background preloader

Tips

Facebook Twitter

Focusing Fun for ADHD - Games to Help Kids Practice Focus. Fantastiska Föräldrar. LATHUND FÖR PEDAGOGER med hoppiga, ofokuserade, tysta eller arga elever 1.

Fantastiska Föräldrar

Inta (eller pröva) positionen: Du ansvarar för att undervisa eleven som den är. Oavsett orsaker till att eleven är som den är. Den som tar ansvar kan också påverka, medan den som pekar på ansvar hos någon annan inte kommer påverka positivt alls. 2. 3. 4. Parlör för pedagogproffs – vilka ord ska man använda och vilka ska undvikas? Dags att ta nya tag och komma igång med undervisning, rutiner, kollegialt samarbete och lärande.

Parlör för pedagogproffs – vilka ord ska man använda och vilka ska undvikas?

Jag har satt ihop en lista med centrala ord och begrepp för att använda i kommunikation kring elevärenden eller granskning av undervisning. Syftet är att rensa i floran av olika uttryck som används och som inte alltid är kompatibla med det som vår skollag eller våra skolmyndigheter använder och därmed inte är forskningsförankrade. Om vi använder fel ord finns risken att vi landar i synsätt som inte är framåtsyftande. Att använda rätt ord däremot påverkar vår förmåga att utreda, samtala och undanröja hinder för lärande vilket i sin tur bidrar till kompetensutveckling hos alla som jobbar i skolan. Därför satte jag mig ned och funderade över vilka ord och uttryck som är viktigast att ha koll på och vilka som man bör undvika.

Funktionsnedsättning – en nedsättning av psykisk eller fysisk förmåga hos en person. lärmiljö – allt det som påverkar lärandet i skolan för elever. Källor: Unga Fakta - en sajt för nyfikna! Ett supportsystem för lärare. Litteratur tips. BOKTIPS. Webbsidor. S arbetsmaterial. I arbetsmaterialet har vi samlat övningar som hjälper dig att på ett enkelt och systematiskt sätt erövra talekonsten.

s arbetsmaterial

I lärarhandledningen får du som pedagog en kort sammanfattning av retorikens historia och tips på hur du kan använda partesmodellen – en arbetsgång för talare – tillsammans med dina elever. Materialet passar lika bra för den nyfikna, pratglada 9-åringen som för den tonårstysta 14-åringen. Du anpassar enkelt materialet efter just dina elever och era förutsättningar. Både lärarhandledning och övningshäfte innehåller konkreta uppgifter som inte kräver långa förberedelser. Kopieringsunderlag och aktivitetskort gör materialet lättarbetat.

Använd innehållet i alla ämnen och gör det lika naturligt för eleverna att tala om kemilabben som om sitt fritidsintresse. Lärarhandledning för pedagoger Om retorikens historia, partesmodellen och retorikämnets koppling till läroplanen. >> Ladda ner lärarhandledningen Övningar Åtta sidor fulla med roliga, spännande övningar för klassrummet. Webbsidor.

Lektioners struktur

Startsida. Kolla källan. Lektionsbanken.se - Lärare inspirerar lärare. Lektionsbanken.se - Lärare inspirerar lärare. Särbegåvade barn – råd till skolan, från en förälder. Högt begåvade barn kan vara en enorm utmaning, för lärare, rektor, specialpedagog och föräldrar.

Särbegåvade barn – råd till skolan, från en förälder

I många länder räknas de översta 2–5 procenten som särskilt begåvade. Det betyder ett barn per 20–50 barn, alltså rimligen flera stycken på varje skola. Bland de med högst begåvning finns barn som trivs i skolan, barn som inte fungerar särskilt bra i skolan, och många, många som förstår allt snabbt, och sedan sitter hundratals timmar och väntar på att få lära sig något nytt. Trots att de har rätt att få undervisning på sin nivå, och trots att riskerna om de inte får det är hemska. Många högt begåvade barn mår mycket dåligt En del högt begåvade barn känner sig utanför, protesterar mot lärare och andra auktoriteter, får känslomässiga utbrott. Skolan: lägg allt krut på att skapa intellektuell stimulans! Är du lärare? I andra länder identifieras högt begåvade i 5-årsåldern Avsätt tid för läsecirklar på er skola. Socialmedicinsk tidskrift har ett gratis temanummer om särbegåvning. Tänk inte så här. Läxhjälp och undervisning online.

Fiskar, solrosen, sandlådan, tornet, kattmammor, samma fo... Sweden Academy. Lektionsbanken.se - Lärare inspirerar lärare. Page. Tipsbanken är en ny portal för pedagogisk personal i skolan som samlar tips, råd och idéer för att förenkla och förbättra samarbetet i vardagen mellan pedagogen och elever med och i olika typer av svårigheter.

page

Tips och idéer kommer från pedagoger som delat med sig under våra VIS-kurser (Verksamt i skolan). Du kan läsa alla tips genom att välja det område som du är intresserad av i menyn till höger. Kommer du på nya saker som du vill tipsa om finns möjlighet att göra detta. Vi förbehåller oss rätten att själva avgöra vilka tips som ska införas och när. Denna sida är under ständig utveckling och vi hoppas att det finns sådant som kan hjälpa elever att få en bättre skolvardag och att gå rakryggade genom hela skolan. Tipsen kommer från konkreta situationer där pedagoger använt dem.