background preloader

Vadue

Facebook Twitter

Videoer

Daniels (13) hjerteskjærende oppgjør med mobberne – VG. Se Daniels (13) hjerteskjærende oppgjør med mobberne Volume 90% Press shift question mark to access a list of keyboard shortcuts Keyboard Shortcuts play/pause increase volume decrease volume seek forwards seek backwards toggle captions toggle fullscreen.

Daniels (13) hjerteskjærende oppgjør med mobberne – VG

- Lett å mobbe digitalt. 5 råd for å unngå digital mobbing 1.

- Lett å mobbe digitalt

Ta mobbing via sosiale medier på alvor 2. Snakk med barn og unge om nettbruk og nettvett tidlig 3. 4. 5. To av tre barn har opplevd mobbing via nettet eller mobil, ifølge en undersøkelse som Telenor gjorde i 2008. Er det ulovlig å mobbe på nett? Det finnes tre typer politiattester: - en "vanlig" attest - en "uttømmende" attest - en "begrenset" attest I den uttømmende politiattesten finnes absolutt alle opplysninger som er å finne i både straffe- og bøteregisteret ditt - uansett hvor lenge det er siden disse er begått.

Er det ulovlig å mobbe på nett?

Skal du for eksempel begynne i forsvaret, i kriminalomsorgen, i politiet, i et vaktselskap eller jobber relatert til luftfart/flyplass, du vil adoptere barn eller liknende, går de gjennom den uttømmende politiattesten. I den vanlige/ordinære politiattesten, som du får hvis ikke loven sier noe annet, blir stort sett alle opplysninger som er mer enn to eller fem år gamle utelatt.

En begrenset politiattest viser kun saker som vil ha betydning for det arbeidet eller oppdraget du skal ha. Er digital mobbing verre enn tradisjonell mobbing? Konklusjonen kommer etter en nasjonal undersøkelse der over tre tusen ungdommer deltok i alderen 15-16 år.

Er digital mobbing verre enn tradisjonell mobbing?

Et av funnene er at digital mobbing kan gi større angstsymptomer enn ved tradisjonell mobbing. – Dette med anonymitet kan føre til mer engstelse hos offeret. Barnet vet ikke alltid hvem mobberen er. Ved tradisjonell mobbing har man et konkret ansikt å forholde seg til, sier Sjursø. På internett er det dessuten muligheter for å nå et større publikum, sier Sjursø.

. – Så er det jo dette med uforutsigbarheten og uvissheten om når mobbingen vil skje. Dobbelt opp Både internasjonal og nasjonal forskning viser at det å bli mobbet tradisjonelt og digitalt overlapper med 80-90 prosent. . – Ofte blir mobbing på skolen fulgt opp hjemme på mobil, enten det er på SMS eller sosiale medier. Det betyr også at skolen kan gjøre en del for å stoppe plagingen, påpeker Sjursø. . – Som voksen må man være bevisst om det som rører seg i barnas liv på nett. Digital mobbing forårsaker mest angst. Markedsførings-informasjonskapsler brukes til å spore besøkende på tvers av hjemmesider.

Digital mobbing forårsaker mest angst

Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte brukeren, og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjeparts-annonsører. Navn: _lp4_u Leverandør: .forskning.no Formål: Samler informasjon om brukerne og deres aktivitet på nettstedet gjennom innebygde videospillere med det formål å levere målrettet annonsering. Utløpsdato: ett år Navn: YSC Leverandør: .youtube.com. Digital mobbing kan føre til angstsymptomer - Læringsmiljøsenteret. Både digital og tradisjonell mobbing kjennetegnes av repeterte negative handlinger utført av en eller flere mot en person som har vanskelig for å forsvare seg.

Digital mobbing kan føre til angstsymptomer - Læringsmiljøsenteret

Tidligere studier har vist en sammenheng mellom tradisjonell mobbing og symptomer på depresjon og angst. En ny studie fra Læringsmiljøsenteret sammenligner ulike emosjonelle konsekvenser av digital og tradisjonell mobbing. – Vår studie finner blant annet en sterkere sammenheng mellom digital mobbing og symptomer på angst enn mellom tradisjonell mobbing og symptomer på angst, sier stipendiat Ida Risanger Sjursø, som sammenligner digital mobbing og trasidjonell mobbing i sitt doktorgradsprosjekt.

Anonymitet og publisitet Mens tradisjonell mobbing foregår ansikt til ansikt, oppstår digital mobbing på digitale arenaer som Snapchat, Facebook og Instagram. . – Anonymitet kan føre til at maktubalansen blir større, noe som kan føre til mer engstelse hos den som blir mobbet fordi man ikke vet hvem som mobber. Referanse: Sjursø, I. Digitalt undervisningsopplegg om nettmobbing og nettvett - Bruk Hue. Hva skal skolen gjøre med digital mobbing? Mobbing på nett kan være vanskelig å avdekke.

Skolen har likevel et ansvar, hvis krenkelsene fører til at elevene ikke har det trygt og godt på skolen. Barn trenger voksne de kan stole på, som de vet ikke blir sinte. Dette er avgjørende for at de skal søke hjelp når de gjør noe dumt eller opplever mobbing og ubehagelige ting på nett. De fleste som blir mobbet på nettet, blir også mobbet på tradisjonelt vis. Skolen har et ansvar Mobbing ved hjelp av mobiltelefon og på nett foregår mest utenfor skolen, men kan likevel påvirke hvordan eleven har det på skolen. Tips til hva skoler bør gjøre. Medietilsynet. Det er viktig å ta kloke valg på internett, og barn trenger hjelp og gode eksempler fra tidlig alder.

Medietilsynet

Digiduck er en digital bok, med tilhørende spill, som handler om hvordan den unge vennegjengen takler at noen blir utestengt og får delt bilder de ikke ønsket. Møt andungen Digiduck som ønsker å legge ut et litt rart bilde av vennen sin gasse.gris på "Familiefarmen" - en nettspillside der alle vennene hans er med. Han mener egentlig bare å være morsom, men heldigvis dukker Kloke_ugle opp med gode råd. Han forteller og viser Digiduck hvordan vennene hans kan komme til å reagere på dette bildet, og hvordan ting kan bli annerledes for Digiduck fremover hvis han velger å dele bildet. Hva lærer han av Kloke_ugle? Kloke_ugle minner oss om at vennskap og kritisk medieforståelse henger tett sammen.