background preloader

Föreläsningar

Facebook Twitter

Läs- och språksatsningen. Fortsättning på hur jag som lärare kan lära ut self-monitoring, självövervakning, till elever i tidiga skolår integrerat med RT i lässtrategiundervisningen. Fortsättning på förra inlägget, dvs. del 2. Läraren modellerar Läraren startade med att modellera medvetenhet om när något verkar konstigt i innehållet. Eleverna fick använda något de kallar clicks and clunks. Ett click är när läsaren förstår handlingen eller de centrala idéerna i texten och ett clunk är när läsaren inte förstår. Lärarens modellering skedde under högläsningsstunderna. Strategier för självövervakning och självkorrigering modelleras och lärs ut under lärarens modellering och i minilektioner. Läraren modellerar hur denne med sina självövervaknings-frågor skapar mening av texten. Rent praktiskt kan modellering handla om något så enkelt som att läraren under sin högläsning läser ett ord fel och då stannar upp, lyfter sin clunk-pinne och säger att det här verkar inte stämma.

Cliff-hanger skrev Angelika. Referenser: ''Mouse for sale'' - animated short film. Måste språk och kunskapsutveckling gå hand i hand? Framtidens läromedel 2014: Utmanande lärande i klassrummet. How To Help Every Child Fulfil Their Potential. Hjärnans dag 2015: Spring för att gymma hjärnan. Dear Teacher: Heartfelt Advice for Teachers from Students. Begripligt och meningsfullt – Förstelärarbloggen.

Anna Ekström, Skolverkets generaldirektör intervjuas av Magnus Anclair, projektledare för Skolforum, under Skolforum 2015.

Begripligt och meningsfullt – Förstelärarbloggen

Hur gör vi skolan begriplig och meningsfull för alla elever? Vad innebär egentligen motivation? Om detta skriver jag i mitt andra inlägg i serien om Glömstaskolans pyramid. På Glömstaskolan arbetar vi efter principerna i pyramiden du ser ovan. Vår vision är en hållbar utveckling ur alla perspektiv - du mår bra, din omgivning mår bra och det finns en inbyggd utveckling som ställer om efter nya råd och rön i samhället. I tre inlägg här på bloggen kommer jag att gå närmare in på vad de här begreppen innebär för mig i mitt arbete på Glömstaskolan.

Under Skolforum lyssnade jag till Anna Ekström, Skolverkets generaldirektör. Jag ska göra allt jag kan för att eleverna ska känna så stor motivation som möjligt. Lärande kräver motivation. Mål och mening Hur skapar vi då motivation? En tydlig och gemensam målbild gör lärprocessen mer begriplig och meningsfull. Tidigare webbseminarier - SPSM. Här publiceras tidigare webbseminarier.

Tidigare webbseminarier - SPSM

Tänk på att webbseminarierna speglar de förhållanden som rådde då de spelades in. HODA- Hörteknik i skolan och dess användning i skolan Sändes måndagen den 13 april 2015. Håkan Bergkvist, samordnare för Auditiv miljö, föreläser om HODA-rapporten som släpptes i början av mars 2015. Hur kan elever med hörselnedsättning få en fungerande skolvardag, där förutsättningar för delaktighet finns? BFL - Lilla Edet. Christian Lundahl. Skolvärlden. Dylan Wiliam. Pedagog Stockholm. Pedagog Värmland. UR Samtiden. Skolverkets filmer. Orka plugga. Kommunförbundet Skåne. Kommunförbundet Skåne. KvUtiS- Michael Rystad. Övriga filmklipp. Torghandel Göteborg.

Kollegialt lärande

Dylan Wiliam ger dig nycklar som öppnar elevernas resurser i klassrummet. Pixelföreläsning med Mona Røsseland on Vimeo. Fortbildande föreläsningar 2015. Rita Pierson: Every kid needs a champion. Lärarkvällarna - Ledarskap i och utanför klassrummet. Tio lektioner i språkdidaktik: Lust att skriva. Hjärnans makt: Minne och kreativitet. Aspergers syndrom - en introduktion.

7164-706-1. Lessons Worth Sharing. No hands up. Elevhälsa: De saknade eleverna. John Hattie: Visible Learning Pt1. Disasters and below average methods. Klassrumsexperimentet: Handuppräckningsförbud. Perspektiv på läsning - Barbro Westlund, Stockholms universitet, föreläser om läsförståelse. BFL i undervisning – en metodöversikt. BFL i undervisning – en metodöversikt Innehåll:En metodöversikt1 Tydliggöra mål och kriterier för framgång >>2 Skapa aktiviteter som synliggör lärandet >>3 Återkoppling som för lärandet framåt >>4 Aktivera eleverna som lärresurser för varandra >>5 Aktivera eleven som ägare av sin egen lärprocess >> Bedömning för lärande i undervisning Skolforskaren Dylan Wiliam som tagit fram de fem bedömning-för-lärande-strategierna har också presenterat praktiska tekniker som kan användas för att arbeta med strategierna i undervisning.

BFL i undervisning – en metodöversikt

Många av teknikerna fungerar genom att ge eleverna möjlighet till reflektion och genom att aktivera dem. Andra tekniker syftar främst till att ge läraren återkoppling på vad eleverna får ut av undervisningen eller att signalera till läraren när eleverna inte förstår det som undervisningen handlar om. Vill du själv bidra till denna sammanställning kan du skriva här på vår Facebooksida. Tillbaka upp 1) Tydliggöra mål och kriterier för framgång Tillbaka upp. Skolforum 2013: Från ABC och läskondis till läsförståelse och läslust.