background preloader

Mobbing via sosiale medier

Facebook Twitter

- Lett å mobbe digitalt. 5 råd for å unngå digital mobbing 1.

- Lett å mobbe digitalt

Ta mobbing via sosiale medier på alvor 2. Snakk med barn og unge om nettbruk og nettvett tidlig 3. 4. 5. To av tre barn har opplevd mobbing via nettet eller mobil, ifølge en undersøkelse som Telenor gjorde i 2008. Mobbing og Sosiale medier - Mental Helse. 1. feb 2018 Psykobloggen Av Charlene N.

Mobbing og Sosiale medier - Mental Helse

Nedrum Hva er greia med at så mange mennesker tror de vet hva du tenker, føler, har gått igjennom, og hvordan og hvorfor du gjør og er som du er? Elevundersøkelsen 2018: Mobbing og arbeidsro. I 2018 svarer 6,1 prosent av elevene at de blir mobbet to til tre ganger i måneden eller oftere.

Elevundersøkelsen 2018: Mobbing og arbeidsro

I 2017 svarte 6,6 prosent av elevene dette. De første resultatene fra Elevundersøkelsen 2018 på nasjonalt nivå er klare. NTNU Samfunnsforskning har i en analyse sett nærmere på spørsmålene om mobbing og arbeidsro. Tallene fra elevundersøkelsen Resultatene fra 2019 publiseres 14. februar. Se resultatene fra tidligere års elevundersøkelser i Skoleporten Hovedfunnene i undersøkelsen Mobbing 6,1 prosent av elevene svarer at de i en eller annen kombinasjon blir mobbet av medelever, digitalt mobbet av noen på skolen eller mobbet av voksne på skolen, to til tre ganger i måneden eller oftere.

Mobbet av elever på skolen 4,6 prosent av elevene svarer at de blir mobbet av andre elever på skolen to til tre ganger i måneden eller oftere.Av disse svarer 66,5 prosent at de ble kalt stygge ting og ertet på en sårende måte. 46,1 prosent ble holdt utenfor og baksnakket, mens 23,9 prosent opplevde fysisk mobbing. 50.000 barn og unge opplever mobbing. Medietilsynet.

Det er viktig å ta kloke valg på internett, og barn trenger hjelp og gode eksempler fra tidlig alder.

Medietilsynet

Digiduck er en digital bok, med tilhørende spill, som handler om hvordan den unge vennegjengen takler at noen blir utestengt og får delt bilder de ikke ønsket. Møt andungen Digiduck som ønsker å legge ut et litt rart bilde av vennen sin gasse.gris på "Familiefarmen" - en nettspillside der alle vennene hans er med. Han mener egentlig bare å være morsom, men heldigvis dukker Kloke_ugle opp med gode råd. Han forteller og viser Digiduck hvordan vennene hans kan komme til å reagere på dette bildet, og hvordan ting kan bli annerledes for Digiduck fremover hvis han velger å dele bildet. Digital mobbing - baksiden av sosiale medier - ITpro.no. Sosiale medier er nå fullstendig integrert i samfunnet vårt, og digital mobbing har blitt et økende problem.

Digital mobbing - baksiden av sosiale medier - ITpro.no

Vi lever i et samfunn der sosiale medier er en like naturlig del av hverdagen som å spise frokost om morgenen. Barn begynner å bruke apper som Facebook og Instagram i veldig ung alder, og ofte uten tilstrekkelig tilsyn fra voksne. Nye apper rettet mot barn og ungdom dukker stadig opp, og hver dag brukes disse appene til å gjøre livet grusomt for noen andre. Vi har gått fra mobbing på skoleplassen og på veien hjem, til mobbing døgnet rundt – via sosiale medier.

For et par uker siden dukket det opp enda en nyhet om digital mobbing; voldsvideoer ble spredt på Facebook. Digital mobbing kommer i mange formater. Ingen gjemmesteder Innovasjoner innenfor teknologi har brakt med seg mange goder til samfunnet, men det har også skapt en arena der enda flere tør å ytre sine innerste tanker uten å bry seg om hvem som ser det. Les også: Hva gjør du for å skape et tryggere internett? Sosiale medier, en oppfordring til mobbing? System Administrator Publisert: 04.04.2014 04:00 Sist oppdatert: 16.10.2019 06:05 Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen vil bekjempe den digitale mobbingen ved å styrke elevers digitale dømmekraft.

Sosiale medier, en oppfordring til mobbing?

Mange unge blir daglig trakassert på sosiale medier, og de voksne har ofte ingen ide om hva som foregår. Mediene er tilgjengelig nesten overalt og er i konstant utvikling. Dette skaper utfordringer. Mobbing er ikke lenger bare forbundet med fysisk vold og sårende kommentarer direkte til mobbeofferet. Hva er digital mobbing? - Læringsmiljøsenteret. Mobbing kan finne sted på den digitale arena, eller gjennom sosiale medier. Dette kaller vi digital mobbing. Hvorfor mobber man digitalt? Hovedmotivet for å mobbe andre på tradisjonell måte og digitalt er det samme; makt over den man utsetter for noe negativt og tilhørighet til/med de man plager samen med; proaktiv aggresjon. Forskning viser imidlertid at de som driver med digital mobbing selv også ofte blir utsatt for det, samtidig som de som blir utsatt for tradisjonell mobbing har en økt sannsynlighet for å mobbe digitalt. Hevnmotivet blir av mange forskere trukket frem som et viktig tilleggsmotiv når det gjelder digital mobbing, det er altså lettere å ta igjen når man ikke ser personen.

Mange velger også denne formen for mobbing fordi voksne ikke i samme grad er til stede på den digital arena sammenlignet med den fysiske, dermed kan det være vanskeligere å oppdage denne type mobbing. Kriteriene for mobbing kan ha et litt annet innhold når mobbingen foregår digitalt Se også: