background preloader

Ulroje

Facebook Twitter

Ulrika Öjerbäck

Geografi

Värdegrund. Svenska. Kooperativt lärande. English. Teoretiskt perspektiv – Kooperativt Lärande. Situation 1: Tänk dig ett klassrum fullt med elever.

Teoretiskt perspektiv – Kooperativt Lärande

Föreställ dig nu att läraren står framför klassen med en säck full av värdefulla mynt. Läraren meddelar klassen att hen kommer att sätta igång en 3-minuters timer och sedan kasta alla mynten ut i hela klassrummet. Läraren fortsätter sedan att säga: ”Efter tre minuter har gått så får ni behålla alla mynt ni tagit!” Läraren kastar sedan mynten ut i klassrummet. Hur skulle beteendet se ut hos eleverna nu? Situation 2: Föreställ dig nu samma lärare, samma elever, samma säck med mynt, och samma 3-minuters timer men med en förändring. Hur skulle beteendet se ut hos eleverna nu? Samma elever, med samma mängd av belöningar och samma tidskrav skulle antingen vara i en konkurrenssituation eller i en mycket samarbetsvillig situation beroende hur läraren strukturerar samarbetet i gruppen.

Kunskaper och färdigheter – Kooperativt Lärande. Denna vecka har vi övat på och repeterat den digitala klockan.

Kunskaper och färdigheter – Kooperativt Lärande

Den är fortfarande lite lurig men fler och fler av eleverna förstår allt mer. Vi började i veckan med att använda oss av Concept Cartoons i helklass för att repetera kunskaperna. Senare i veckan valde jag att använda strukturen Inre-yttre cirkel med den digitala klockan. Eleverna i den inre cirkel fick varsin liten klocka. Eleverna i den yttre cirkeln fick varsitt kort med en tidsangivelse, till exempel 01:15, 22:45, 08:30.

Eleverna i den yttre cirkeln fick instruktionerna att be eleven mitt emot ställa in klockan på den tiden kortet anger. Det fanns då två scenarion: Scenario 1 Eleven har ställt klockan på rätt tid. Struktur: Fråga, pausa, nedslag & studs – Kooperativt Lärande. Vill du variera vanlig handuppräckning?

Struktur: Fråga, pausa, nedslag & studs – Kooperativt Lärande

Gillar du EPA och Par På Tid? Att arbeta elevaktivt och med Kooperativt Lärande kräver ofta att man växlar olika strukturer för att motivera eleverna med nya strukturer och frågekonstellationer. Olika strukturer vid frågor ger motiverade elever och samtalen får ett större djup. Vid traditionell handuppräckning kan du använda Fråga, pausa, nedslag och studs för att engagera eleverna då de blir på helspänn efter att en elev svarat; de lyssnar intensivt för att själva göra sig beredd på vem som får frågan härnäst.

Strukturen skapar ett flöde i samtal i en större grupp och lägger över ansvar på eleverna att strukturera samtalen i klassen med intressanta tankar och funderingar. På engelska kallas denna struktur för pose, paus, pounce & bounce. Lärande i cirkelmodellen – Kooperativt Lärande. Kooperativt Lärande (KL) passar väldigt bra att använda tillsammans med genrepedagogik och cirkelmodellen.

Lärande i cirkelmodellen – Kooperativt Lärande

Cirkelmodellen är en modell som utgår från Vygotskijs proximala utvecklingszon – att det som görs med hjälp idag kan göras själv imorgon. Gibbons (2006) skriver om hur lärare med hjälp av stödstrukturer (scaffolding) kan hjälpa eleverna att utvecklas. Gibbons beskriver vidare hur man med hjälp av cirkelmodellen kan bygga upp elevernas kunskap på ett sätt så att de till slut klarar av det själva. Cirkelmodellen består av fyra faser. Samhällskunskap. Verktyg. English activities for ESL EFL for kids + adults free online.

40 maps that explain the world. Maps can be a remarkably powerful tool for understanding the world and how it works, but they show only what you ask them to.

40 maps that explain the world

So when we saw a post sweeping the Web titled "40 maps they didn't teach you in school," one of which happens to be a WorldViews original, I thought we might be able to contribute our own collection. Some of these are pretty nerdy, but I think they're no less fascinating and easily understandable. A majority are original to this blog, with others from a variety of sources. I've included a link for further reading on close to every one. [Additional read: How Ukraine became Ukraine and 40 more maps that explain the world] 1. Click to enlarge. What's more amazing: how much things have changed over the last 1,800 years, a major chunk of the civilizational history of humanity, or how many of this map's divisions are still with us today?

2. Click to enlarge. This might be useful in planning your next vacation, although there are some big surprises in the results. 3. Listening skills practice. Themes 4-6 ⋆ Elementary, Links. Studieteknik - Kimstudies.

Lgr11

Bokpratsspel ny version. Träna digitalt. Dogboy och Oliver Twist. Läsförståelse svenska. Samtal mellan två lärare: Skolverkets webbaserade kurs om betyg och bedömning - modul 5. Malin, bedömningskursens femte (och näst sista) modul handlar om dokumentation.

Samtal mellan två lärare: Skolverkets webbaserade kurs om betyg och bedömning - modul 5

Den stora frågan är förstås: Hur ska jag dokumentera elevernas kunskapsutveckling på ett för dem begripligt sätt, som också hjälper mig vid betygssättning och som helst inte tar för mycket av min tid i anspråk? Det är onekligen så att Måhl, Gustavsson och Sundbalds bok Betygssättning - en handbok tillsammans med vår lärplattform SchoolSoft hjälpt mig oerhört mycket vad gäller dokumentation. Tidigare har jag brottats med matriser i pappersform som jag fyllt i för varje elev. (Rekommenderas inte! Min primära dokumentation, så som resultat på prov eller muntlig anföranden sparar jag på två ställen: Prov, resultatlistor och ifyllda matriser och anteckningar från muntliga anföranden och seminarier sparar jag i ett arkiv, en stor papplåda för A4-papper (en per ämne och läsår).

Eleverna har rätt till fortlöpande information, vilket informationen efter varje arbetsområde kan ses som. Svenska skriva. Spel och lekar. Appar och andra användbara tips. JUDENDOM OCH ISLAM. Samtalsstrukturer och gruppindelningar. Planera och undervisa.