background preloader

Skriva

Facebook Twitter

Genrepedagogik och cirkelmodellen - att utmana och stötta. ”Idag ska vi skriva sagor.

Genrepedagogik och cirkelmodellen - att utmana och stötta

Ta nu fram era sagoböcker och låt fantasin flöda”. Så här kunde det nog låta i mitt klassrum, innan jag fick upp ögonen för genrepedagogik och cirkelmodellen. Skriva sig till läsning. Till hösten – ännu mer ASL. First grade writing rubric. Rate Your Writing Chart. This summer is flying by and I’m starting to feel a little panicky even though school doesn’t start until the last week of August.

Rate Your Writing Chart

It’s time to get crackin’ on my to do list. I’m sure many of you have seen this rating chart on Pinterest. Not only do I love it, but I NEED it! The only problem is that it’s geared towards 1st grade. I decided to create my own to use with my 3rd graders. Book Report Poster (UPDATED) Thank you to Diane for submitting this fun book report poster.

Book Report Poster (UPDATED)

Compare and Contrast Two or More Characters in a Story {Freebies Included!} I'm back for the next part of our character development lesson using Verdi by Janell Cannon.

Compare and Contrast Two or More Characters in a Story {Freebies Included!}

For this lesson, I will be sharing how we used the book to compare and contrast two or more characters in a story, drawing on specific details from the text. To read the first blog post in this series, and to grab the free Inferring Character Traits Graphic Organizer, click HERE. LEKTIONSFÖRSLAG: Bildpromenad, frågorna, delat ordförråd med författarna, och fantasin. Nu ska vi göra en bildpromenad.

LEKTIONSFÖRSLAG: Bildpromenad, frågorna, delat ordförråd med författarna, och fantasin

Varsågoda. Här är illustrationen: Det är att sätta ord på det faktiska. Birkagården. Blomsterfesten är fullbokad våren 2014 Äntligen är det dags för Blomsterfesten att dra igång en ny säsong i vår unika sagomiljö där Elsa Beskows sagor får nytt liv!

Birkagården

Efter berättelsen delas klassen upp i två grupper där den ena gruppen får klä sig i kostymer uppsydda efter karaktärerna i Elsa Beskows sagor tillsammans med Blomsterfestens ledare. SR P4 Junior: Författarskola. Genrepedaogik med Putte i Blåbärsskogen. Under ett års tid har förskolan Norrgården i Rinkeby arbetat med genrepedagogik på temat Putte i Blåbärsskogen med de äldsta barnen.

Genrepedaogik med Putte i Blåbärsskogen

Som en avslutning på året dramatiserar de Elsa Beskows bilderboksberättelse. - Hej allihopa och varmt välkomna till 2014 års förskoleavslutning, säger Louise Mehdipoor till föräldrar och syskon som kommit dit för att se barnen uppträda en sista gång innan de börjar skolan. Lektionsförslag: Bild- och textpromenad för eleverna – pedagogiska samtal för lärarna. Köpte Pija Lindenbaums nya bok ”Kan jag med” (det går också att provläsa där, hipp hurra) och tänkte att vi kunde göra en bildpromenad i omslaget och en tanke att utveckla i de pedagogiska samtalen vid skolan.

Lektionsförslag: Bild- och textpromenad för eleverna – pedagogiska samtal för lärarna

Låt eleverna få göra en bildpromenad i omslaget: 1) Först skapar vi ordförråd, ett gemensamt i rummet. Det gör läraren genom att visa illustrationen. Gärna på en overhead (om vi har sådana) eller via smartboard. Börja med att modella: Jag ser … randiga byxor. Jag är också tydlig med att ge eleverna ordet – de får alla säga. Skriv. Genrepedagogik. ASL-film: Kungsbacka utvecklar – att lära sig skriva och läsa med datorn som verktyg. I Kungsbacka kommun har driver man ett projekt för att uveckla skriv- och läsundervisningen där barnen lär sig att skriva med datorn som verktyg.

ASL-film: Kungsbacka utvecklar – att lära sig skriva och läsa med datorn som verktyg.

De har gjort en film om ASL. Filmen beskriver ett projekt i Kungsbacka kommun att skriva sig till läsning med datorn som verktyg. De yngsta eleverna på fem i deras grundskolor lär sig läsa och skriva med datorn som verktyg. Genrepedagogik i åk 2 på Kirsebergsskolan – Pedagog Malmö. Jenny Olsson Mohammad-Ali och Anette Liuzzi är klasslärare för en stor årskurs 2 på Kirsebergsskolan i Malmö.

Genrepedagogik i åk 2 på Kirsebergsskolan – Pedagog Malmö

Båda undervisar språkutvecklande i alla ämnen med hjälp av genrepedagogik. Men det är fler saker som de senaste åren har hamnat i deras metod- och verktygslåda. Anette och Jenny är båda grundskollärare med inriktning på svenska och svenska som andraspråk. Anette har dock utvecklat ett särskilt intresse för matematik. Tekstskaping på datamaskin. Skrivdansens grunder! Berättar-10:an. Pennvässaren finns från 1 febr 2012 att beställa från Studentlitteratur. Ett boklöv rullar ut ur sitt skal.Snabbt och lätt.Ett riktigt löv - ett riktigt träd, redan från början.

En riktig berättelse - redan från början Svara på 10 frågor och strax finns berättelsen där.Den duger precis som den är,hel och vacker i sin form, just så som det nyutslagna trädet. Write Dance - Ragnhild A. Oussoren - pocketbok(9781848606913) Kamratrepsonsmallar för skrivning vid formativ bedömning. Har lovat att dela med mig av mina responsmallar, sk pre flight-checklist inom svenska. De används inom nyckelstrategin att akrivera eleverna som lärresurser för varandra, för att tydliggöra för eleven och lära av sina och andras misstag. Det underlättar också rättningsbördan för lärare. Jag har responsmallar för nedanstående hittils men planen är att utöka allt eftersom vi arbetar vidare.

ASL – Att skriva sig till läsning. På Sjötorpsskolan i Skogås satsar man mycket på läs- och skrivutveckling, och det mest spännande som händer i klassrummen just nu är arbetet med lärplattorna och projektet ”Att skriva sig till läsning” (ASL). Vi besökte skolan och träffade rektor Anna Morberg och pedagogen Ann Lundgren.

Ann är en av pedagogerna som varit med om att starta upp ”Att skriva sig till läsning” hösten 2012 med ett mycket positivt resultat. Skrivprocessen.pdf. Stavningsregler. Stafettskrivning på Centrumområdet. Att svara på frågor med tydliga meningar.