background preloader

Speaking

Facebook Twitter

How language changes over time. Walk and talk med elever. Idag under engelsklektionen gick vi ut på gården och hade ”Walk and talk” i ca 30 min.

Walk and talk med elever

Eleverna fick själva göra gruppindelningen utifrån ”hitta någon du känner dig trygg att prata engelska tillsammans med”. De delade upp sig i par eller i grupper om 3. Jag har haft eleverna i flera år nu och vet att de kan göra denna indelning under eget ansvar men detta måste du som lärare kanske styra upp så att alla hittar en kamrat. Det var samma grupper under hela passet men samtalsinnehållet varierade. Eleverna fick ett ämne att samtala om av mig som de diskuterade under en promenad. Walk and talk är en perfekt uppgift som tränar flera olika förmågor i engelska samtidigt som aktuella ämnen kan tas upp.

Här hittar du samtalskort: Walk and talk (21/8-15) Walk and talk II (27/8-15) Top 10 Most Common Phrases to Say “Thank You” in English. Warm-up: ett kul sätt att starta lektionen. Speaking Activities. On these pages you will find ideas for classsroom activities which involve speaking.

Speaking Activities

(These tips are taken on this site · Find the murderer · Bingo mingle · Short projects to get them talking - Lists · Superlative questions · Summer destinations · Interview the experts · Discussion bingo · Mini-talks · Erase the dialogue · Fun discussion of controversial topics. Rhyme Desk - Rhyming Dictionary. Recension av Phrasal Verbs Machine - Kan verbpartiklar vara roliga att lära sig? Användningsområden Att lära sig verbpartiklar tycker jag påminner lite om att lära sig propositioner eftersom dessa är svåra att lära sig på ett nytt språk för att de ofta inte följer ett speciellt mönster.

Recension av Phrasal Verbs Machine - Kan verbpartiklar vara roliga att lära sig?

Exempel på verbpartiklar på svenska är ”titta på” och ”se efter” med betoningen på det sista ordet. I ”Phrasal Verbs Machine” lär man sig verbpartiklarnas fraser med hjälp av korta animerade filmer. Anledningen till att appen kallas maskin är för att den liknar en gammaldags verkstadsmaskin. I bakgrunden spelas också gammaldags pianomusik och den animerad filmen innehåller figurer som ser ut att komma från början av 1900-talet. Appen har ett visningsläge. Appen har också ett träningsläge där det omvända sker. Det är inte alltid lätt att visa något utan tal eller skrift men jag tycker att animationerna är förvånansvärt bra och lättförståeliga.

Funktioner. Introduction to Coordinate Graphing. Introduce elementary students to coordinate graphing through seasonal coloring activities.

Introduction to Coordinate Graphing

The fall Jack-O-Lantern activity requires students to use the grid code and crayons or markers to create a jack-o-lantern on a blank 9x9 grid. The use of letters on the horizontal axis and numbers on the vertical axis introduces young students to coordinate pairs without the confusion of the standard (h,v) format. Notice that it is important that elementary students become accustomed to listing the horizontal coordinate first as this will transfer to the Cartesian coordinates they will use in later grades.

Download the Mathwire Jack-o-Lantern graphing activity. Download the Mathwire Mad Monster graphing activity. Online TEFL Training. Pronunciation. Welcome to EnglishClub Pronunciation for ESL learners.

Pronunciation

If your questions about pronunciation are not answered here, feel free to ask a question at the Help Each Other With English forum. pronunciation (noun): the way in which we pronounce a wordpronounce (verb): to make the sound of a word What is Pronunciation? English is not Phonetic Always remember that English is not "phonetic". Glossary of Pronunciation TermsDefinitions of words and expressions used when talking about pronunciation Printable Phonemic Chart The symbols on this chart represent the 44 sounds used in British English speech. Interactive Phonemic Chart Click to hear each symbol and sample word. Pronouncing The AlphabetListen to how we say the letters of the alphabet; and learn how to pronounce them correctly.

Improve your pronunciation on MyEC Join the Audio Speaking Group on MyEnglishClub and practise reciting our weekly podcasts. Word Stress in English with QuizThe secret key to English pronunciation! Homophones What is it? Speaking. Welcome to EnglishClub.com Speaking for ESL learners, to help you learn and practise the skill of speaking English.

Speaking

Speaking is the second of the four language skills, which are: 1. Listening 2. Speaking 3. Reading 4. Writing What Is Speaking? The Importance of Speaking Practice Speaking to yourself can be "dangerous" because men in white coats may come and take you away!! Improve your speaking with MyEC! Find English learners and teachers to practise speaking with on MyEnglishClub. GreetingsHow to say hello in English. "What should I call you? " Telephone EnglishIn this lesson we look at some of the words and expressions that we use for telephoning. Presentations & Public Speaking Learn how to give a presentation or speak in public in English.

Speaking about the Weather Even strangers discuss the weather. Speak and spell.