background preloader

Anpassningar/stöd

Facebook Twitter

Förstelärare i Svedala. Du vet vilka jag talar om.

Förstelärare i Svedala

Du har förstås mött dem. Eleverna som inte följer dina regler, inte rättar sig när du säger till, inte är intresserade av din undervisning, inte låter sig skrämmas av dina hot om konsekvenser, utan som snarare verkar anstränga sig för att motarbeta dig så ofta det går. Ibland hamnar vi i perioder när vi inte når fram. Ständiga konflikter leder till känslan av förlorad kontroll. Stress, ilska, uppgivenhet. Tio tips för en inkluderande skolstart. Många barn och ungdomar är nervösa nu, inte bara pirr i magen utan kanske har de ångest inför omställningen från lov till skola.

Tio tips för en inkluderande skolstart

Hjälp dem att komma tillbaka genom att förbereda dem noga på vad som sker den närmaste veckan. Här är tio tips för att få elever som har en positiv inställning till skolan: Whatiamgoodat_swedish-2. In this classroom, the kids can’t sit still. Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram – en sammanställning av de nya bestämmelserna. Från och med 1 juli 2014 har bestämmelserna om stödinsatser i skolan ändrats, och Skolverket har reviderat de allmänna råden.

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram – en sammanställning av de nya bestämmelserna

Eftersom det kommer en del frågor och många inte känner sig helt på det klara med vad som gäller har jag försökt att göra en sammanställning om de nya bestämmelserna. StoÌdinsatser foÌr elever med NPF utifraÌn TBF.pdf. Snorkel.se. Stödmaterial för inkludering av elever med NPF,AST.pdf. Specialpedagogen.

Råd till pedagoger vid adhd/add - www.lul.se. Att undervisa och pedagogiskt bemöta ett barn med adhd/add erbjuder intressanta utmaningar.

Råd till pedagoger vid adhd/add - www.lul.se

Ju mer man som pedagog känner till och förstår funktionshindret, desto bättre rustad är man att stödja barnets utveckling. I detta faktablad ges en kortfattad vägledning för det praktiska pedagogiska vardagsarbetet med dessa barn. Råden och tipsen är generella men varje barn är unikt och det gäller att prova sig fram till fungerande lösningar för just det barnet. De svårigheter barn med adhd/add har varierar, men de mest typiska dragen är dels uppmärksamhetsproblem, dels impulsivitet och överaktivitet. För flertalet barn med adhd/add gäller att svårigheterna ofta ökar i ostrukturerade situationer, situationer som kräver egen planering och styrning, och i förhållande till uppgifter som är enformiga och repetitiva.

ART. A Trick to Help Kids with Letter Reversals. Owen is almost 4 1/2, and we have been working on two new skills with his name lately – to write it with lowercase letters (as opposed to all capitals, which is how I taught him at first) and to stop reversing capital N.

A Trick to Help Kids with Letter Reversals

The other day it dawned on me that I could use the same concept as our Magic Math activity to enable him to check his writing of his name himself! This idea is not meant to be a treatment for kids who have truly been diagnosed with dyslexia or other learning disabilities – I don’t have the experience to be able to say whether this would be helpful in those cases or not. Barn gör rätt om de kan. I stadsdelen Kirseberg i Malmö har alla pedagoger i skola och fritidshem fått möjlighet att utbilda sig i metoden CPS, Collaborative Problem Solving.

Barn gör rätt om de kan

Ross W Greenes böcker Explosiva barn och Vilse i skolan som beskriver hans metod att möta barn och ungdomar med framförallt utagerande beteenden har mött stort intresse, inte minst bland specialpedagoger och speciallärare. Ross W Greene är lektor i psykologi vid Harvard Medical School i usa. Kaosteknik. "Arga barn behöver hjälp att tänka" – Neeeeej!

"Arga barn behöver hjälp att tänka"

Jag tänker inte äta. Tidsenliga lärverktyg - Umeå Kommun. Att-undervisa-och-pedagogiskt-bemota-barn-elever-med-adhd. Extra anpassningar. StoÌdinsatser foÌr elever med NPF utifraÌn TBF.pdf. Stödinsatser: extra anpassningar, särskilt stöd och åp - exempel. ”Jag har fastnat” – Elev. Emil Jansson Okt 13 ”Jag har fastnat” – Elev Gjorde en svensk översättning över en 3B4ME bild. gjorde den i prezi så det är clipartbilder.

”Jag har fastnat” – Elev

Klicka på bilden så får du en större kopia. Teaching Students with Attention Deficit Disorder. If you find this page useful, please share it. Tips och råd om att strukturera och planera vardagen för ett barn med ADHD och Asperger. Specialundervisning för alla elever. Satsar en elev på betyget A i engelska eller kämpar eleven med att klara kunskapskraven för betyget E i matematik?

Specialundervisning för alla elever

Då är eleven välkommen att delta i specialundervisning. När jag möter de blivande sexornas föräldrar varje vårtermin så bjuder jag in alla elever till specialundervisning. Under elevens fyra år på högstadiet träffar alla elever på mig och extra anpassningar och/ eller särskilt stöd i något sammanhang. Att välkomna alla från start lägger grunden till framgångsrika och effektiva specialpedagogiska insatser framöver. Jag tänker att varje elev är speciell och har sina unika behov och styrkor. Specialundervisning kan vara allt från extra anpassningar i klassrummet som t ex inlästa läromedel och hörlurar till särskilt stöd som t ex en egen arbetsplats, ett personligt utformat schema och enskild undervisning.

Vad utmärker en inkluderande skola? Inkluderande undervisning- vad kan man lära av forskningen? Klassrumsstrategier. Det finns exempel på klassrumsstrategier som andra gjort tidigare, men jag tycker att det behövs en motsvarande med lite mer färg.

Klassrumsstrategier

Därför har jag gjort två olika layouter varav den ena i några olika färgkombinationer. Om du gillar dem får du använda dem fritt och sprida dem till kollegor. Längst ner finns samma bild på andra språk (norsk, english & suomeksi). Klicka på bilden för att öppna den i full storlek.