background preloader

Kemia

Facebook Twitter

Tutkimuksellisia opetuskokonaisuuksia. Jaana Herranen & Maija Aksela Kemian opettajankoulutusyksikkö, Helsingin yliopisto Tutkimuksellinen opiskelu on uusien opetussuunnitelmien perusteiden sekä tutkimustiedon valossa työtapa, jolla voi lisätä oppilaiden motivaatiota ja tukea tutkimisen taitoja.

Tutkimuksellisia opetuskokonaisuuksia

Tutkimuksellisen opiskelun käytöstä kemian käsitteiden ja ilmiöiden opiskelussa on keskusteltu, myös kriittiseen sävyyn. Työskentelyn tavoitteet vaikuttavat kuitenkin siihen, miten työskentelyä toteutetaan. Tutkimuksellinen opiskelu voidaankin määritellä monella tavalla. Tutkimuksellinen kemian opetus II -kurssilla keväällä 2016 tuotettiin tutkimuksellisia projektitöitä kemian kouluopetukseen. Tutkimukselliselle projektille valittiin konteksti, josta opiskelijat itse olivat kiinnostuneita, ja jonka voi olettaa kiinnostavan myös perusopetuksen/lukion oppilaita. Tutkimuksellisen projektin suunnittelussa huomioitiin kurssilla käsiteltyä teoriaa tutkimuksellisesta opiskelusta. Molekyylimallinnus_ke1.docx. Isotope Distribution Calculator and Mass Spec Plotter.

Description Overview This program can calculate the isotopic distribution of a given chemical species.

Isotope Distribution Calculator and Mass Spec Plotter

It can also plot either calculated or manually inputted isotopic distributions. This program has been developed by Scientific Instrument Services as part of the Mass Spec Tools Collection. If you have any comments or suggestions we would like to hear from you. Instructions Key in the chemical formula for which you would like to determine the isotopic distributions. Example Chemical Formulas: CH4(CH3)2CHCH(CH3)2C10H22C6H5Cl(CH3)2C6H4 Calculation should take upwards of a few seconds depending on the size of the chemical species. The species is assumed neutral (mass of added/removed electrons and binding energy is not taken into account), which can have an affect on the high resolution methods. These isotopes are supported: The Chemistry of Clean: Make Your Own Soap to Study Soap Synthesis. Please ensure you have JavaScript enabled in your browser.

The Chemistry of Clean: Make Your Own Soap to Study Soap Synthesis

If you leave JavaScript disabled, you will only access a portion of the content we are providing. <a href="/science-fair-projects/javascript_help.php">Here's how. </a> Abstract Soap comes in many varieties and forms—from bars to bottles to boxes. Objective Make your own soap by mixing coconut oil with sodium hydroxide and demonstrate increased soap purity as you follow steps to purify it with salt (sodium chloride).

Credits David B. Biologinen kemia lukiolaisille — Kemian laitos - Jyväskylän yliopisto. Biologinen kemia on Jyväskylän yliopiston kemian laitoksen uusin lukiolaisille tarjottava verkkokurssi.

Biologinen kemia lukiolaisille — Kemian laitos - Jyväskylän yliopisto

Kurssi toimii integroivana kurssina biologian ja kemian ilmiöistä sekä käytännön sovelluksista. Kurssi havainnollistaa biologisen kemian perusteita ja sisältää opiskelijan omakohtaisia tutkimuksia. Kurssi on laajuudeltaan yhden lukion kemian kurssin suuruinen ja voidaan suorittaa missä vaiheessa opintoja tahansa. Kurssi antaa valmiuksia ylioppilaskirjoituksiin ja jatko-opintoihin. Kurssi hyväksytään kemian laitoksen perusopintojen kurssin "Biologinen kemia” (KEMPxxx) kurssisuorituksena (2 op).

Verkkokurssiin sisältyy itseopiskelua sekä kirjallisia ja kokeellisia oppimistehtäviä. Keskeiset sisällöt:- luonnon makromolekyylit kuten proteiinit ja hiilihydraatit- pienet biomolekyylit esim. vitamiinit, hormonit ja antibiootit- funktionaaliset ryhmät- hivenaineet- vesi biologisessa kemiassa Ilmoittautuminen Moodle-oppimisympäristöön tarvitaan tunnukset, jotka luodaan ilmoittautumisen jälkeen. Making predictions using redox (electrode) potentials. Will magnesium react with dilute sulphuric acid?

making predictions using redox (electrode) potentials

Of course it does! I'm choosing this as an introductory example because everybody will know the right answer before we start. We have also explored this from a slightly different point of view on the previous page in this sequence. The E° values are: You are starting with magnesium metal and hydrogen ions in the acid. Think of it like this. Build an Atom. Tuoretta ammattitaitoa yrityksellesi. Kun kemistintarve yllättää, ota yhteyttä! Tiede kosmetiikan takana. DNA . Intro. Kosmetiikan kemiaa. Kokeelliset työt. Kaakaovoi on polymorfinen aine, eli se omaa useamman kuin yhden kiinteän kiderakenteen.

kokeelliset työt

Jokaisella kiderakenteella on oma sulamispisteensä. Tässä työssä pyritään havainnollistamaan kaakaovoin polymorfista luonnetta. Tässä työssä tutkitaan siis polymorfisen kaakaovoin sulamista. Tarkoituksena on kontrolloida kaakaovoin lämmitystä ja jäähdytystä kahdella tavalla (osa A ja osa B) ja tutkia missä lämpötilassa ja miten kaakaovoi kiteytyy. Tuloksista laaditaan jäähtymiskuvaajat, joita vertaillaan. Vertailun vuoksi tutkimus suoritetaan myös steariinihapon kanssa. Kaakaovoisteariinihappo (vertailuaine) Työvälineet: koeputki3 lämpömittariastatiivi ja kouralasisauva sekoittamiseen2 isoa astiaa (esim kattila tai väh 400ml keitinlasi)keittolevysekuntikello Työohje: Osa A: Kaakaovoin sulaminen Valmista kaksi vesihaudetta: Täytä toinen astioista vedellä ja lämmitä vesi 35 celsiusasteen lämpötilaan. James' reading list. Luma. Veritasium. Aurinkosuoja_low_FINAL. Ed and Periodic Videos.

Elinkaarianalyysi - tuore pedagoginen näkökulma kemian opetukseen. Tutkimalla materiaalien elinkaarta ja väittelemällä materiaalien kestävyydestä oppilaat vahvistavat laaja-alaisia osaamisen taitoja, toteaa Helsingin yliopistossa tehty tutkimus.

Elinkaarianalyysi - tuore pedagoginen näkökulma kemian opetukseen

Kemian opetuksessa projektityönä toteutetun elinkaarianalyysin ansiosta oppilaat alkoivat myös käyttää enemmän tieteellisiä ja ympäristöön liittyviä perusteluita. Miten elinkaarianalyysiin liittyvä projektityö kannattaisi toteuttaa luokassa? Väittelytaitojen opettaminen tuotteen elinkaaren näkökulmasta on tuore pedagoginen näkökulma kemian opetuksessa. Tutkija Marianne Juntusen ja Professori Maija Akselan ehdottama ilmiölähtöinen malli tukee myös tutkimuksellisuutta ja oppiaineiden välistä yhteistyötä. Elinkaarianalyysillä tarkoitetaan menetelmää, jonka avulla voidaan arvioida tietyn tuotteen, prosessin tai toiminnon aiheuttamat ympäristövaikutukset sen koko elinkaaren aikana. Opetuksessa elinkaarianalyysin tekeminen luo linkin kemian käsitteiden ja arkisten tuotteiden ja materiaalien välille.