background preloader

Klockan

Facebook Twitter

Kunskapsstjärnan - memory. Begreppsbilder. Inre-yttre cirkel: Matematik – Kooperativt Lärande. Denna vecka har vi övat på och repeterat den digitala klockan.

Inre-yttre cirkel: Matematik – Kooperativt Lärande

Den är fortfarande lite lurig men fler och fler av eleverna förstår allt mer. Vi började i veckan med att använda oss av Concept Cartoons i helklass för att repetera kunskaperna. Senare i veckan valde jag att använda strukturen Inre-yttre cirkel med den digitala klockan. Eleverna i den inre cirkel fick varsin liten klocka. Eleverna i den yttre cirkeln fick varsitt kort med en tidsangivelse, till exempel 01:15, 22:45, 08:30. Eleverna i den yttre cirkeln fick instruktionerna att be eleven mitt emot ställa in klockan på den tiden kortet anger. Det fanns då två scenarion: Scenario 1 Eleven har ställt klockan på rätt tid. Scenario 2 Eleven har ställt klockan på fel tid. När klockorna är inställda på rätt tid flyttar eleverna ett steg åt vänster och får då en ny kompis att samtala med.

Struktur: Inre-yttre cirkel Strukturen inre yttre cirkel tränar förmågan att samarbeta i olika par. I "Allmänt" Runda bordet: Gruppstärkande. Klockan - Kims matematik. Två vägar mot att kunna digital tid. Vi jobbar för att bli förtrogna med digital tid.

Två vägar mot att kunna digital tid.

Ett gäng behöver träna vidare kring grunderna om hur man tänker kring digital tid och vad kvart, timme, halvtimme innebär. Medan andra kan det och jobbar med att omvandla tid mellan de olika enheterna. ……. Efter en gemensam genomgång där vi repeterar för alla hur man tänker och vad enheterna innebär så samlar jag ett gäng på mattan där vi repeterar klockan lite grundligare. Vi plockar fram en klocka i taget och funderar över vilka två tidskort som hör till klockan. Sedan drar vi ett fråge kort där det t.ex. kan stå ”Vad är klockan en kvart senare?” Eleverna fick sedan göra ett klockpapper hämtat från lektion.se. Den andra gruppen börjar med samma papper lite som uppvärmning. Dels skulle eleverna omvandla tid mellan olika enheter genom att klura på resultat från ett springlopp. På lektion.se heter de uppgifter jag använt:

Skapligt Enkelt matematiskt: Klockspelet. Det här spelet är dubbelt lärorikt och dubbelt kul.

Skapligt Enkelt matematiskt: Klockspelet

Dels är det kul att pyssla ihop det och dels är det kul och lärorikt att spela spelet när det är klart. Visst kan man som pedagog eller förälder själv tillverka spelet, men det blir ännu roligare om man gör det tillsammans. Ni behöver: Spelplan - ett stort färgat kraftigt papper eller ett par mindre små som tejpas ihop på baksidanKlockor - här är ett ark i PDF-format Tidskort - klipp ut ca 20 st i färgat papper. Gärna lite tjockare, så att de håller. Om man vill kan korten lamineras. Börja med att rita ut visare på klockorna. Sedan skall tidskorten skrivas.

Dekorera spelet genom att klippa ut bilder ur tidningar som passar till de olika klockslagen. Sedan är det dags att spela. Time Worksheets for Learning to Tell Time. Time Worksheets for Learning to Tell Time Here is a graphic preview for all of the time worksheets.

Time Worksheets for Learning to Tell Time

You can select different variables to customize these time worksheets for your needs. The time worksheets are randomly created and will never repeat so you have an endless supply of quality time worksheets to use in the classroom or at home. Our time worksheets are free to download, easy to use, and very flexible. These time worksheets are a great resource for children in Kindergarten, 1st Grade, 2nd Grade, 3rd Grade, 4th Grade, and 5th Grade. Digital Times Primary Teaching Resources and Printables. Analogue and digital half past times bingo (Ref: SB1338) A printable bingo set which includes analogue clock boards and digital clock boards.

Digital Times Primary Teaching Resources and Printables

Laminate the boards for extra durability. A simple but fun activity where children match the the digital half past cards to the analogue clocks on their board (or vice versa). Digital Times Teaching Resources Digital o’clock time fan (Ref: SB1416) A printable set of fan segments featuring digital o’clock times. Print on card, laminate, and assemble into pupil fans with a split pin. Digital 24 hour o’clock time fan (Ref: SB6840) A printable set of fan segments featuring digital 24 hour o’clock times. Analogue and digital o’clock times bingo (Ref: SB1303) A printable bingo set which includes analogue clock boards and digital clock boards.