background preloader

Tehtävät ja materiaalit

Facebook Twitter

Miten käytän Dialogitaitaja-materiaalia? Dialogisen työskentelyn kulku. Dialogisen työskentelyn periaatteet. Dialogitaidot.

Timantit, helmet ja muut lisämateriaalit

1. Minä dialogin osapuolena. 2. Kohtaamisia: Mulla on tapana. 3. Dialogitaidot tutuksi! 4. Ovi - kehollinen viestintä. 5. Eläytyvä kuuntelu. 6. Kertomuksen rakentaminen sanakorteilla. 8. Tunnista reaktiosi! 9. Mitä tuli kirjoitettua? 10. Auts! Hups! vai Häh? 11. Tienviitat ristiriitatilanteisiin. 12. Keskustelu dialogikorteilla. Työskentelyideoita blogissa.