background preloader

Biologi

Facebook Twitter

Recept. Förslut burken väl och din Kretsloppsburk är färdig!

Recept

Placera den ljust, men inte i starkt solsken. Arbeta vidare enligt förslagen nedan, men gör gärna flera burkar så att ni kan spara någon helt orörd - har du tur kan den fungera i många, många år utan att man överhuvudtaget rör burken! Diskutera och utformarera hypoteser om vad ni tror kommer att hända med djuren, luften, växterna, vattnet etc. Vad händer i burkarna Följ utvecklingen i burkarna varje dag och för gärna en "burkdagbok" där ni beskriver i text och bild vad som sker i burkarna under de kommande veckorna. Digitalkamera underlättar dokumentationen! Småkrypens livscyklerOm ni har kvar småkrypen i klassrummet ett tag kan det hända att ni plötsligt upptäcker nya gråsuggor som inte fanns där förut, små gråsuggebarn! Fotosyntesen och klimatförändringen. Lämplig årstid: året runt Fotosyntesen är livets viktigaste process.

Fotosyntesen och klimatförändringen

Tack vare att de gröna växterna har den unika förmågan att fånga solens strålningsenergi kan människor, djur och svampar ta del av energin som finns i solens strålar. Det växterna gör kallas för fotosyntes och ordet betyder ljussammansättning. Fotosyntesen är den viktigaste processen för livet på jorden. Det är för f-n inte mossa! (Now with english subtitles) Bilder och fakta. Fakta om apor I de tropiska och subtropiska skogarna hittas de flesta arter av primater (apor).

Bilder och fakta

Aporna tillbringar större delen av sitt liv uppe i träden. Babianer och husarapan är två arter som däremot gärna även går omkring nere på marken. Språkinriktad undervisning om Matsmältningen. "Genom undervisningen skall eleven få möjlighet att ställa frågor om människan utifrån egna händelser och upplevelser.

Språkinriktad undervisning om Matsmältningen

Undervisningen skall bidra till att eleverna utvecklar förmågan att samtala, tolka och framställa texter och olika estetiska uttryck med naturvetenskapligt innehåll. " "Eleverna skall använda biologins begrepp, modeller och teorier för att förklara biologiska samband i människokroppen. " "Undervisningen skall innehålla människans kroppsdelar, deras namn och funktion.

" (Lgr 11) Med dessa rader hämtade ur vår kursplan har vi planerat vårt tema om Människokroppen med fokus på matsmältningen och kroppens inre organ. TerrAqua Column - What is the Land-Water Connection? What common substance falls from the atmosphere, flows through our bodies, runs through the soil beneath our feet, collects in puddles and lakes, then vaporizes back into the atmosphere in a never-ending cycle?

TerrAqua Column - What is the Land-Water Connection?

Decomposition Column. The U.S. generates 190 million tons of solid waste a year — enough to fill a bumper-to-bumper convoy of garbage trucks halfway to the moon.

Decomposition Column

So why aren't we up to our necks in garbage? Skogen i Skolan. Kids' Games, Animals, Photos, Stories, and More. The National Inventors Hall of Fame. Fossil. Vill du veta hur lång tid det tar för ett fossil att bildas eller om alla fossila djur och växter är utdöda, finns svaren här.

Fossil

Du kan även läsa om fynd av fossil i Sverige. Kunskapsbanken, Fossilguiden - Unga Fakta. HUMAN BEING images. Narkoswebben - Film om matspjälkning. Lärarhandledning till Ur.se "Kroppen på g" Vad är en art. Skolprojekt Linné. Låt Carl von Linné inspirera till: nyfikenhet, upptäckarglädje och lust att läraatt arbeta undersökande, tematiskt och tvärvetenskapligtatt diskutera nutid och framtid med utgångspunkt i Linnés tid Linnés helhetsperspektiv passar nutiden och är en bra utgångspunkt för arbetet i skolan.

Skolprojekt Linné

Läs rapporten för Skolprojekt Linné. Tack alla kontaktpersoner i Linnéskola2007 som har besvarat den enkät som skickats ut. Läs sammanställningen av svaren. Skolprojekt Linné vill gärna stödja internationella kontakter mellan skolor. Kontakta info@bioresurs.uu.se för mer information. Systematik. Swedish Museum of Natural History NRM Historical Collections. ArtDatabanken. Sveriges nya rödlista kommer att presenteras i april 2015.

ArtDatabanken

En lista med preliminära bedömningar kommer att läggas ut för extern granskning på ArtDatabankens hemsida den 14:e juli. Den preliminära listan är öppen för kommentarer under perioden 14 juli – 12 september. ALLA DESSA SMåKRYP! ARKive - Discover the world's most endangered species. Svensk Fisk - Fakta om fisk och skaldjur - Allt om fisk.

Örebro naturskola - dokument. Vattenkikaren. Rovdjursskolan - Välkommen till Rovdjursskolan. Djuren i skogen - Pyssel och memory. Pysselbok om björnar. Symmetrical Autumn leaf mirror pictures (SB3175) Skogen i Skolan. Växter. Det finns drygt 300 000 kända arter av växter i världen.

Växter

De minsta är bara ett par millimeter stora medan de största träden kan bli mer än 100 meter höga. Läran om växter kallas botanik. De flesta organismer som kallas växter har pigment som gör att de kan omvandla solenergi till socker. De gröna växterna utgör en grupp och indelas bland annat i blomväxter, barrväxter, ormbunksväxter, mossor, kransalger och grönalger. Till växter brukar man även föra grupper från andra utvecklingslinjer, till exempel svampar (inklusive lavar), brunalger och rödalger. Läran om fröväxterna kallas fanerogambotanik. Pollen Pollenprognoser och mätningar har fått en egen webbplats, pollenrapporten.se. Skogsskafferiet.se - ätliga växter i naturen.

Den virtuella floran: Träd och större buskar - Vinterknoppar. Välkommen till SvampGuiden - allt om svamp och svampar. Fotosyntesen. BBC Nature - Mimicry. BBC Nature - Adaptations and behaviours.

Lagskyddad natur. Naturstigen. Project Noah. Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik. Exploring Nature Educational Resource. Indicates a section of the site that is available to subscribing members only. Not a member? Feel free to click on these links and view the samples we have made available.

Then check out the low cost and great benefits to subscribers! Home | Citing this Reference | About Us | Frequently Asked Questions | Contact Us | Privacy ©2005-2015 Sheri Amsel. Website developed by Grayslake Webmasters. Science Online Living Things. Biology Archives - Science Sparks. Playing Detective – add some science to role play. Butterfly Alphabet - Bilder på djur och natur, alfabet.

Butterfly life cycle. Kretsloppsburken. Fotosyntesen. Schools Science Clips - Life cycles. Nedbrytning_bla_0.pdf. Exp. Skogen i Skolan. Fakta om naturen och rymden.

Kroppen