background preloader

Skriva

Facebook Twitter

Genrepedagogik och cirkelmodellen - att utmana och stötta. ”Idag ska vi skriva sagor. Ta nu fram era sagoböcker och låt fantasin flöda”. Så här kunde det nog låta i mitt klassrum, innan jag fick upp ögonen för genrepedagogik och cirkelmodellen. Fokus låg på lust, fantasi och skrivregler, men för att kunna skriva behövs så mycket mer. Framförallt behövs stöttning, ett ämnesspecifikt ordförråd, återkoppling och strukturer för skrivande.

Barnen ska i årskurs 1-3 möta flera olika texttyper; berättande, poetiska, beskrivande och instruerande. Cirkelmodellen består av fyra faser. I den första fasen bygger man upp förkunskaper om ämnet. I fas två studerar man texter inom genren för att få förebilder och vi laborerar med text. Vi läser på många olika sätt. I närläsningen läser vi en del av en text tillsammans på projektorn (OH-apparaten fungerar också). Nu är det dags att skriva en gemensam text och då har vi kommit fram till den tredje fasen.

Att diskutera: 1. Skriva sig till läsning. Till hösten – ännu mer ASL | Tangentdansen. Vad händer med Tangentdansen till hösten? Under två års tid har bloggen Tangentdansen dokumenterat det pågående arbetet i en klass på Mårängskolan i Boden. Min klass, som nu går vidare till mellanstadiet under en ny lärares engagemang och ledning. Vad händer då med allt vårt arbete som ligger som ett inspirationsbibliotek här på bloggen? Jag kommer parkera, arkivera, dirigera allt vårt arbete som finns här under en flik i vad som kommer bli den nya Tangentdansen bloggen. Tangentdansen är mitt registrerade domännamn och det kommer verka i en ny form.

Jag tar mig an en ny årskurs etta till hösten och då kommer jag för första gången kunna dokumentera arbetet med ASL i en etta i nutid. Jag kommer också arbeta efter det här materialet, som en testpilot skulle man kunna säga. Arbetet bygger mycket på det jag gjorde i årskurs ett med mina Tangentbarn, men det är uppfräschat och med en del helt nya övningar, utvecklat och förbättrat förstås /Christer Friman. First grade writing rubric. Rate Your Writing Chart. This summer is flying by and I’m starting to feel a little panicky even though school doesn’t start until the last week of August. It’s time to get crackin’ on my to do list. I’m sure many of you have seen this rating chart on Pinterest.

Not only do I love it, but I NEED it! The only problem is that it’s geared towards 1st grade. I haven’t decided if I want to start with the 4 sample on top or the 1 sample. Book Report Poster (UPDATED) | Squarehead Teachers. Thank you to Diane for submitting this fun book report poster. It’s legal size (paper) worksheet and is great for lower grades (or as an easy project for upper grades). Great end of the year project (present on your favorite book from the year) or as an end of the quarter/semester project.

Click here for the Word Doc: Book Report Poster- legal size Like what you see? Like this: Like Loading... Related Friday Folders: Sending Papers Home Every teacher has to send papers home. In "Management" End of the Year Writing: Yearbook So many of the important assessments students face nowadays require competent writing. In "End of the Year" My First Giveaway! **GIVEAWAY HAS ENDED** And now, what you've all been waiting for... my first giveaway! In "Books" Compare and Contrast Two or More Characters in a Story {Freebies Included!} I'm back for the next part of our character development lesson using Verdi by Janell Cannon.

For this lesson, I will be sharing how we used the book to compare and contrast two or more characters in a story, drawing on specific details from the text. To read the first blog post in this series, and to grab the free Inferring Character Traits Graphic Organizer, click HERE. To check out my other blog post series on character development, click HERE and HERE! Since our last lesson on inferring character traits through dialogue, my students learned that there are a number of different ways that an author reveals information about a character in a text.

Physical traits (both explicit and inferred)actionsthoughtsdialogueinteractions with other characters Once my students had a solid understanding of characterization, we jumped right into comparing and contrasting. With this anchor chart, we discussed the terms compare and contrast. LEKTIONSFÖRSLAG: Bildpromenad, frågorna, delat ordförråd med författarna, och fantasin. Nu ska vi göra en bildpromenad. Varsågoda. Här är illustrationen: Det är att sätta ord på det faktiska. Jag ser en flicka. Jag ser ett hus. Låt eleverna lyssna in varandra. Låt alla få säga. Jag värderar inte det barnen benämner. Jag ser 18 fönsterrutor. Detta moment innehåller våra tankar och vår fantasi. Jag förbereder mig alltid med många öppna frågor: Hur läser vi titeln på boken? VILL NI SÅ GÖR NI SAMMA LEKTION PÅ ENGELSKA/TYSKA/SPANSKA eller vilket språk ni vill! Lärarens förhållningssätt vid moment två: Läraren ska låta eleverna få uttrycka sina tankar om det de ser.

När ni har gjort en bildpromenad, det tar tid jag lovar, men oj så eleverna lär sig att lyssna till varandra, upptäcka ord och detaljer, skapa inre föreställningar och berätta om det de tänker om det som ska hända. Då… kan du öppna första sidan i boken och börja med att ge eleverna några ord … som exempelvis: ”snarkningar”ungsluckanmörkretRosalindahotfulltköksklockanplåtfyrtio Du kan gärna skriva dem på någon slags tavla! Skola | Birkagården.

Blomsterfesten är fullbokad våren 2014 Äntligen är det dags för Blomsterfesten att dra igång en ny säsong i vår unika sagomiljö där Elsa Beskows sagor får nytt liv! Efter berättelsen delas klassen upp i två grupper där den ena gruppen får klä sig i kostymer uppsydda efter karaktärerna i Elsa Beskows sagor tillsammans med Blomsterfestens ledare. Den andra gruppen får vara i en angränsande lokal tillsammans med sin lärare. Där får barnen göra en frågesport om "Solägget". Efter cirka 30 minuter byter grupperna med varandra. Avslutningsvis samlas alla i pysselrummet, där eleverna får göra bilder med rubriken "Vänskap". Det finns tid för fruktstund (ta med egen frukt) efter frågesporten. Målgrupp: Årskurs 0 och 1 *Pris: 895 kr/besök (cirka 2 timmar) **Max antal barn: 30 stycken Ni kan boka besök tisdag - fredag mellan klockan 9.00–12.00.

SärskolorVill ni komma med en särskola har vi ett särskilt program anpassat för funktionsnedsättningar, där vi berättar i bilder. SR P4 Junior: Författarskola. Genrepedaogik med Putte i Blåbärsskogen. Under ett års tid har förskolan Norrgården i Rinkeby arbetat med genrepedagogik på temat Putte i Blåbärsskogen med de äldsta barnen. Som en avslutning på året dramatiserar de Elsa Beskows bilderboksberättelse. - Hej allihopa och varmt välkomna till 2014 års förskoleavslutning, säger Louise Mehdipoor till föräldrar och syskon som kommit dit för att se barnen uppträda en sista gång innan de börjar skolan.

Familjemedlemmarna sitter på stolar och bänkar framför en stor matta som gjorts till scen i förskolans största lekrum. På väggen sitter en stor smartboard som visar framsidan till Elsa Beskows bilderbok och bredvid smartboarden syns en stor skog som barnen målat. . - Här kommer våra äldsta, fortsätter Louise samtidigt som de utklädda barnen intar scenen för att sjunga några sommarvisor. Därefter drar pjäsen igång och Louise läser högt ur boken allt utom replikerna.

Från teori till praktik Vikten av förförståelse Träning i sagoberättande Från saga till fakta Blåbärsmuffins vs blåbärspaj. Lektionsförslag: Bild- och textpromenad för eleverna – pedagogiska samtal för lärarna. Köpte Pija Lindenbaums nya bok ”Kan jag med” (det går också att provläsa där, hipp hurra) och tänkte att vi kunde göra en bildpromenad i omslaget och en tanke att utveckla i de pedagogiska samtalen vid skolan.

Låt eleverna få göra en bildpromenad i omslaget: 1) Först skapar vi ordförråd, ett gemensamt i rummet. Det gör läraren genom att visa illustrationen. Gärna på en overhead (om vi har sådana) eller via smartboard. Börja med att modella: Jag ser … randiga byxor. Att modella är att visa hur eleverna kan göra, tänka eller utveckla. Då eleverna berättar vad de ser kan läraren repetera, men inte värdera, och låta eleverna gemensamt säga orden. Jag är också tydlig med att ge eleverna ordet – de får alla säga. 2) … vad föreställer vi oss händer i omslaget, vad kan hända i boken om omslaget berättar Nu får vi berätta om vad bilden säger oss, alltså vad vi tänker och tror. 4) Så slår vi upp boken. BILD och TEXTPROMENAD Textsidan kan vi också göra en bildpromenad i. Gå tillbaka till omslaget. Skriv. Genrepedagogik. ASL-film: Kungsbacka utvecklar – att lära sig skriva och läsa med datorn som verktyg.

I Kungsbacka kommun har driver man ett projekt för att uveckla skriv- och läsundervisningen där barnen lär sig att skriva med datorn som verktyg. De har gjort en film om ASL. Filmen beskriver ett projekt i Kungsbacka kommun att skriva sig till läsning med datorn som verktyg. De yngsta eleverna på fem i deras grundskolor lär sig läsa och skriva med datorn som verktyg. I filmen möter du pedagoger, vårdnadshavare och elever. När Erica Lövgren besökte Malmö i februari 2013 tipsade hon om att man dels kan visa barn som ska börja med ASL för att de ska få en bild av hur det fungerar, dels för föräldrar på föräldramöte.

Genrepedagogik i åk 2 på Kirsebergsskolan – Pedagog Malmö. Jenny Olsson Mohammad-Ali och Anette Liuzzi är klasslärare för en stor årskurs 2 på Kirsebergsskolan i Malmö. Båda undervisar språkutvecklande i alla ämnen med hjälp av genrepedagogik. Men det är fler saker som de senaste åren har hamnat i deras metod- och verktygslåda. Anette och Jenny är båda grundskollärare med inriktning på svenska och svenska som andraspråk. Anette har dock utvecklat ett särskilt intresse för matematik. Efter att ha deltagit i en forskningscirkel på FoU Malmö-Utveckling är hon nu verksam som matteutvecklare i skolområdet. Jenny är nyckelperson på skolan i arbetet med att utveckla Formativ bedömning.

Anette och Jenny har haft sin 2:a sedan förskoleklass. Handalfabetet och Bornholmsmodellen Anette och Jenny inledde arbetet med barnens språkliga medvetenhet med hjälp av Bornholmsmodellen. Jenny som har erfarenhet från att ha arbetat i särskola fick en ingivelse om att prova handalfabetet när de introducerade bokstäverna. Datorn som skrivverktyg Genrepedagogik “Våga fråga” Tekstskaping på datamaskin -- Video -- Om videoane Videoane er lagde ut i wmv-format, Windows media versjon 9. Dei skal kunne spelast med media player, eventuelt etter automatisk nedlasting av kodek. Innslag i TV2- Dagsnytt jan. 2002 Liten versjon Mellomversjon Stor versjon Introduksjonsvideo (English texted) 2002 Liten versjon Mellomversjon Stor versjon Tekstskaping på datamaskin 1.-4. klasse, kortversjon (18 videoar på 3 DVD kan bestillast: post@av-senteret.no) A. The newest video! * = barnehage/preschool. Skrivdansens grunder! | Idalas tvåor. Berättar-10:an.

Pennvässaren finns från 1 febr 2012 att beställa från Studentlitteratur. Ett boklöv rullar ut ur sitt skal.Snabbt och lätt.Ett riktigt löv - ett riktigt träd, redan från början. En riktig berättelse - redan från början Svara på 10 frågor och strax finns berättelsen där.Den duger precis som den är,hel och vacker i sin form, just så som det nyutslagna trädet. Lgr 2011 - Nya kunskapskrav i svenska Läs om hur MaketeMetoden kan underlätta vägen mot en ökad måluppfyllelse. Berättar-10:an Berättar-10:an är ett fristående kopieringsunderlag till skrivhandledningen Pennvässaren. © Veronica Grönte och Argument Förlag 2002 & 2005 • Berättar-10:an hjälper dig att skriva en dramatisk berättelse utan ansträngning.• Berättar-10:an låter dig förstå att en berättelse kan vara intressant trots att den är kort.• Berättar-10:an gör det enkelt att gestalta karaktär och miljö.• Berättar-10:an fungerar som inspiration när idéerna tryter. Undertext - att läsa mellan raderna 4.

Berättelse skapad i Berättar-10:an Början. Write Dance - Ragnhild A. Oussoren - pocketbok(9781848606913) Kamratrepsonsmallar för skrivning vid formativ bedömning. Har lovat att dela med mig av mina responsmallar, sk pre flight-checklist inom svenska. De används inom nyckelstrategin att akrivera eleverna som lärresurser för varandra, för att tydliggöra för eleven och lära av sina och andras misstag. Det underlättar också rättningsbördan för lärare. Jag har responsmallar för nedanstående hittils men planen är att utöka allt eftersom vi arbetar vidare. Här finns en allmän som en av mina barndomsvänner gjort. Vid skrivandet kan de ha nytta av denna Lathud. Vid bedömning av elevtexterna rekomenderar jag Språket på Väg del 2 från Skolverket där det finns matriser för kriterier i de olika stegen.

ASL – Att skriva sig till läsning | Fröken IT. På Sjötorpsskolan i Skogås satsar man mycket på läs- och skrivutveckling, och det mest spännande som händer i klassrummen just nu är arbetet med lärplattorna och projektet ”Att skriva sig till läsning” (ASL). Vi besökte skolan och träffade rektor Anna Morberg och pedagogen Ann Lundgren. Ann är en av pedagogerna som varit med om att starta upp ”Att skriva sig till läsning” hösten 2012 med ett mycket positivt resultat. När barnen på Sjötorpsskolan bekantar sig med iPadsen, eller ”lärplattorna”, skriver de först ”spökberättelser”.

Spökberättelser är när barnen ”låtsasskriver”, helt enkelt som en positiv, lekfull ingång till både lärplattan och skrivandet i sig. En av fördelarna att skriva med hjälp av datorn eller lärplattan är att alla barn känner att de kan skriva . Ingen behöver brottas med en blyertspenna och papper vilket banar väg för en mer likvärdig skola från början och för många blir detta en mycket positiv start i att lära sig att skriva och läsa. Skrivprocessen.pdf.

Stavningsregler. Stafettskrivning på Centrumområdet. Att svara på frågor med tydliga meningar.