background preloader

Biologi

Facebook Twitter

Exclusive: World’s first baby born with new “3 parent” technique. By Jessica Hamzelou It’s a boy!

Exclusive: World’s first baby born with new “3 parent” technique

A five-month-old boy is the first baby to be born using a new technique that incorporates DNA from three people, New Scientist can reveal. “This is great news and a huge deal,” says Dusko Ilic at King’s College London, who wasn’t involved in the work. “It’s revolutionary.” The controversial technique, which allows parents with rare genetic mutations to have healthy babies, has only been legally approved in the UK. The boy’s mother carries genes for Leigh syndrome, a fatal disorder that affects the developing nervous system.

Advertisement Around a quarter of her mitochondria have the disease-causing mutation. Zhang has been working on a way to avoid mitochondrial disease using a so-called “three-parent” technique. But this technique wasn’t appropriate for the couple – as Muslims, they were opposed to the destruction of two embryos. Zhang’s team used this approach to create five embryos, only one of which developed normally. A remaining concern is safety. Droger och dilemman. Nervsystemet för högstadiet. Nervsystemet ser till att vi upplever med våra fem sinnen.

Nervsystemet för högstadiet

Dessa är syn, hörsel, lukt, smak samt känsel såsom fysisk smärta, kyla och värme. Dessa fem sinnen startar nervimpulser som strax därefter når hjärnan. På så vis upplever vi med sinnena. Vidare ser nervsystemet till att vi kan tänka och att många automatiska funktioner fungerar i vår kropp. Exempel på dessa kan vara matspjälkning samt ökad puls och andning när vi anstränger oss fysiskt. Nedbrytning_bla_0.pdf. Lär på ditt sätt. Det nationella provet i Biologi för årskurs 9 består av fyra delprov: Delprov A1 och A2 som handlar om att du ska svara på olika frågor rörande biologins värld.

Lär på ditt sätt

De två avslutande delproven A3 och B är en förberedelse och ett genomförande av en laboration. Kom ihåg att de nationella proven är bara ETT tillfälle bland MÅNGA andra att visa vad du kan. Prata gärna med dina lärare för att få reda på vad du själv kan träna mer på! Här på Schoolido hittar du en massa material för att klara nationella proven bra. Frågor, svar, kommentarer, tips och råd på hur du kan göra, allt finns här! Det nationella provet i Fysik för årskurs 9 består av fyra delprov: Delprov A1 och A2 som handlar om att du ska svara på olika frågor rörande fysikens värld. Här på Schoolido hittar du massa material för att klara nationella proven bra. Det nationella provet i Kemi för årskurs 9 består av fyra delprov: Delprov A1 och A2 som handlar om att du ska svara på olika frågor rörande kemins värld. Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik. Miracle of life.

Fotosyntesen. Narkoswebben - Film om matspjälkning. Matspjälkningen. Animerad film om matspjälkningen En liten animerad klickbar film om matspjälkningen.

Matspjälkningen

Stegför steg förklaras på svenska. Matspjälkningen, steg för steg. Rolig och klickbar animering. Välj den mat som skall brytas ner. 3D Human Anatomy. Det virtuella örat - Webbprogram om ljud, buller och hörsel. Klimatskola. Kroppen - 1177. Science Worksheets. Lär på ditt sätt. Biologi årskurs 7-9 - undervisningsstöd. Så funkar cellen. Kroppen del 1, cellen och kroppens utsida. Kroppen del 2, skelett och muskler.

Kroppen del 3 ,hjärtat och blodet. Kroppen: Hjärtat och blodomloppet. Matspjälkningskanalen. Inledning.

Matspjälkningskanalen.

Matspjälkning (även digestion) är nedbrytningen av föda till former som kan tas upp av organismen. Hos däggdjur består detta av nedbrytande av mat till mindre komponenter, som kan tas upp i blodet. Nedbrytningen sker i matspjälkningssystemet (digestionssystemet). Maten sönderdelas mekaniskt av tänderna i munnen, varigenom saliv utsöndras som bland annat innehåller enzymet amylas. Amylas startar en reaktion där kolhydrater (sockerarter) bryts ner till enklare beståndsdelar. Nedre magmunnen portionerar maten till tolvfingertarmen, som är tunntarmens första del. De spjälkade molekylerna, samt återvunnen galla, tas upp i tarmen till blod- och lymfkärl varifrån de transporteras via portvenen till levern och vidare till vävnader och celler. Tema Kroppen. Kroppen del 4, andningen och rösten. En cell-sam historia Komplett.

Livets utveckling timeline. Den mänskliga resan. Människans historia. Hjärtats normala funktion. Konkret och kreativ NO. Publicerad: 19 oktober, 2016.

Konkret och kreativ NO

Forskare genmanipulerade mänskliga embryon. Se hjärnan. Nya biologin. EvoGameBoard_PL_sv.png 1 328×3 806 bildpunkter. Evolution. De tidigaste organismerna var encelliga och levde för tre och en halv miljarder år sedan.

Evolution

Alla organismer har genomgått en evolution och skillnaderna mellan dem beror på gradvisa anpassningar till olika livsmiljöer. Evolutionära förändringar har oftast lett till mer komplexa former men ibland har organismer förenklats, till exempel parasiter. Med evolutionsteorin kunde Charles Darwin förklara hur olika arter av växter och djur har förändrats och utvecklats sedan livet började på jorden. Av allt liv som funnits har 99,9% dött ut. Av nu levande flercelliga arter har nästan två miljoner hittills beskrivits. Fem frågor om evolution. Näringskedjor. Dramatisera kretslopp och näringskedjor - biologi årkurs 4-6 - undervisningsstöd. Dela in klassen i grupper om 4-5 elever i varje grupp.

Dramatisera kretslopp och näringskedjor - biologi årkurs 4-6 - undervisningsstöd

Skriv upp förloppen nedan på lappar och ge en lapp till varje elevgrupp. Grupperna får inte avslöja för varandra vad de har fått för förlopp att spela upp. Fossil. Kunskapsbanken, Fossilguiden - Unga Fakta. Kunskapsbanken, Livets utveckling - Unga Fakta. Evas vinterplåster - Smitta och Immunförsvaret. Matspjälkningskanalen. Fotosyntes frokenMC.