background preloader

Ullan kansio

Facebook Twitter

World Atlas: All the Mountains of the World. The major mountains of our planet Click a mountain name here below and display its location, its highest summit with its altitude.

World Atlas: All the Mountains of the World

Seppo.io. Opi pelaamalla Seppo avaa koulun ovet maailmaan.

Seppo.io

Se on väline, jonka avulla tutkiva ja kokemuksellinen oppiminen tulee osaksi koulun arkea. Pelien avulla oppiminen voidaan siirtää luokan ja koulun seinien ulkopuolelle – helposti ja turvallisesti. Seppo on verkossa toimiva ohjelma, jolla voit luoda oman oppimispelin. Se toimii kaikilla kouluasteilla esikoulusta yliopistoon. Tabletit pelivälineinä Opettaja valitsee opittavan aiheen ja luo peliin tehtävät, joita oppilaat ratkovat ryhmissä. Membrane Transport Animation. Sisältö — Tietoa myös käyttöoikeuksista ja päivityksistä. Lu­ki­on bi­o­lo­gi­an/maan­tie­teen ma­te­ri­aa­lia — Sisältö Verk­ko­jul­kai­suis­sa ole­va ri­kas­tus­ma­te­ri­aa­li tar­koit­taa oppi­kir­jan ohel­la käy­tet­tä­vää ope­tus­ta ja opis­ke­lua tu­ke­vaa ai­neis­toa.

Sisältö — Tietoa myös käyttöoikeuksista ja päivityksistä

Ma­te­ri­aa­lia voi ku­kin opet­ta­ja hyö­dyn­tää it­sel­leen so­pi­val­la ta­val­la. Sen käy­tös­tä on opas­tus­ta tä­män leh­den vii­mei­ses­sä ar­tik­ke­lis­sa. Jul­kai­sut on teh­ty kai­kis­ta lu­ki­on bi­o­lo­gi­an ja maan­tie­teen val­ta­kun­nal­li­sis­ta pa­kol­li­sis­ta ja sy­ven­tä­vis­tä kurs­seis­ta ge4- kurs­sia lukuunottamatta. Sen si­säl­töä on mu­ka­na maan­tie­teen 1. kurs­sin ar­tik­ke­leis­sa. Si­säl­lön run­ko­na on mit­ta­va ko­ko­el­ma ai­heit­tain jär­jes­tet­ty­jä link­ke­jä hy­vil­le net­ti­si­vuil­le, uu­ti­siin ja mui­hin läh­tei­siin. Jul­kai­suis­sa on run­saas­ti valo­ku­vi­a­ni ja muu­ta kuva- ja kart­ta-ai­neis­toa. Six creative ways to teach genetics.

Pelasta järvi. Create Custom Map. Business Insider. Metsäkurssi, PUUT ja PENSAAT. Watch 1000 Years of European Borders Change In 3 Minutes. Valokuvapankki – Geopiste – Maantieteen opetuksen resurssikeskus. Geopisteeseen on koottu parhaita paloja professori Toive Aartolahden mittavasta opetusdiojen kokoelmasta.

Valokuvapankki – Geopiste – Maantieteen opetuksen resurssikeskus

Niissä käsitellään pääosin pinnanmuotoja ja luonnonmaantieteellisiä ilmiöitä. Tällä hetkellä pääset tarkastelemaan kuvia täällä. Muistathan, että nämä kuvat on tarkoitettu vain opetuskäyttöön. Kuvien tekijänoikeus säilyy kuvaajalla, vaikka kuvia pääseekin käyttämään www-sivujen kautta. Kuvapankkia pyritään jatkuvasti laajentamaan. Valokuvakilpailun satoa voit tarkastella täällä: Kuvia voi käyttää opetuskäyttöön, mutta muistathan aina mainita kuvan ottajan, mikäli käytät kuvaa. 5. Kuvien lahjoittaminen Jos haluat lahjoittaa kuvia, voit tehdä sen tästä:

Preventing Our Oceans from Becoming Dumps. Mercator Puzzle! Materiaalipankki. Jarin blogi - biologiaa ja maantiedettä: Lukion uusi opetussuunnitelma ja teemaopinnot. Opetushallitus on julkaissut syksyllä 2015 vahvistettavasta ja elokuussa 2016 käyttöön otettavasta lukion opetussuunitelmasta luonnoksen.

Jarin blogi - biologiaa ja maantiedettä: Lukion uusi opetussuunnitelma ja teemaopinnot

Biologiassa ja maantieteessä kurssit modernisoituvat selvästi. Esimerkiksi maantieteessä geomedia ja kiertotalous tulevat olemaan hyvin keskeisessä osassa. Valitettavaa kuitenkin on se, ettei poliittisten päättäjien asettama liian kiireinen valmisteluaikataulu ole mahdollistanut sisältöjen hiomista aivan loppuun asti. Biologia ja maantiede ovat sellaisia oppiaineita, joissa arviointi uudistuu enemmän kuin useimmissa muissa oppiaineissa. The sound of climate change from the Amazon to the Arctic. Mikko Saari - ajatuksia johtamisesta, opetuksesta ja kasvatuksesta: Kohti uutta luovaa ja oppimista rakastavaa tulevaisuuden koulua - opettajan TVT:n kehityksen portaat. Kuvaan tässä tekstissä ajatuksen opettajan tvt-taitojen pedagogisista tasoista (kuvio opettajan tvt:n kehityksen portaat), joilla tällä hetkellä liikumme ja joiden perustalta määrittyvät myös koulumme toiminnalliset valmiudet vastata yhteiskunnan haasteisiin.

Mikko Saari - ajatuksia johtamisesta, opetuksesta ja kasvatuksesta: Kohti uutta luovaa ja oppimista rakastavaa tulevaisuuden koulua - opettajan TVT:n kehityksen portaat

Toivon kommentteja kuviosta, joka on muodostettu puhtaasti arkiajattelun perustalta. Kuvio muodostui, kun kävimme Kajaanin kaupungin tietohallintopäällikkö Kari Hyvösen (@KariHyvönen) kanssa innostavan keskustelun tvt:n kehittämisen tavoitteista, nykytilasta sekä mahdollisista kehityksen haasteista. Haasteita olen kuvannut jo aiemmin blogissa Tieto- ja viestintäteknologia on mahdollisuus laajentaa oppimisen todellisuutta - mikä estää linjakasta kehitystyötä? Tietohallintopäällikkö esitti yleisen kysymyksen, mihin tvt:n kehitystyössä kouluissa tulisi pyrkiä ja miksi. Vastaukseksi muodostui alla esitelty kuvio. How Our World Would Look If You Were A Bird. Famous landmarks like the Arc Du Triumph, the Pyramids of Giza, and the Sagrada Familia have been photographed countless times by photographers from around the world, and they are recognizable to most, if not all, of us.

How Our World Would Look If You Were A Bird

Maps That Prove You Don't Really Know Earth. Energiapeli. Biologian ainedidaktiikka. Tällä harjoitustyöllä voidaan demonstroida erilaisten maaperien vaikutusta eroosion nopeuteen.

Biologian ainedidaktiikka

Välineet: saksetmittalasi Aineet: kolme muovipulloakolme purkkiamultaakarikettanaruaruohon siemeniä, esim. rairuoho kasvaa nopeasti Kolmesta pullosta leikataan irti osa reunasta, niin että pullot voidaan asettaa lappeelleen (kts. kuva) ja niissä voidaan kasvattaa kasveja. Pullot täytetään identtisillä määrillä multaa niin, että multa on painettu tiukaksi. Kun siemenet ovat itäneet ja pullossa on tarpeeksi kasvustoa, koe voidaan aloittaa. Lapappadolcen kuva tuloksista ( Kun vettä on kertynyt kuhunkin purkkiin noin desin verran, kertyneen veden väriä voi vertailla.

Monialaiset oppimiskokonaisuudet -kuka,mitä,häh? - Opsia etsimässä - Vuodatus.net. Jos jotakin oivalsin pikku retkestäni isolle kirkolle Kansallisille peruskoulupäiville, oli se ymmärrys siitä, että vaikka itse olen - ja lukuisat kollegani ovat - keskustelleet uuden opetussuunnitelman teemoista ja lähtökohdista jo kohta kyllästymiseen saakka, riviopettajat eivät ole.

Monialaiset oppimiskokonaisuudet -kuka,mitä,häh? - Opsia etsimässä - Vuodatus.net

Herättelin tätä ajatusta jo viikko takaperin, kun entinen kuorokaverini soitteli varmaan yli vuoden radiohiljaisuuden jälkeen. Tunnin jutusteltuamme pääsimme kiinni aiheeseen työ, jolloin hän totesi, että etsiessään puhelinnumeroani, jonka oli puhelimenvaihdon yhteydessä hukannut, hän törmäsi blogiini. Että mitä ihmettä sä keuhkoot? Että eikö suomalaisen koulun etumatka ole rakennettu juuri sillä, että opettajat toteuttavat opetustaan juuri niin kuin parhaaksi näkevät? No. Yksi aihe, johon noilla oikein mukavasti järjestetyillä päivillä pääsimme kiinni (kiitos OPH!) Ensimmäinen kommentti tästä aiheesta puhuttaessa on aina se, että alakoululle tämä ei ole hankalaa.

Mutta yläkoulu.