background preloader

Bedömning

Facebook Twitter

Verktyg för formativ bedömning. Min SETT-föreläsning – manus och bilder: Formativ bedömning som elevhälsoarbete. Formativ bedömning – en del av elevhälsoarbetet Skolan ska både förebygga och åtgärda situationer där elever riskerar att inte nå målen.

Min SETT-föreläsning – manus och bilder: Formativ bedömning som elevhälsoarbete

En effektiv återkoppling och en säker bedömningskompetens från lärarens sida är verktyg för att både förebygga och åtgärda svårigheter att nå målen. i min föreläsning vill jag diskutera de pedagogiska perspektiv som medvetet eller omedvetet ligger till grund för hur vi ser på skolans roll när elever hamnar i svåra situationer. Jag vill också visa konkret hur det ena perspektivet, det relationella, underlättar för ett kollegialt samarbete och lärande om måluppfyllelse och hur man kan utreda vad som ligger bakom elevers beteende eller uppvisade svårigheter. Formativ bedömning som förhållningssätt genomsyrar arbetet utifrån detta perspektiv som är evidensbaserat och bevisat effektivt.

Vilka tre saker gör att formativ bedömning är en del av ett elevhälsofrämjande arbete? Länkarkiv med filmer inom formativ bedömning @ Nordström Education. Skrivet av Daniel Nordström För er som är intresserade utav att fördjupa Er inom formativ bedömning hittar Ni en sammanställning av filmer och videoklipp.

Länkarkiv med filmer inom formativ bedömning @ Nordström Education

Sammanställningen finns även digitalt i Pearltrees för Er som enkelt vill kunna få en översikt av de olika filmerna och videoklippen. I sammanställningen hittar ni bland annat filmer från Skolverket, GR Utbildning, UR Samtiden, Dylan William, Pedagog Stockholm och Skolvärlden. "Första hjälpen"-kit för formativ bedömning @ Nordström Education. 9bce8bb3-6205-4be3-913f-d6861679f09c.pdf. UPDATE: 36 Digital Formative Assessment Tools for the Classroom. If you’ve followed our blog here at Teach Learn Grow, you know that we’re a huge proponent of formative assessment.

UPDATE: 36 Digital Formative Assessment Tools for the Classroom

There is no shortage of formative assessment techniques available to teachers to use in their classroom. They provide teachers the valuable feedback they need to adjust their teaching so student learning moves forward. Dipsticks: Efficient Ways to Check for Understanding. What strategy can double student learning gains? Betyg - Så funkar det! Det här är en film för vårdnadshavare i grundskolan om hur betygssättning går till.

Betyg - Så funkar det!

Den fungerar bra att visa på föräldramöten eller för föräldrar att titta på hemma. Filmen är helt fri att visa och sprida på det sätt ni tycker är lämpligt. Creative Commons-licensen finns längst ner på sidan. Svensk, arabisk, somalisk och engelsk textning går att slå av och på med "Subtitles/CC" nere till höger i videofönstret. Ett samarbetsprojekt pågår nu för att översätta till fler språk. Filmen finns också i en teckenspråkstolkad version. Filmen bygger på de frågor om betyg och kursplaner som Anna Karlefjärd (lärare och betygsforskare) och andra lärare har fått från elever och föräldrar.

Skolverkets filmer om att sätta betyg. Cross over #flipsv #genrepedagogik #bfl ”Vad kan jag göra bättre?” Fredag morgon: Vi är en kollega kort i eftermiddag – hur gör vi?

Cross over #flipsv #genrepedagogik #bfl ”Vad kan jag göra bättre?”

Vi två som är kvar planerade under dagen – de korta stunder vi möts i arbetsrummet, på väg till maten, på väg från kopiatorn, alltid på språng. Hon hade en idé till en bildlektion som utgår från NO/musik-temat våren. Att rita en vårblomma. Hon tog fram material till det. Fredag eftermiddag: Jag visade och kommenterade filmen (eleverna i åk 1 förstod inget annars)och ibland stoppade jag och lät mina elever ge förslag till Austin. Kartläggaren. Formativ. Referat av Att följande lärande – formativ bedömning i praktiken av Dylan Wiliams. Referat av Att följande lärande – formativ bedömning i praktiken av Dylan Wiliams (Studentlitteratur, 2013) Att jag valt att läsa just denna bok är för att jag ska ha läst något inom forskning inom den fortbildning vi har inom vår skola det här läsåret, och jag vill själv fördjupa mig inom det formativa arbetssättet så valet föll på Dylan Wiliams för att jag tycker han har många goda tankar.

Referat av Att följande lärande – formativ bedömning i praktiken av Dylan Wiliams

Jag skriver därför ihop ett referat av texten för att kunna dela till mina kollegor på vår studiedag den 7 januari 2014, men även för det utvidgade kollegiet. Utgåvan jag har läst är en specialutgåva för Stockholm stad varpå sidhänvisningarna är gjorda utifrån den, men förlaget är Studentlitteratur och boken kom ut 2013. Boken är skriven med en inledande del om vad skolprestationers betyder, vad tre olika generationer säger om forskning och några argument för formativ bedömning. Boken slutar med konkreta exempel för varje nyckelstrategi. Skolprestationers betydelse var befinner sig eleven? 1. 1. 2. 3. Formativ bedömning. Samtiden - Att bedöma lärande : Feedback, feedup, feedforward. Föreläsning: “Bedömning för lärande med digitala verktyg” Framgångskartan – ett sätt att synliggöra lärandet. Efter två förkylningar och mässan NKUL i Norge har jag äntligen lyckats ta mig samman och skrivit ihop denna text.

Framgångskartan – ett sätt att synliggöra lärandet

En text som jag sett väldigt mycket fram emot att skriva sedan jag fick frågan. Om Josef Holmqvist (@holmqvist85 på Twitter) Jag heter Josef Holmqvist. Jag mottog fredagen den 3e maj min lärarexamen som ger mig behörighet att undervisa elever i ämnena idrott och hälsa (år 1 grundskola – år 3 på gymnasiet) samt naturkunskap (3-9 Bi, Fy, Ke och NK på gymnasiet). Sedan november 2012 jobbar jag i ett utbildningsföretag som heter Creaza. Formativ bedömning. Examples of Formative Assessment. When incorporated into classroom practice, the formative assessment process provides information needed to adjust teaching and learning while they are still happening.

Examples of Formative Assessment

The process serves as practice for the student and a check for understanding during the learning process. The formative assessment process guides teachers in making decisions about future instruction. Here are a few examples that may be used in the classroom during the formative assessment process to collect evidence of student learning. Videoforedrag.