background preloader

Allmänt lärande

Facebook Twitter

Tutkivan Oppimisen Teoriaa. Pirita Seitamaa-Hakkarainen, Kai Hakkarainen Tutkivalla oppimisella tarkoitetaan sellaista oppimista, jossa tietoja ei omaksuta valmiina opettajalta tai oppikirjasta, vaan oppija ohjaa omaa oppimistaan asettamalla ongelmia, muodostamalla omia käsityksiään ja selityksiään sekä hakemalla tietoa itsenäisesti ja rakentamalla näin syntyneestä tiedosta laajempia kokonaisuuksia.

Tutkivan Oppimisen Teoriaa

Keskeistä on, että tutkimusprosessin jakaminen oppimisyhteisön sisällä ja yhteisön jäsenten jatkuva keskinäinen vuorovaikutus tukevat korkeatasoisten oppimistulosten saavuttamista. Opettajalla tai kouluttajalla on tärkeä tehtävä toimia tämän prosessin ohjaajana. Periaatteet Tutkiva oppiminen pohjautuu ajatukseen, jonka mukaan aikaisemmin luodun tiedon ymmärtäminen on psykologisella tasolla olennaisesti samanlainen prosessi kuin uuden tiedon luominen tieteessä tai keksimisessä. Tärkeitä tutkivan oppimisen perusperiaatteita ovat: Pyrkimys ymmärtämiseen ja ilmiöiden selittämiseen. Empatiförpackning. Resurscenter för matematik, naturvetenskap och teknik i skolan. Niin tietämätön, että luulee tietävänsä - Tervettä skeptisyyttä.

Ajattele asiaa, missä olet todella hyvä tai josta satut tietämään poikkeuksellisen paljon.

Niin tietämätön, että luulee tietävänsä - Tervettä skeptisyyttä

Se voi liittyä työhösi, harrastuksiin tai johonkin muuhun, mihin olet perehtynyt. Ehkä olet lähestulkoon Michelin-luokan kokki tai olet opiskellut Skotlannin historian läpikotaisin. Jokaisella on joku erityisosaamisalue. Melko varmasti olet myös kohdannut elämässäsi hetkiä, jolloin juuri oma osaamisalueesi tulee vastaan mielestäsi hirvittävällä tavalla väärin kuvattuna. Jos olet ollut kokkaamassa vuosien kokemuksella bravuuriruokaasi, ehkä joku einesruoalla elävä aloittelija on tullut kertomaan että teet sen väärin. Mieti kokemaasi turhautumisen määrää. Ja sitten muista, että sinä itse voit olla jollekin toiselle samanlaisen turhautumisen lähde.

Vuonna 1999 yhdysvaltalaisen Cornellin yliopiston psykologit David Dunning ja Justin Kruger julkaisivat tutkimuksen, josta oli tuleva klassikko. Tässä ei kuitenkaan ollut vielä koko tarina. Pedagogiset tukipaketit koottuna koulutusasteittain. Olen kirjoittanut blogiini pedagogisten tukitoimien paketteja henkilön eri elämänvaiheisiin.

Pedagogiset tukipaketit koottuna koulutusasteittain

Tälle sivulle ne on koottu allekkain linkkeinä ja pääset helposti katsomaan tarvitsemaasi. Toivottavasti ovat hyödyksi sinulle ammattilainen, vanhempi tai opiskelija. Ole hyvä =) Opeverkostot - Facebook. Osallistu tämän wikin rakenteluun.

opeverkostot - Facebook

OHJE: Lisää tietoja ja linkkejä: klikkaa Edit, kirjoita haluamaasi kohtaan (listat aakkosjärjestykseen) ja tallenna. Palaute. Some Excellent Educational YouTube Channels for Teachers. Microsoft Educator Community - Microsoft in Education. Teen Beginners. VL%20Summit Becoming%20SEWISE%5B1%5D 0. Pedagogik on Flipboard. Yksilöllinen oppiminen Lahti 2016. Ilmiopas. FLIPPED LEARNING IN FINLAND: Research for flipped learning. Homepage – New Pedagogies for Deep Learning. The 37 best websites for learning a new skill. These Are The 4 Concepts Shaping 21st Century Learning. December, 2014 Today's learning landscape is enriched with a variety of new concepts that were to the recent past foreign to many.

These Are The 4 Concepts Shaping 21st Century Learning

Of course learning is a dynamic field and it will always keep developing as human knowledge progresses. 33 Websites That Will Make You a Genius — Personal Growth. The web is increasingly becoming a powerful resource that can easily help you learn something new everyday.

33 Websites That Will Make You a Genius — Personal Growth

These awesome sites are just what you need. Paulaharjun yhteisöllinen verkkolehti. Suurin eroavaisuus perinteiseen alaluokkien lukkariin on se, että perinteinen on tehty luokka- ja opettajakohtaisesti.

Paulaharjun yhteisöllinen verkkolehti

Tässä se on tehty solu- tai luokka-aste kohtaisesti. Silloin oppilas voi valita useamman opettajan tai opetustyylin tarjoamasta valikoimasta itselleen sopivimman. Ohessa ensimmäisen vanha visualisoitu kiteytysversio alaluokkien Lukkarista Thinglinkillä. Computer Science Unplugged. Aktivoivia opetusmenetelmiä. Sovellukset ja välineet. Opeverkostot - home. Välkommen till en kunskapsbank för Learning study och Lesson study! Learning studies och lesson studies. Learning studies kan kortfattat beskrivas att lärarna (förslagsvis i ett lärarlag) inledningsvis kommer överens om ett lärandeobjekt.

Learning studies och lesson studies

Det vill säga något eleverna ska kunna eller som lärargruppen vill att eleverna ska kunna relaterat till kursplanemålen. Ett sådant lärandeobjekt kan vara att behärska procent eller att förstå =tecknets betydelse. Flipped Classroom 2.0: Competency Learning With Videos. The flipped classroom model generated a lot of excitement initially, but more recently some educators — even those who were initial advocates — have expressed disillusionment with the idea of assigning students to watch instructional videos at home and work on problem solving and practice in class.

Flipped Classroom 2.0: Competency Learning With Videos

Biggest criticisms: watching videos of lectures wasn’t all that revolutionary, that it perpetuated bad teaching and raised questions about equal access to digital technology. Now flipped classroom may have reached equilibrium, neither loved nor hated, just another potential tool for teachers — if done well. Oppitunnit lopetettiin – koululaiset innostuivat opiskelemaan. Lehtisaaren koulun luokassa käy tasainen puheensorina. 4 - 9 -luokkalaisista koostuva oppilasryhmä työskentelee sulassa sovussa ikäeroista huolimatta.

Oppitunnit lopetettiin – koululaiset innostuivat opiskelemaan

Kun toimittaja kysyy, mitä luokassa on tekeillään, neljäsluokkalainen Pyry Särkijärvi ottaa tilanteen haltuun. Hän lähtee haastattelemaan työtiimejä: – Faktatiimi, mitä olette tehneet ja mitä pitää vielä tehdä? Entä mediatiimi, missä mennään? Tiimit raportoivat Pyrylle. Ruokatunnit on niin kuin ennenkin – Pyry Särkijärvi. TEDxBozeman - Paul Andersen - Classroom Game Design.

Tasapainotaidot. Videot perinteisessä videosoittimessa Videot Youtubessa [ Välineenkäsittelytaidot ] [ Liikkumistaidot ] [ Tasapainotaidot ] Taitokartat PDF-versiona [ Välineenkäsittelytaidot ] [ Liikkumistaidot ] [ Tasapainotaidot ] Goda modeller. Goda modeller är en tjänst som drivs av Utbildningsstyrelsen och som är öppen för alla. Alla som arbetar i skolvärlden kan föreslå goda modeller för publicering. Förslag kan lämnas in av lärare, handledare, utvecklare, projektaktörer, rektorer – vem som helst som själv eller tillsammans med andra vill dela med sig av en god modell som utvecklats. En god modell kan vara en metod eller ett arbetssätt som har utvecklats för stödjande av undervisning och lärande, utveckling av samarbete, planering och organisering av verksamhet, nätverkande, utbildning av undervisningspersonal eller utvärdering.

Goda modeller. Intressanta artiklar. English Writing. Pedagogiska tips! Good practice pages. Svenska. Länktips åk F-6. Bloggar och hemsidor. Språk. Lundahl. Tips. Aktivera eleverna som lärresurs för varandra. Ideas for teachers. Skola. Skolutveckling lärande och lärarrollen. Learning.

Learning.