspiration om man så önskar, men det finns ingen ”stockholmsmall” för en planering. Har aldrig funnits, vill vi gärna förtydliga. Bedömning för lärande. Lär dig grunderna. Länkarkiv med filmer inom formativ bedömning @ Nordström Education. Skrivet av Daniel Nordström För er som är intresserade utav att fördjupa Er inom formativ bedömning hittar Ni en sammanställning av filmer och videoklipp.

Länkarkiv med filmer inom formativ bedömning @ Nordström Education

Sammanställningen finns även digitalt i Pearltrees för Er som enkelt vill kunna få en översikt av de olika filmerna och videoklippen. I sammanställningen hittar ni bland annat filmer från Skolverket, GR Utbildning, UR Samtiden, Dylan William, Pedagog Stockholm och Skolvärlden. Lärare i Svedala berättar om sin BFL-resa – artikel. Läs även ”Synligt lärande – en obekväm, men ärlig kompis” och följ Joakim på Twitter Om den rävsax vi sitter i och om en som har förstått Även om jag försöker hänga med och lära nytt inom pedagogik, är det inte alltid jag verkligen tänder till på nya metoder.

Lärare i Svedala berättar om sin BFL-resa – artikel

Efter att ha sett Dylan Williams föreläsning på Youtube, samt dokumentären ”The classroom experiment” hände däremot precis det. Jag var nästan lite hög efteråt. Förmodligen för att hans sätt att beskriva BFL svarade på många frågor och funderingar jag haft kring min egen undervisning. Steget från teori till måndag morgon i klassrummet är tyvärr ofta alltför långt. Mikael_parknas: 3 snabba tips från John Hattie... Munkegärdeskolans bedömningpolicy, .docx. Plan1.jpg (1034×776) Sommarläsning #3. I slutet av sommarlovet kastade en lärare ut en skolfråga på Twitter: Vilken är din största utmaning inför kommande läsår?

Sommarläsning #3

Mitt svar blev: Att följa upp vad varje elev lär sig genom min undervisning.