background preloader

Matematik

Facebook Twitter

Matsalsmatte · Nicklas Mörk. Den här gången valde vi istället att presentera problemet “live”, men problemets karaktär och innehåll är givetvis fortfarande detsamma.

Matsalsmatte · Nicklas Mörk

Vi hade två olika glas med de skillnader som illustreras på bilden ovan. Inspirerade av ett problem konstruerat av Dan Meyer berättade vi kort för eleverna om hur många i vår ålder när vi var små fick dela 33 cl läsk med vårt syskon eller vår kamrat och att tågordningen var att den som hällde läsken i glasen inte fick välja glas. Därefter försökte jag fördela läsken så jämnt jag kunde mellan de två glasen. Elevernas uppgift blev naturligtvis att i sina grupper lista ut vilket glas som innehöll mest läsk med hjälp av matematiska beräkningar.

Först fick eleverna diskutera i sina grupper och sedan skicka fram en representant ifall de hade några frågor. Vi lärare rörde oss i matsalen mellan grupperna och ställde utmanande frågor till eleverna. Vi hade två olika glas med de skillnader som illustreras på bilden ovan. Resurscenter för matematik, naturvetenskap och teknik i skolan. Gissa de matematiska begreppen. Alternativa uppgifter. Alternativa uppgifter till testen i Förstå och använda tal – en handbok I dessa alternativa test är uppgifterna förändrade, men avsikten är att de ska testa detsamma som motsvarande uppgift i de ursprungliga testen.

Alternativa uppgifter

I de flesta fall är det de ingående talen som är förändrade, men i några fall är det sammanhang och frågeformulering som är förändrad. Även mindre förändringar kan påverka uppgiftens svårighetsgrad, så i vissa fall har uppgiften blivit enklare och i vissa fall svårare. Texten i uppgifterna kan vara en extra svårighet för vissa elever.

Läraren, eller någon annan, får gärna läsa uppgifterna för dem som har svårighet med läsning men läs inte ut talen i uppgifterna. Naturligtvis kan du också själv konstruera liknande uppgifter. Alternativa uppgifterTest 1Test 1 – lärarversion Test 2Test 2 – lärarversion Test 3Test 3 – lärarversion Test 4Test 4 – lärarversion. Matteva. Visa enskild publikation. Kursplan - Matematik (Grundskolan) Kursplan - Matematik Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer.

Kursplan - Matematik (Grundskolan)

Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som sådan. Matematisk verksamhet är till sin art en kreativ, reflekterande och problemlösande aktivitet som är nära kopplad till den samhälleliga, sociala och tekniska utvecklingen. Kunskaper i matematik ger människor förutsättningar att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer och ökar möjligheterna att delta i samhällets beslutsprocesser.

Ämnets syfte Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera och lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat. Centralt innehåll I årskurs 1-3 Taluppfattning och tals användning Algebra Geometri. Strävorna. Aktiviteter ordnade efter resp ruta 1A Grodhopp Hundrarutan – Gissa mitt tal Magisk triangel Magiska kvadrater På tal om musikal Satsa rätt Skillnad mer än ett!

Strävorna

Små och stora tal i biologi Stenhårda tal Sum it up Sweet Sixteen Tiotal och ental Tänk till tusen Uppslag: Bygg en fågelholk Uppslag: Gör en krypteringssnurra Uppslag: Matematik invikt i papperslådor Uppslag: Utmaningar med ett A4-papper X-kuber1B Grodhopp Hur många i varje ask? 1C Area med stickor Informationsbitar Rektangel Skuggor Stickor kors och tvärs Uppslag: Matematik invikt i papperslådor Vilken burk rymmer mest?

X-kuber1D Fönsterprojektet Satsa rätt Slipslådan Venn-diagram1E Bokstavsserier Skostorlek Uppslag: Gör en kypteringssnurra1F Bondgården Inte på rad Korsningar Uppslag: Problemlösningsmetoder Uppslag: Sommarlovscykling Uppslag: Vägspelet Vem åker inlines? Venn-diagram 2A Bilparkering Bråkspelet lapp på lapp Decimaltal på miniräknaren Färglägg decimaler Hoppa längd och kasta flygplan Hur mycket är ett milligram? Webbmatte.se. Lärportalen för matematik. Mina sidor - bokhylla. Matteva. Multiplikation (Skolår 5, De fyra räknesätten) Multiplikation är upprepad addition.

Multiplikation (Skolår 5, De fyra räknesätten)

Exempel: Hur mycket måste du betala för 7 godisar om de kostar 4 kronor styck? Vad blir 4 ⋅ 5 ⋅ 3? Börja med den första multiplikationen: Sedan räknar du Du kan också börja med och sedan räkna Svaret blir detsamma oavsett ordningen. Svar: 60 Multiplikation med 10, 100 och 1000 Det är enkelt att räkna ut 5 ⋅ 50. Eftersom 50 = 5 ⋅ 10 kan vi skriva uppgiften som: Räkna först ut 5 ⋅ 5. Räkna ut 7 ⋅ 800 Vi är duktiga på multiplikationstabellen och vet att Lägg sedan till de två nollorna som är kvar: Svar: 7 ⋅ 800 = 5600 Multiplikation i flera steg När större tal ska multipliceras som inte slutar på noll kan du räkna i flera steg. Räkna ut 3 ⋅ 52 Multiplicera först med tiotalet: Multiplicera sedan med entalet: Lägg ihop svaren: Svar: 3 ⋅ 52 = 156 Räkna ut 6 ⋅ 23,1 Avsluta med tiondelen: Svar: 6 ⋅ 23,1 = 138,6 Multiplikation med uppställning Precis som addition och subtraktion kan du även räkna multiplikation med uppställning.

Om du ska räkna ut 213 ⋅ 4 gör du såhär.