background preloader

Půda

Facebook Twitter

Vítejte na Zemi.

Ekologická stopa (Land footprint)

Krotitelé mýtů: opravdu potřebujeme chemické zemědělství? Ochrana půdy - informační web. Sucho v okresech. Potravinová krize v souvislostech. Dagmar Milerová Prášková, Glopolis, 7. 2. 201 | 04.04.2011 Téma: Komunitní rozvoj, mikrofinancování, podnikání | Zemědělství Každý, kdo alespoň po očku sleduje pravidelně světové dění, musel zaznamenat současné debaty o nové potravinové krizi.

Potravinová krize v souvislostech

Její příčiny si experti vysvětlují mnoha způsoby a přou se o to, zda za cenový růst potravin mohou finanční spekulace, nebo nepředvídatelné výkyvy počasí. Nedostatek vody v krajině spraví možná až zima, odhaduje odborník. 6. srpna 2015 v 19:54 Půda je vyschlá až do hloubky 20 centimetrů (ilustrační foto)Foto: pixabay.com Od počátku roku napršelo o 150 litrů na metr čtvereční méně, než je obvyklé, což je téměř třetina ročních srážek.

Nedostatek vody v krajině spraví možná až zima, odhaduje odborník

Home. Zelená poušť - Film HD. Půda patří mezi neobnovitelné přírodní zdroje. Převážnou část mého profesního života řeším životní prostředí zejména z pohledu vodohospodářského.

Půda patří mezi neobnovitelné přírodní zdroje

Za poslední čtyři roky jsem však začala intenzivněji vnímat životní prostředí také i z pohledu půdoochranářského. Vodu a půdu je třeba chápat jako jeden celek. Je silná vazba mezi problematikou dostupnosti vodních zdrojů a zemědělstvím. Zmíním zde jen pár základních čísel, která zcela změnila můj pohled na vnímání krajiny. KOMPOSTUJ.CZ: Dokumenty o půdě a krajině. Jak vyrostly sklady v kraji Josefa Lady. Stop Land Grab in Ethiopia.

GRAIN — Home. Farmlandgrab.org. Untitled. Rychlost, s jakou dnes státy a korporace globálně skupují a pronajímají tisíce hektarů půdy, je závratná.

untitled

Land grabbing (v preklade „zhŕňanie pôdy“) je fenoménom objavujúcim sa po potravinovej a finančnej kríze v rokoch 2007 a 2008. Nejde o klasické medzinárodné transakcie v poľnohospodárskom priemysle, keď napríklad americká spoločnosť investuje do produkcie sóje v Brazílii, ale o úsilie zmocniť sa samotnej úrodnej pôdy. Skupované alebo prenajímané plochy pritom nie sú nijako malé — hovoríme o tisícoch hektárov. Celkový objem transakcií s pôdou je za posledné roky celosvetovo odhadovaný až na viac ako 35 miliónov hektárov, čo približne zodpovedá rozlohe Nemecka.

Kontinent, ktorý je land grabbingu najviac naklonený, je pochopiteľne Afrika — disponuje obrovskými plochami pôdy za nízke ceny, slabou legislatívnou ochranou lokálnych komunít a v neposlednom rade skorumpovanými vládami, s ktorými sa dajú vyjednať najpriateľskejšie podmienky. Kus Saudskej Arábie v Sudáne Idú sa sadiť peniaze! Sucho začíná ohrožovat ekosystém. Vodohospodáři svolávají krizový štáb. 13. srpna 2015 v 09:33 Sucho snižuje hladiny řek (ilustrační foto)Foto: Pavel Polák Vodohospodáři z Povodí Moravy na dnešek opět svolali kvůli suchu krizový štáb.

Sucho začíná ohrožovat ekosystém. Vodohospodáři svolávají krizový štáb

Největší problémy jsou zejména v místech, kde nejsou přehrady. Řeky a potoky jsou buď úplně bez vody, nebo se vlhko drží jen v prohlubních. Situace není lepší ani v dalších krajích. Na Moravě se kvůli suchu už v některých oblastech otevřeně mluví o krizi. Tentokrát vodohospodáři pozvali i zástupce vodoprávních úřadů ze šesti nejvíce postižených krajů. Sucho dál trápí Česko, vodohospodáři z Povodí Moravy opět svolali krizový štáb. Vložit na svůj web „Chceme detailně analyzovat současnou situaci, protože bereme krajské úřady jako hlavní partnery, se kterými bychom měli společně přijmout konkrétní opatření.

Stát by měl více řešit ochranu zdrojů pitné vody kvůli suchu, vyzývají vodohospodáři. 19. srpna 2015 v 05:09 Sucho odhalilo koryta řekFoto: Reuters Česko v minulých dnech zažilo největší sucho za posledních 12 let.

Stát by měl více řešit ochranu zdrojů pitné vody kvůli suchu, vyzývají vodohospodáři

Způsobilo problémy nejen zemědělcům a hasičům, ale i celým obcím. Pitná voda mizí nejen ve studních, ale také z obecních vrtů. Vodohospodáři proto apelují na stát, aby více řešil ochranu zdrojů pitné vody. „To je normální stav - když dvakrát vyperu, potom už to je třeba i takhle a to už si chodíme k vrtu. Ekocentrum Karpaty. Lidé už poškodili více než třetinu půdy na Zemi. Ta kvůli tomu nezvládá sucho a přívalové deště. 24. července 2015 v 11:30 Podle odhadů je u nás vážně poškozena až polovina půdy.Foto: pixabay.com Na letošek připadá Mezinárodní rok půdy.

Lidé už poškodili více než třetinu půdy na Zemi. Ta kvůli tomu nezvládá sucho a přívalové deště

Půda je podle Miloslava Šimka, ředitele Biologického centra Akademie věd v Českých Budějovicích, velice důležitá. Lidstvo je na ní závislé. „Půda nás živí, potřebujeme ji, ale problém je, že ji také poškozujeme, nestaráme se o ni a zacházíme s ní špatně,“ zdůrazňuje. Biospotřebitel. Biologická diverzita Ekologické hospodaření podporuje biodiverzitu a s ní také stabilitu ekosystémů.

Biospotřebitel

Zaprvé jde o diverzitu druhovou a genetickou. Na rozdíl od konvenčního zemědělství, které směřuje k unifikaci, ekologické klade důraz na širokou škálu pěstovaných plodin i odrůd, vhodných pro místní podmínky. Produkční a mimoprodukční funkce půdy a její ochrana. Nezanedbatelným problémem současného společenského vědomí je všeobecné podceňování významu půdy pro člověka a biosféru.

Produkční a mimoprodukční funkce půdy a její ochrana

Lidská společnost je na půdě existenčně závislá a poškozováním či ubýváním půdy zhoršuje vyhlídky na svůj zdravý rozvoj. Historicky byla půda považována převážně jen za výrobní prostředek v zemědělství a lesnictví, popřípadě za zdroj surovin nebo za plochu k zástavbě či jinému využití. V době vysoké výkonnosti zemědělství ve vyspělých zemích a při současném poznání globálních přírodních procesů narůstá potřeba hodnotit půdu a její funkce nejen z hlediska produkčních vlastností, ale z pohledu její nezastupitelné úlohy v životním prostředí. V jednotlivých složkách životního prostředí – vodě, půdě a vzduchu – probíhají procesy, které vzájemně souvisejí a které umožňují veškerý život.

Jestliže si tedy v současnosti uvědomujeme důležitost a nezbytnost dostatku čistého vzduchu a čisté vody a činíme řadu opatření na jejich ochranu, nedá se totéž bohužel říci o ochraně půdy.