background preloader

Resurs/stöd

Facebook Twitter

Öppna frågor. Att mötas med hjärtat - Barn är fantastiska. Hinderschema1.

Språkstörning, dyslexi

ADHD/Autism. Länkbibliotek skola-lärare - ABA Learning. Sociala berättelser/seriesamtal. Anpassningar/stöd. IT resurser. Planer och program. Inkludering. Studiepaket - NPF. Förståelse, kunskap och pedagogiska konsekvenser Introduktion Studiepaketet vänder sig i första hand till dig som möter barn och elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) som autismspektrumtillstånd och adhd i ditt pedagogiska arbete, från förskola till gymnasiet.

Studiepaket - NPF

Innehållet är även överförbart till arbetet med andra barn och elever i uppmärksamhets- och samspelssvårigheter. Materialet kan användas som kompetensutveckling i ditt arbetslag eller för egna studier.

Bildstöd

TSS.